Dagpenge

Udstationering

Hvis du midlertidigt bliver udstationeret for en dansk arbejdsgiver i et EØS-land, kan du fortsætte medlemskabet af MA.

Det er en betingelse, at du får en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du kan bevare din sociale sikring i Danmark. Du vil samtidig også være omfattet af dansk lovgivning i forhold til sygesikring, sygehusbehandling, dagpenge ved sygdom og barsel mv.

Læs mere hos Udbetaling Danmark 

Du kan fortsætte med at være medlem hos MA, mens du er udstationeret i et andet land. Når du beholder dit medlemskab, er du som udgangspunkt sikret en dagpengeret, hvis du skulle blive ledig efter din udstationering.

For at fortsætte som medlem hos os, skal du være ansat og udstationeret af en dansk arbejdsgiver, og du skal være omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Det er dog en betingelse, at du får en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du kan bevare din danske sociale sikring (blanket A1). Denne blanket skal du sende til os.

Hvis du ikke tidligere har været indplaceret i en dagpengeperiode, eller hvis din dagpengeperiode er helt udløbet, kan du få en ny dagpengeperiode, hvis du kan dokumentere at have tjent 263.232 kr. i mindst 12 måneder inden for tre år eller siden din seneste indplacering i dagpengesystemet, hvis denne ligger inden for de tre år. Du kan dog maksimalt medtage 21.936 kr. for hver måned. Deltidsforsikrede medlemmer skal opfylde et indkomstkrav på 175.488 kr. og kan maks. medregne 14.624 kr.om måneden.

Hvis din tidligere dagpengeperiode ikke er udløbet, når du vender tilbage til Danmark, har du mulighed for at blive genindplaceret i en ny dagpengeperiode, når du kan dokumentere 1.924 løntimer (deltidsforsikrede 1.258 løntimer) efter din seneste indplacering i dagpengesystemet.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00