Dagpenge

Forsikring i udlandet

Skal du arbejde i udlandet?

 • Kontakt os inden du rejser, så vi kan vejlede dig om reglerne. Det vigtigste er, at du får klarhed over, hvordan du får overført din anciennitet og optjener dagpengeret.
 • Der er en vigtig otte-ugers-frist, du skal overholde, når du vender hjem, hvis du vil have medregnet din udenlandske forsikring. Dine forsikringsperioder dokumenteres ved blanket PD U1, som kan udstedes af den kompetente myndighed i det andet EØS-land*. Ellers skal du vente et helt år, før du kan få dagpenge.
 • Storbritannien har efter Brexit indgået en Udtrædelsesaftale samt en Protokol med Det fremgår af Protokollen, at alle EU-statsborgere og britiske statsborgere kan sammenlægge forsikrings- og arbejdsperioder fra Storbritannien. Du kan læse mere i afsnittet Brexit – hvad betyder det for dig
Skal du arbejde i et EØS-land* (se nederst), Schweiz eller Færøerne?

Du vil som hovedregel være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land*, da de fleste lande har et obligatorisk forsikringssystem. Du skal udmeldes af MA, da du ikke må være dobbeltforsikret.

Hvis du af en eller anden grund ikke kan blive medlem af det obligatoriske forsikringssystem i det land, du rejser til, skal du sende os en kopi af afslaget fra myndigheden eller a-kassen. Så kan du bevare medlemskabet hos os.

Rejser du til Sverige eller Finland, skal du selv sørge for at blive medlem af en a-kasse, da de to lande kun har et grundforsikringssystem. Rejser du til Færøerne, skal du sørge for at blive medlem af ALS.

Se, hvordan du er – eller kan blive – omfattet af en arbejdsløshedsforsikring i et andet EØS-land, når du arbejder der

Hvis du får arbejde i et andet EØS-land*, vil du som hovedregel være omfattet af arbejdsløshedsforsikringen dér og skal udmeldes af MA. Du skal dog først udmelde dig, når du er sikker på, at du er blevet omfattet.

Vi vil sætte stor pris på, at du giver os besked, hvis du bliver opmærksom på eventuelle fejl eller mangler i vores oplysninger om de enkelte EØS-lande, så vi kan få disse rettet.

Dit bidrag til arbejdsløshedsforsikringen vil typisk fremgå af din lønseddel og være angivet som nedenfor:

Belgien
Chômage eller Werklooshedsverseekering

Frankrig
Pôle Emploi (hvis ældre lønsedler: Assedic Trans A, Assedic Trans B eller Chômage)

Grækenland
ID-kort fra IKA

Holland
Premie WW (Werklosswer)

Irland
PRSI (Pay-related Social Insurance Contribution)

Italien
INPS eller Disoccupazione

Letland
UIF (Unemployment Insurance Fund)

Liechtenstein
ALV Arbeitslosenversicherung

Portugal
Imposto de Selo

Schweiz
AKV eller AC eller AD

Spanien
Desempleo (på Catalansk vil der stå Atur)

Storbritannien
NI (National Insurance)

Tjekkiet                
CSSZ (Czech Social Security Administration)

Tyskland               
AV-AN (Arbeitslosenversicherung Arbeitsnehmer)

Østrig                    
AV-AN (Arbeitslosenversicherung Arbeitsnehmer)

Dit bidrag til arbejdsløshedsforsikringen vil typisk skulle ske som nedenfor, når der er tale om følgende lande:

Færøerne 
Du skal selv sørge for at henvende dig til ALS (se www.als.fo) for at blive optaget i den færøske arbejdsløshedsforsikring. Hvis du ikke kan blive omfattet af ALS, skal du sørge for at få en erklæring fra dem, hvor årsagen til, at du ikke kan blive omfattet af ALS, fremgår. Du bedes herefter sende erklæringen til os.

Norge
Du bliver automatisk omfattet af arbejdsløshedsforsikringen fra den første arbejdsdag, hvis du betaler skat i Norge. Hvis du er i tvivl, om du er eller kan blive omfattet af arbejdsløshedsforsikringen, skal du kontakte NAV og få dokumentation for, om du er omfattet eller ej. Du bedes herefter sende dokumentationen til os.

Sverige
ALFA-kassan, som er en grundforsikring for personer, der arbejder og betaler skat i Sverige. Derudover bør du søge om optagelse i en svensk a-kasse – for magistre vil det være www.aea.se, du kan søge om optagelse i.  Hvis du er i tvivl, om du er eller kan blive omfattet af arbejdsløshedsforsikringen, skal du kontakte ALFA-kassan og få dokumentation for, om du er omfattet eller ej. Du bedes herefter sende dokumentationen til os.

Du skal være opmærksom på, at ALFA-kassan eller svensk a-kasse (fx aea) kun vil kunne bekræfte medlemsperioder, hvor du samtidig er i arbejde eller modtager dagpenge. Det betyder, at medlemskab af svensk a-kasse, hvor du hverken er i arbejde eller modtager dagpenge ikke vil blive bekræftet af svensk a-kasse og derved ikke vil kunne medregnes til din anciennitet i Danmark. 

Finland        
Du skal selv sørge for at søge om optagelse en finsk a-kasse (Työttömyyskassa). Hvis du er i tvivl, om du er eller kan blive omfattet af en finsk a-kasse, skal du kontakte Folkpensionsanstalten (FPA) og få dokumentation for, om du er omfattet af finsk arbejdsløshedsforsikring eller ej. Du bedes herefter sende dokumentationen til os.

Island           
En særlig arbejdsløshedsforsikringsfond (Félafsgjald Félag).

Estland        
Töötukassa.

Vi kender desværre ikke noget til, hvordan der betales bidrag til arbejdsløshedsforsikringen i Bulgarien, Cypern, Kroatien, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien eller Ungarn, så du skal kontakte myndigheden og få dokumentation på, om du er omfattet af arbejdsløshedsforsikringssystemet eller ej. Du bedes herefter sende dokumentationen til os. 

Hvis du har arbejde i Luxembourg, skal vi alene bede dig om at sende os en kopi af din ansættelseskontrakt, da vi har fået oplyst, at man ikke betaler bidrag til en arbejdsløshedsforsikring i Luxembourg, men at man på baggrund af arbejde i Luxembourg vil være berettiget til ydelser, hvis man skulle blive ledig og opholde dig i landet.

Skal du arbejde uden for EØS-området?

Vi anbefaler, at du bevarer dit medlemskab af MA, så du er sikret rettigheder i det danske dagpengesystem, når du eventuelt vender tilbage.

Vælger du at melde dig ud, skal du optages på ny, når du vender tilbage til Danmark. Det betyder, at du skal være medlem i ét år og kunne dokumentere, at du har tjent 263.232 kr. i 2024, mens du har været medlem af a-kassen for at få ret til dagpenge i to år. Vi kan dog kun medregne maksimalt 21.936 kr. for hver måned.

Deltidsforsikrede medlemmer skal opfylde et indkomstkrav på 175.488 kr. og kan maksimalt medregne 14.624 kr. om måneden.

Bevarer du dit medlemskab, bevarer du under visse betingelser også din dagpengeret, når du vender tilbage. Hvis du stadig har en aktiv dagpengeperiode eller har aktive timer på din beskæftigelseskonto, skal du have arbejdet i 1.924 timer inden for tre år for at genoptjene retten til dagpenge.

Hvis din dagpengeperiode er udløbet, skal du dokumentere, at du inden for 3 år og i mindst 12 måneder har tjent 263.232 kr. for at opfylde et arbejdskrav. Vi kan dog kun medregne maksimalt 21.936 kr. pr. måned. Deltidsforsikrede medlemmer skal opfylde et indkomstkrav på 175.488 kr. og kan maks. medregne 14.624 kr. om måneden.

Da vi ikke kan indhente oplysninger fra udenlandske arbejdsgivere, er der dog skærpede krav til din dokumentation. Du skal derfor huske at gemme dine lønsedler og ansættelseskontrakt. Hvis du har været ansat i et år eller mere, skal vi bruge mindst 14 lønsedler – har du været deltidsansat, skal vi bruge flere lønsedler. Har du ikke har været ansat i 14 måneder, bedes du sende kopi af alle dine lønsedler.

Skal du arbejde i Grønland?

Du kan fortsætte som medlem hos os.

Du kan ikke få dagpenge, mens du er i Grønland, men når du vender tilbage, vil du som regel kunne få dagpenge, hvis du opfylder de almindelige betingelser. Dit arbejde sidestilles med arbejde i Danmark.

Da vi ikke må indhente oplysninger fra udenlandske arbejdsgivere, er der dog skærpede krav til din dokumentation. Du skal derfor huske at gemme dine lønsedler og ansættelseskontrakt. Hvis du har været ansat i et år eller mere, skal vi bruge mindst 14 lønsedler.

Sørg for at få en kontrakt

Kontrakten vil være en fordel, hvis vi på et senere tidspunkt skal vurdere, om du opfylder arbejdskravet. Den skal indeholde:

 • En beskrivelse af dine arbejdsopgaver
 • Antal timer, du er ansat til
 • Ansættelsesperioden.
Må jeg sige mit job i udlandet op?

Du skal være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke vil få en effektiv karantæne, hvis du siger dit job i udlandet op.

Hvis du arbejder for en dansk arbejdsgiver i udlandet, gælder de danske regler, og vi skal i den situation vurdere, om du skal have en effektiv karantæne på 111 timer for selvforskyldt ledighed.

Det er vigtigt, at du husker at tilmelde dig jobcenteret i Danmark, når du vender tilbage, da en eventuel effektiv karantæne kun kan afvikles i perioder, hvor du er tilmeldt.

Kan jeg overføre min anciennitet?

Du kan medregne din forsikrings- og arbejdsperiode fra et andet EØS-land*, når du kommer tilbage til Danmark.

Forsikringsperioden kan dog kun medregnes, hvis du husker at søge optagelse inden otte uger fra forsikringen i det andet EØS-land* ophørte. Vær opmærksom på, at du kun kan optages, hvis du har bopæl og ophold i Danmark.

Hvis ikke du overholder otte-ugers-fristen, skal du være medlem af MA et helt år, før du kan få dagpenge. Du vil altid kunne medregne dine arbejdsperioder til opfyldelse af arbejdskravet, hvis arbejdet har ligget i en forsikringsperiode.

Hvis det er mere end fem år siden, du sidst var medlem af en dansk a-kasse, skal du både søge om optagelse og have påbegyndt arbejde i Danmark inden otte-ugers-fristens udløb. Arbejdet skal have en varighed af 296 timer inden for en periode på 12 uger/tre måneder.

Hvordan beregnes min dagpengesats?

Det vil være dine bedste 12 måneder med A-og B-indkomst, inden for de sidste 24 måneder, der vil danne grundlag for beregning af din dagpengesats.

Din sats beregnes, når du får en dagpengeret, og kan kun ændres i forbindelse med ny-/genindplacering i dagpengesystemet (gælder ikke dimittender).

 • Hvis du bliver ledig efter arbejde uden for EØS-området, er lønnen sjældent så høj som for arbejde i Danmark. Derfor kan du i visse tilfælde vælge ikke at få beregnet en sats på baggrund af din løn fra udlandet. Dette gælder dog kun, hvis dit seneste arbejde i Danmark opfylder betingelserne for beregning af dagpengesats. I dette tilfælde kan du vælge at få beregnet en dagpengesats på baggrund af det seneste arbejde i Danmark, som opfylder betingelserne for at kunne danne grundlag for en satsberegning. Hvis det seneste arbejde i Danmark allerede har dannet grundlag for en beregning, kan der udbetales dagpenge med denne sats.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du har optjent ret til en ny dagpengeperiode og dit seneste arbejde i Danmark ikke opfylder betingelserne for beregning af dagpengesats, så skal du have beregnet en ny dagpengesats, og kan dermed ikke selv vælge at gøre brug af din tidligere dagpengesats.

 • Hvis du bliver ledig efter arbejde i et EØS-land*, skal den indtægt, som er optjent i en forsikringsperiode i det andet EØS-land*, indekseres på baggrund af det pågældende lands indekseringsfaktor. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter de gældende indekseringsfaktorer som forholdet mellem den gennemsnitlige bruttoløn i Danmark og det andet EØS-land*. Beløbet bliver herefter omregnet med den kurs fra Den Europæiske Centralbank, som er gældende på den sidste lønnede dag i det andet EØS-land*.
 • Hvis du har været forsikret i Danmark inden for de seneste fem år, kan du få beregnet en dagpengesats på grundlag af det seneste arbejde i Danmark suppleret med indtægt fra det andet EØS-land, hvis der er brug for dette.
 • Hvis det er mere end fem år siden, du sidst var forsikret i Danmark, kan du alene få beregnet en dagpengesats på arbejde, der er udført efter din hjemkomst, og der skal være tale om mindst 296 timer inden for en sammenhængende periode på tre måneder (for deltidsforsikrede skal der være tale om mindst 148 timer).
 • Hvis du har været medlem i en dansk a-kasse inden for fem år forud for dit arbejde på Færøerne eller under arbejdet på Færøerne, har bevaret medlemskabet af en dansk a-kasse, sker beregningen på grundlag af det seneste arbejde, der opfylder betingelserne for beregning af dagpengesats. Betingelserne kan opfyldes ved arbejde i Danmark, ved arbejde både i Danmark og på Færøerne eller ved arbejde kun på Færøerne. Arbejde i Danmark, der ligger forud for opholdet på Færøerne kan medregnes til satsberegningen, hvis arbejdet opfylder betingelserne for at kunne danne grundlag for en satsberegning. Hvis det seneste arbejde i Danmark allerede har dannet grundlag for en beregning, kan der udbetales dagpenge med denne sats.

Kontakt os derfor, hvis du bliver ledig efter arbejde i andet EØS-land*.

*EØS-landene er en samlet betegnelse for:

EU-landene: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene (Holland), Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig

EFTA-landene: Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein

Færøerne og Storbritannien.

*EØS-landene er (EU + EFTA-landene Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein): Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene (Holland), Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Desuden behandles Færøerne normalt som et EØS-land.

*EØS-landene er (EU + EFTA-landene Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein): Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Desuden behandles Færøerne normalt som et EØS-land.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00