Dagpenge

Forsikring i udlandet

Skal du arbejde i udlandet?

  • Kontakt os inden du rejser, så vi kan vejlede dig om reglerne. Det vigtigste er, at du får klarhed over, hvordan du får overført din anciennitet og optjener dagpengeret.
  • Der er en vigtig otte-ugers-frist, du skal overholde, når du vender hjem, hvis du vil have medregnet din udenlandske forsikring fra et EØS-land* (se nederst), Schweiz eller Færøerne. Ellers skal du vente et helt år, før du kan få dagpenge.
Skal du arbejde i et EØS-land* (se nederst), Schweiz eller Færøerne?

Du vil som hovedregel være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land*, Schweiz eller Færøerne, da de fleste lande har et obligatorisk forsikringssystem. Du skal udmeldes af MA, da du ikke må være dobbeltforsikret.

Hvis du af en eller anden grund ikke kan blive medlem af det obligatoriske forsikringssystem i det land, du rejser til, skal du sende os en kopi af afslaget fra myndigheden eller a-kassen. Så kan du bevare medlemskabet hos os.

Rejser du til Sverige eller Finland, skal du selv sørge for at blive medlem af en a-kasse, da de to lande kun har et grundforsikringssystem. Rejser du til Færøerne, skal du sørge for at blive medlem af ALS .

Se, hvordan du er – eller kan blive – omfattet af en arbejdsløshedsforsikring i et andet EØS-land, når du arbejder der

Hvis du får arbejde i et andet EØS-land, vil du som hovedregel være omfattet af arbejdsløshedsforsikringen dér og skal udmeldes af MA. Du skal dog først udmelde dig, når du er sikker på, at du er blevet omfattet.

Vi vil sætte stor pris på, at du giver os besked, hvis du bliver opmærksom på eventuelle fejl eller mangler i vores oplysninger om de enkelte EØS-lande, så vi kan få disse rettet.

Dit bidrag til arbejdsløshedsforsikringen vil typisk fremgå af din lønseddel og være angivet som nedenfor:

Belgien
Chômage eller Werklooshedsverseekering

Frankrig
Pôle Emploi (hvis ældre lønsedler: Assedic Trans A, Assedic Trans B eller Chômage)

Grækenland
ID-kort fra IKA

Holland
Premie WW (Werklosswer)

Irland
PRSI (Pay-related Social Insurance Contribution)

Italien
INPS eller Disoccupazione

Letland
UIF (Unemployment Insurance Fund)

Liechtenstein
ALV Arbeitslosenversicherung

Portugal
Imposto de Selo

Schweiz
AKV eller AC eller AD

Spanien
Des Empleo.

Storbritannien
NI (National Insurance)

Tjekkiet                
CSSZ (Czech Social Security Administration)

Tyskland               
AV-AN (Arbeitslosenversicherung Arbeitsnehmer)

Østrig                    
AV-AN (Arbeitslosenversicherung Arbeitsnehmer)

Dit bidrag til arbejdsløshedsforsikringen vil typisk skulle ske som nedenfor, når der er tale om følgende lande:

Færøerne 
ALS. Du skal selv sørge for at henvende dig til ALS (se www.als.fo) for at blive optaget i den færøske arbejdsløshedsforsikring. Hvis du ikke kan blive omfattet af ALS, skal du sørge for at få en erklæring fra dem, hvor årsagen til, at du ikke kan blive omfattet af ALS, fremgår. Du bedes herefter sende erklæringen til os.

Norge
Folketrygden. Du bliver automatisk omfattet af Folketrygden fra den første arbejdsdag, hvis du betaler skat i Norge, da trygdeafgiften betales sammen med skatten. Hvis du er i tvivl, om du er eller kan blive omfattet af arbejdsløshedsforsikringen, skal du kontakte NAV og få dokumentation for, om du er omfattet eller ej. Du bedes herefter sende dokumentationen til os.

Sverige
ALFA-kassan, som er en grundforsikring for personer, der arbejder og betaler skat i Sverige. Derudover bør du søge om optagelse i en svensk a-kasse – for magistre vil det være www.aea.se, du kan søge om optagelse i.  Hvis du er i tvivl, om du er eller kan blive omfattet af arbejdsløshedsforsikringen, skal du kontakte ALFA-kassan og få dokumentation for, om du er omfattet eller ej. Du bedes herefter sende dokumentationen til os.

Finland        
En grundforsikring samt en finsk a-kasse, som du selv skal sørge for at blive medlem af.

Island           
En særlig arbejdsløshedsforsikringsfond (Félafsgjald Félag).

Estland        
Töötukassa.

Vi kender desværre ikke noget til, hvordan der betales bidrag til arbejdsløshedsforsikringen i Bulgarien, Cypern, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien eller Ungarn, så du skal kontakte myndigheden og få dokumentation på, om du er omfattet af arbejdsløshedsforsikringssystemet eller ej. Du bedes herefter sende dokumentationen til os. 

Hvis du har arbejde i Luxembourg, skal vi alene bede dig om at sende os en kopi af din ansættelseskontrakt, da vi har fået oplyst, at man ikke betaler bidrag til en arbejdsløshedsforsikring i Luxembourg, men at man på baggrund af arbejde i Luxembourg vil være berettiget til ydelser, hvis man skulle blive ledig og opholde dig i landet.

Skal du arbejde uden for EØS-området?

Vi anbefaler, at du bevarer dit medlemskab af MA, så du er sikret rettigheder i det danske dagpengesystem, når du eventuelt vender tilbage.

Vælger du at melde dig ud, skal du optages på ny, når du vender tilbage til Danmark. Det betyder, at du skal være medlem i ét år og kunne dokumentere, at du har tjent 254.328 kr. i 2023, mens du har været medlem af a-kassen for at få ret til dagpenge i to år. Vi kan dog kun medregne maksimalt 21.194 kr. for hver måned.

Bevarer du dit medlemskab, bevarer du også din dagpengeret, når du vender tilbage, hvis du blot kan dokumentere dit arbejde og om nødvendigt dokumentere, at du har tjent 254.328 kr. for at opfylde et arbejdskrav. Vi kan dog kun medregne maksimalt 21.194 kr. for hver måned. Da vi ikke må indhente oplysninger fra udenlandske arbejdsgivere, er der dog skærpede krav til din dokumentation.

Skal du arbejde i Grønland?

Du kan fortsætte som medlem hos os.

Du kan ikke få dagpenge, men når du vender tilbage, vil du som regel kunne få dagpenge, hvis du opfylder de almindelige betingelser. Dit arbejde sidestilles med arbejde i Danmark.

Sørg for at få en kontrakt

Kontrakten vil være en fordel, hvis vi  på et senere tidspunkt skal vurdere, om du opfylder arbejdskravet. Den skal indeholde:

  • En beskrivelse af dine arbejdsopgaver
  • Antal timer, du er ansat til
  • Ansættelsesperioden.
Kan jeg overføre min anciennitet?

Du kan medregne din forsikrings- og arbejdsperiode fra et andet EØS-land*, Schweiz eller Færøerne, når du kommer tilbage til Danmark.

Forsikringsperioden kan dog kun medregnes, hvis du husker at søge optagelse inden otte uger, fra forsikringen i det andet EØS-land*, Schweiz eller Færøerne ophørte.

Ellers skal du være medlem af MA et helt år, før du kan få dagpenge.  Du vil altid kunne medregne dine arbejdsperioder til opfyldelse af arbejdskravet, hvis arbejdet har ligget i en forsikringsperiode.

Hvis det er mere end fem år siden, du sidst var medlem af en dansk a-kasse, skal du både søge om optagelse og have påbegyndt arbejde i Danmark inden otte-ugers-fristens udløb. Arbejdet skal have en varighed af 296 timer inden for en periode på 12 uger/tre måneder.

Hvordan beregnes min dagpengesats?

Det vil være dine bedste 12 måneder med A-og B-indkomst, inden for de sidste 24 måneder, der vil danne grundlag for beregning af din dagpengesats.

Din sats beregnes, når du får dagpengeret, og kan kun ændres i forbindelse med ny-/genindplacering i dagpengesystemet (gælder ikke dimittender).

  • Hvis du bliver ledig efter arbejde uden for EØS-området, er lønnen sjældent så høj som for arbejde i Danmark. Derfor kan du vælge ikke at få beregnet en sats på baggrund af din løn fra udlandet.
  • Hvis du bliver ledig efter arbejde i et EØS-land* eller Schweiz, skal den indtægt, som er optjent i en forsikringsperiode i det andet EØS-land* eller Schweiz, indekseres på baggrund af det pågældende lands indekseringsfaktor. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter de gældende indekseringsfaktorer som forholdet mellem den gennemsnitlige bruttoløn i Danmark og det andet EØS-land* eller Schweiz. Beløbet bliver herefter omregnet med den kurs fra Den Europæiske Centralbank, som er gældende på den sidste lønnede dag i det andet EØS-land* eller Schweiz.
  • Der gælder andre beregningsregler, hvis det er mere en fem år siden, du sidst var forsikret i Danmark, så i den situation skal du kontakte os for generel vejledning.
  • Hvis du bliver ledig efter arbejde på Færøerne, kan arbejde i Danmark, der ligger efter opholdet på Færøerne, arbejde fra både Færøerne og Danmark (ikke det arbejde der ligger forud for opholdet på Færøerne) eller fra Færøerne alene bruges til beregning af dagpengesatsen.

Kontakt os derfor, hvis du bliver ledig efter arbejde i andet EØS-land*, i Schweiz eller på Færøerne.

*EØS-landene er (EU + EFTA-landene Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein): Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene (Holland), Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Desuden behandles Færøerne normalt som et EØS-land.

Alt om de nyedagpengeregler
Paragraph
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00