Dagpenge

Forsikring i udlandet

Skal du arbejde i udlandet?

 • Kontakt os inden du rejser, så vi kan vejlede dig om reglerne. Det vigtigste er, at du får klarhed over, hvordan du får overført din anciennitet og optjener dagpengeret.
 • Der er en vigtig otte-ugers-frist, du skal overholde, når du vender hjem, hvis du vil have medregnet din udenlandske forsikring fra et EØS-land* (se nederst), Schweiz eller Færøerne. Ellers skal du vente et helt år, før du kan få dagpenge.
Skal du arbejde i et EØS-land* (se nederst), Schweiz eller Færøerne?

Du vil som hovedregel være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land*, Schweiz eller Færøerne, da de fleste lande har et obligatorisk forsikringssystem. Du skal udmeldes af MA, da du ikke må være dobbeltforsikret.

Hvis du af en eller anden grund ikke kan blive medlem af det obligatoriske forsikringssystem i det land, du rejser til, skal du sende os en kopi af afslaget fra myndigheden eller a-kassen. Så kan du bevare medlemskabet hos os.

Rejser du til Sverige eller Finland, skal du selv sørge for at blive medlem af en a-kasse, da de to lande kun har et grundforsikringssystem. Rejser du til Færøerne, skal du sørge for at blive medlem af ALS .

Skal du arbejde uden for EØS-området?

Vi anbefaler, at du bevarer dit medlemskab af MA, så du er sikret rettigheder i det danske dagpengesystem, når du eventuelt vender tilbage.

Vælger du at melde dig ud, skal du optages på ny, når du vender tilbage til Danmark. Det betyder, at du skal være medlem i ét år og kunne dokumentere, at du har tjent 228.348 kr., mens du har været medlem af a-kassen for at få ret til dagpenge i to år. Vi kan dog kun medregne maksimalt 19.029 kr. for hver måned.

Bevarer du dit medlemskab, bevarer du også din dagpengeret, når du vender tilbage, hvis du blot kan dokumentere dit arbejde og om nødvendigt dokumentere, at du har tjent 228.348 kr. for at opfylde et arbejdskrav. Vi kan dog kun medregne maksimalt 19.029 kr. for hver måned. Da vi ikke må indhente oplysninger fra udenlandske arbejdsgivere, er der dog skærpede krav til din dokumentation.

Skal du arbejde i Grønland?

Du kan fortsætte som medlem hos os.

Du kan ikke få dagpenge, men når du vender tilbage, vil du som regel kunne få dagpenge, hvis du opfylder de almindelige betingelser. Dit arbejde sidestilles med arbejde i Danmark.

Sørg for at få en kontrakt

Kontrakten vil være en fordel, hvis vi  på et senere tidspunkt skal vurdere, om du opfylder arbejdskravet. Den skal indeholde:

 • En beskrivelse af dine arbejdsopgaver
 • Antal timer, du er ansat til
 • Ansættelsesperioden.
Kan jeg overføre min anciennitet?

Du kan medregne din forsikrings- og arbejdsperiode fra et andet EØS-land*, Schweiz eller Færøerne, når du kommer tilbage til Danmark.

Forsikringsperioden kan dog kun medregnes, hvis du husker at søge optagelse inden otte uger, fra forsikringen i det andet EØS-land*, Schweiz eller Færøerne ophørte.

Ellers skal du være medlem af MA et helt år, før du kan få dagpenge.  Du vil altid kunne medregne dine arbejdsperioder til opfyldelse af arbejdskravet, hvis arbejdet har ligget i en forsikringsperiode.

Hvis det er mere end fem år siden, du sidst var medlem af en dansk a-kasse, skal du både søge om optagelse og have påbegyndt arbejde i Danmark inden otte-ugers-fristens udløb. Arbejdet skal have en varighed af 296 timer inden for en periode på 12 uger/tre måneder.

Hvordan beregnes min dagpengesats?

Det vil være dine bedste 12 måneder med A-og B-indkomst, inden for de sidste 24 måneder, der vil danne grundlag for beregning af din dagpengesats.

Din sats beregnes, når du får dagpengeret, og kan kun ændres i forbindelse med ny-/genindplacering i dagpengesystemet (gælder ikke dimittender).

 • Hvis du bliver ledig efter arbejde uden for EØS-området, er lønnen sjældent så høj som for arbejde i Danmark. Derfor kan du vælge ikke at få beregnet en sats på baggrund af din løn fra udlandet.
 • Hvis du bliver ledig efter arbejde i et EØS-land* eller Schweiz, kan der under visse betingelser ske beregning af din dagpengesats.
 • Hvis du bliver ledig efter arbejde på Færøerne, kan arbejde i Danmark, der ligger efter opholdet på Færøerne, arbejde fra både Færøerne og Danmark (ikke det arbejde der ligger forud for opholdet på Færøerne) eller fra Færøerne alene bruges til beregning af dagpengesatsen.

Kontakt os derfor, hvis du bliver ledig efter arbejde i andet EØS-land*, i Schweiz eller på Færøerne.

Under normale omstændigheder kan du dog få maksimum dagpengesats, hvis du:

 • har været udsendt af en dansk arbejdsgiver på danske lønvilkår, og du i 12 måneder inden for 24 måneder har fået en lønindtægt på 18.619 kr. (2017-tal) om måneden.
 • er udsendt i forbindelse med frivilligprogrammer under Lov om internationalt udviklingssamarbejde, hvor den danske stat har ydet bidrag.

*EØS-landene er (EU + Norge, Island og Liechtenstein): Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene (Holland), Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig samt Norge, Island og Liechtenstein.

 • Var denne artikel nyttig?
 • Ja   Nej