Dagpenge

Samkøring – hvad er det?

Hvis du har modtaget et brev om samkøring – et reguleringsbrev – så kan du med fordel læse denne informationsside, som forklarer nærmere om, hvad det går ud på.

Dagpengereformen indebærer blandt andet, at a-kasserne – i måneden efter du har fået udbetalt din ydelse – skal sammenholde (kaldes samkøring) dine indberettede arbejdstimer på ydelseskortet (dagpengekort/efterlønskort) med arbejdsgiverens oplysninger om samme til SKATs eIndkomst. 

Hvis der er forskel på de to tal, modtager du et reguleringsbrev fra MA om forskellen, og hvad du skal gøre.

Ingen grund til uro, hvis tallene undrer
Fejl KAN ske. Vi ved fx, at ikke alle arbejdsgivere er lige gode til at indberette korrekt, hvilket i sig selv kan give anledning til differencer. Hovedparten af reguleringsbrevene genereres og udsendes helt automatisk, når oplysningerne samkøres, og vi har desværre ikke adgang til at rette eventuelle fejl inden selve udsendelsen.

Både MA og vores it-leverandør arbejder selvfølgelig intenst på, at fejlene bliver så få som muligt. Men reguleringsbrevet skal udsendes tids nok til, at en eventuel regulering kan ske i forbindelse med afviklingen af månedens udbetaling dagpenge og efterløn.

Tidsfrist og udbetalingsspecifikation
Du skal rette placeringen af timer eller gøre indsigelse mod resultatet af samkøringen inden for en uge fra modtagelsen af reguleringsbrevet – det sker på samkøringskortet, som ligger i selvbetjeningen. Regulering af ydelserne sker ved den næste udbetaling (hvis du ikke gør indsigelse), og vil fremgå af den næste udbetalingsspecifikation. 

Er du enig i resultatet af samkøringen, skal du bruge samkøringskortet (i selvbetjeningen). Kryds ”nej” til spørgsmålet, om du vil gøre indsigelse mod selve reguleringen, og placer herefter selv differencen i arbejdstimer på samkøringskortet. Reguleringen vil fremgå af din næste udbetalingsspecifikation. NB: Hvis du har været afmeldt på jobnet.dk på dage med arbejde, skal du alligevel oplyse om arbejdstimerne på samkøringskortet. Guide: Sådan udfylder du samkøringskortet – når du er enig i, at dine oplysninger skal rettes.

Hvis du ikke er enig i den difference, som samkøringen har vist, så kryds ”ja” (på det samkøringskort som nu bliver vist i selvbetjeningen) til at gøre indsigelse mod den planlagte regulering – og redegør i tekstfeltet i tilknytning til samkøringskortet for, hvorfor du ikke er enig i resultatet af samkøringen. Guide: Sådan udfylder du samkøringskortet – når du er uenig og vil gøre indsigelse.

Hvis samkøringen har vist en differencen er på mere end 37 timer, skal du redegøre for differencen på det samkøringskort, som nu bliver vist i selvbetjeningen. Guide: Sådan udfylder du samkøringskortet – når du har over 37 timers difference.

Hvis du ikke foretager dig noget inden for fristen, reguleres din ydelse automatisk – jf. resultatet af samkøringen – ved den næste udbetaling. Reguleringen fremgår af din næste udbetalingsspecifikation. Vær opmærksom på, at modtager du supplerende dagpenge, kan en manglende reaktion få indflydelse på dine restklip.

Samkøringen er helt automatisk, og der er desværre en del situationer, som automatikken ikke formår at tage højde for – fx hvis din arbejdsgiver indberetter i forskudte perioder.

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at du overholder svarfristen og svarer via samkøringskortet i selvbetjeningen.

Bare så du ved det …
Bagatelgrænse: Uanset hvor lille forskel der er på dit og arbejdsgiverens indberettede arbejdstimer, har vi som a-kasse pligt til at sende et reguleringsbrev. Så måske du vil mene, at det er under en bagatelgrænse – den er dog kun på 1 time.

Flere reguleringskort: Det kan være, at du får mere end ét reguleringskort til disposition. Det skyldes, at man får et reguleringskort pr. arbejdsgiver, hvor kontrollen har vist en difference mellem egne og arbejdsgiverens oplysninger. Du skal få timerne til at stemme på hvert kort, hvis du er enig i resultatet af kontrollen.

Kan ikke genkende arbejdsgiveren: Der kan være forskel på, hvor man arbejder, og hvorfra lønsedlerne sendes. Det kan give problemer især første gang. 

Ansat på kvote: Er du ansat med et timetal pr. uge, og lønnen er udregnet og udbetales for et fast timetal pr. måned, kan der over en kalendermåned være en difference på det antal timer, som du har oplyst på ydelseskortet og det antal timer, som du har fået løn for, og som din arbejdsgiver har indberettet til eIndkomst. Det skyldes, at hver kalendermåned ikke indeholder lige mange dage. Du kan i de tilfælde korrigere timetallet på samkøringskortet, så det passer med arbejdsgivers indberetning af løntimer.

Ferie: Hvis du havde ferie og derfor ikke nåede at reagere inden for ugefristen, skal du kontakte MA hurtigst muligt, efter du har læst reguleringsbrevet. Så får vi det løst. 

Hvis du har fået et reguleringsbrev
Følg venligst anvisningerne heri.

Uanset hvad får du naturligvis, hvad du er berettiget til – også hvis du er blandt de medlemmer, som får et reguleringsbrev med fejl i. 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00