Efterløn

Ferie og efterløn

Ved feriegodtgørelse, ferie med løn eller andre feriebeløb i henhold til Ferielovens regler gælder følgende:

 • Ferie med løn medfører fradrag dag for dag på det tidspunkt, hvor du holder ferien.
 • Holder du ferie i et fast ansættelsesforhold og får det samme udbetalt i løn, selvom du holder ferie, sker der ingen ændring i, hvor mange timer der skal modregnes.
  Får du løn for 30 timer om ugen (svarer til 130 timer om måneden), skal der altså modregnes 130 timer, selvom du holder 2 ugers ferie og har to sygedage om måneden.
 • Holder du ferie med feriegodtgørelse (brutto) og modtager et mindre feriebeløb end efterlønnen, kan du få udbetalt forskellen som efterløn. Ferietimerne kan i denne situation medregnes til en evt. skattefri præmie.
 • Får du udbetalt et ekstra feriebeløb (feriefradrag) fordi du i et tidligere kalenderår har været ansat med flere faste timer pr. måned skal de ekstra ferietimer modregnes i efterlønnen.
 • Udbetaling af den 6. ferieuge eller særlige overenskomstmæssige feriedage skal ikke modregnes i efterlønnen.
 • Indefrosne feriemidler blev optjent ved lønarbejde i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020. Men indefrosne feriemidler, der udbetales efter den 1. oktober 2021, skal modregnes i efterlønnen. Det gælder dog ikke, når de indefrosne feriemidler udbetales ved folkepensionsalderen, hvilket sker automatisk. Kontakt Lønmodtagerens Feriemidler, telefon 7011 4100, for at høre om, du har indefrosne feriemidler.
 • Bemærk: Der er særlige regler, hvis du holder ferie eller opholder dig uden for EØS. Se mere under punkt 3 i bjælken ”Du har efterlønsbevis eller er på efterløn” her.

Du kan således maksimalt modtage efterløn i op til 3 måneder pr. kalenderår, mens du opholder dig i et land udenfor EØS, Storbritannien, Schweiz eller Færøerne.

Særlige forhold
 • Der er efter ferieloven flere forskellige måder, uhævede feriepenge kan udbetales på, enten uden at ferien holdes, eller hvor ferien blev holdt, uden at man samtidig hævede feriepengene. Disse feriepenge vil som hovedregel medføre fradrag i efterlønnen.
 • Betaling for feriefridage, som ikke holdes, medfører ikke fradrag i efterlønnen.
 • Kontakt Feriekonto 70 11 49 10 om uhævede feriepenge
Nysgerrig på ChatGPT?Prøv det i jobsøgningen
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00