Dagpenge

Er din arbejdsgiver konkurs, ophørt eller insolvent?

Vi vil anbefale dig at rette henvendelse til din faglige organisation, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med din opsigelse. Du kan også kontakte Lønmodtagernes Garantifond, hvis du har spørgsmål om lønkompensationsordningen ved din arbejdsgivers konkurs eller insolvens.

Hvilke muligheder har du som ledigt medlem af MA i denne situation, når du anmoder om dagpenge eller andre ydelser fra a-kassen? 

Du kan i denne situation få udbetalt dagpenge eller andre ydelser på visse betingelser.

Du skal have anmeldt dit krav om manglende udbetalt løn mv., herunder den manglende løn i opsigelsesperioden, til Lønmodtagernes Garantifond (LG). LG kan dog i en enkelt sag maksimalt udbetale 160.000 kr.

MA kan udbetale dagpenge til dig som lån i din opsigelsesperiode ved din arbejdsgivers konkurs, insolvens eller ophør, mod fuldmagt til MA af kravet ved LG. Men dækker LG kun tabet for en del af din opsigelsesperiode i denne situation, kan du kun få ret til dagpenge eller efterløn i resten af perioden, hvis du overdrager dit krav mod døds- eller konkursboet til a-kassen, til hel eller delvis dækning af de udbetalte dagpenge eller efterløn.

Du skal i den forbindelse udfylde blanketten AR290 ”Overdragelseserklæring”. Find den her.

Du vil ikke være berettiget til dagpenge i en periode, hvor udbetalingen fra LG dækker en opsigelsesperiode efter virksomhedens lukning.

Din arbejdsgiver skal enten være konkurs eller være erklæret insolvent. Der skal være afsagt et konkursdekret af skifteretten over virksomheden; det er ikke nok med en indgivet begæring om konkurs.

I tilfælde af insolvens skal det kunne dokumenteres, at arbejdsgiver ikke kan betale sine kreditorer. Der må ikke være udsigt til at situationen ændrer sig.

På MA’ s hjemmeside kan læse om betingelserne for at opnå en periode med ret til dagpenge her.

Vi skal dog gøre dig opmærksom på, at den sikring, som du har fået udbetalt fra LG ifølge Lov om Lønmodtagernes Garantifond, kan medregnes til den periode med indberetning til eIndkomst (SKAT), der kan bruges til opnåelse af en periode med ret til dagpenge. Det er dog en betingelse, at sikringen er udbetalt i stedet for løn, herunder løn i en opsigelsesperiode, og at du ikke har modtaget dagpenge for den samme periode.

Du skal desuden opfylde betingelsen om medlemskab af a-kassen i et år.

Hvis du fortsat anmoder om dagpenge, når din opsigelsesperiode er udløbet, skal du:

  • være ledig arbejdssøgende
  • være tilmeldt Jobnet i hele den periode, hvor du anmoder om dagpenge
  • være aktivt jobsøgende.

Hvis du anmoder om efterløn, kan du læse om betingelserne for at få udbetalt efterløn her.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00