Dagpenge

Hvor længe kan du få dagpenge?

Din dagpengeperiode bestemmes af dit forbrug af ydelsestimer

Har du fået dagpengeret på baggrund af lønarbejde, har du har ret til dagpenge i 3.848 timer inden for en periode på 36 måneder (de 36 måneder kaldes også for referenceperioden). Bruger du ikke alle dine ydelsestimer inden for de 36 måneder, er de forældede.

Dagpengeret på baggrund af uddannelse giver dig ret til dagpenge i 1.924 timer inden for en periode på 24 måneder (de 24 måneder kaldes også for referenceperioden). Bruger du ikke alle dine ydelsestimer inden for de 24 måneder, er de forældede. 

Har du ikke haft et års arbejde, men stadig dagpengeret fra en tidligere periode, fortsætter du i det gamle dagpengeforløb, som er omregnet til dagpengetimer. 

Det er ikke kun dagpenge, som forbruger af dine ydelsestimer. Det gør også EØS-dagpenge, feriedagpenge samt perioder på sygedagpenge på seks uger eller derunder. Det samme gælder perioder i løntilskudsjob og uger på supplerende dagpenge. Kun ordinært arbejde afbryder forbruget af dagpengeuger.

Har du været syg i mere end seks uger eller været på barsel, bliver den tre-årige periode forlænget, og du forbruger herefter ikke af ydelsesugerne. Perioden på de tre år kan dog højst forlænges op til to år. 

Fleksibel forlængelse af dagpengeret 
For hver time du arbejder og får udbetalt løn, kan du forlænge din toårige dagpengeperiode med to timer. Et eksempel: Du har haft 30 timers arbejde med løn, imens du er på dagpenge. Disse timer kan du så at sige ”ombytte” til 60 timer med dagpenge, når din dagpengeperiode ellers var udløbet. Du kan højst forlænge dagpengeperioden med 1.924 timer inden for en periode på 18 måneder. 

De timer, hvor du arbejder og får udbetalt løn, kan du enten vælge 1) at bruge til at forlænge din dagpengeperiode, 2) at gemme til du har optjent nok timer (1.924) til en hel ny toårig dagpengeperiode, 3) en kombination, hvor du bruger en del af timerne på at forlænge din dagpengeperiode og samtidig arbejder på at opnå en ny toårig dagpengeperiode. 

Du kan dog kun anvende timerne én gang. Det vil sige, at hvis du anvender timerne til at forlænge din dagpengeperiode, så kan du ikke også bruge dem til genoptjening af en ny toårig dagpengeperiode. 

Timerne skal være optjent inden for de seneste tre år. På jobnet.dk kan du på den såkaldte Beskæftigelseskonto selv følge med i, hvor mange timer du har sparet op, og hvor mange timer du har til forlængelse. 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00