Dagpengetælleren er genstartet den 1. september. MA’s kontorer holder fortsat lukket for personligt fremmøde. Klik her, og find svar på dine coronaspørgsmål. 

Dagpenge

Hvor længe kan du få dagpenge?

Din dagpengeperiode bestemmes af dit forbrug af ydelsestimer

Du har ret til dagpenge i 3.848 timer inden for en periode på 36 måneder (de 36 måneder kaldes også for referenceperioden). Bruger du ikke alle dine ydelsestimer inden for de 36 måneder, er de forældede. På jobnet.dk kan du se din “dagpengetæller”. Her vil du løbende kunne følge med i, hvor mange timers dagpenge, du har fået udbetalt. Referenceperioden kan i nogle tilfælde blive forlænget (sygdom, barsel mm.).

Har du ikke haft et års arbejde, men stadig dagpengeret fra en tidligere periode, fortsætter du i det gamle dagpengeforløb, som er omregnet til dagpengetimer.

Det er ikke kun dagpenge, som forbruger af dine ydelsestimer. Det gør også EØS-dagpenge, feriedagpenge samt perioder på sygedagpenge på seks uger eller derunder. Det samme gælder perioder i løntilskudsjob og uger på supplerende dagpenge. Kun ordinært arbejde afbryder forbruget af dagpengeuger. Bemærk, at du forbruger en hel uge, selv om du kun får udbetalt ydelser for en enkelt dag i ugen.

Har du været syg i mere end seks uger eller været på barsel, bliver den tre-årige periode forlænget, og du forbruger herefter ikke af ydelsesugerne. Perioden på de tre år kan dog højst forlænges op til to år.

Fleksibel forlængelse af dagpengeret
For hver time du arbejder og får udbetalt løn, kan du forlænge din toårige dagpengeperiode med to timer. Et eksempel: Du har haft 30 timers arbejde med løn, imens du er på dagpenge. Disse timer kan du så at sige ”ombytte” til 60 timer med dagpenge, når din dagpengeperiode ellers var udløbet. Du kan højst forlænge dagpengeperioden med 1.924 timer inden for en periode på 18 måneder.

De timer, hvor du arbejder og får udbetalt løn, kan du enten vælge 1) at bruge til at forlænge din dagpengeperiode, 2) at gemme til du har optjent nok timer (1.924) til en hel ny toårig dagpengeperiode, 3) en kombination, hvor du bruger en del af timerne på at forlænge din dagpengeperiode og samtidig arbejder på at opnå en ny toårig dagpengeperiode.

Du kan dog kun anvende timerne én gang. Det vil sige, at hvis du anvender timerne til at forlænge din dagpengeperiode, så kan du ikke også bruge dem til genoptjening af en ny toårig dagpengeperiode.

Timerne skal være optjent inden for de seneste tre år. På jobnet.dk kan du på den såkaldte Beskæftigelseskonto selv følge med i, hvor mange timer du har sparet op, og hvor mange timer du har til forlængelse.