Dagpenge

Hvor længe kan du få dagpenge?

Din dagpengeperiode bestemmes af dit forbrug af ydelsestimer

Du har ret til dagpenge i 3.848 timer inden for en periode på 36 måneder (tre år). Bruger du ikke alle dine ydelsestimer inden for de tre år, er de forældede. På jobnet.dk kan du se din “dagpengetæller”. Her vil du løbende kunne følge med i, hvor mange timers dagpenge, du har fået udbetalt.

Har du ikke haft et års arbejde, men stadig dagpengeret fra en tidligere periode, fortsætter du i det gamle dagpengeforløb, som er omregnet til dagpengetimer.

Det er ikke kun dagpenge, som forbruger af dine ydelsestimer. Det gør også EØS-dagpenge, feriedagpenge samt perioder på sygedagpenge på seks uger eller derunder. Det samme gælder perioder i løntilskudsjob og uger på supplerende dagpenge. Kun ordinært arbejde afbryder forbruget af dagpengeuger. Bemærk, at du forbruger en hel uge, selv om du kun får udbetalt ydelser for en enkelt dag i ugen.

Har du været syg i mere end seks uger eller været på barsel, bliver den tre-årige periode forlænget, og du forbruger herefter ikke af ydelsesugerne. Perioden på de tre år kan dog højst forlænges op til to år.

Bemærk: Din dagpengeret kan forlænges op til et år, se under Fleksibel forlængelse.