Dagpengetælleren er genstartet den 1. september. MA’s kontorer holder fortsat lukket for personligt fremmøde. Klik her, og find svar på dine coronaspørgsmål. 

Efterløn

Hvornår kan jeg få efterløn (født fra 1956)

Efterlønsordningen er en fleksibel ordning. Det er muligt fortsat at have arbejde samtidig med efterløn mod fradrag for arbejdstimerne i efterlønnen.
Det betyder, at du kan trække dig helt eller delvist tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen, fordi det er tilladt at arbejde som lønmodtager mod fradrag i efterlønnen.

Det er helt op til dig, hvad du ønsker, og hvad du kan aftale med din arbejdsgiver. De timer, du arbejder, vil blive fratrukket din efterløn time for time.

For at få efterløn som fuldtidsforsikret skal du være fuldtidsforsikret i mindst 10 år inden for de sidste 15 år før overgangen til efterløn (heraf mindst 52 uger umiddelbar før overgangen til efterløn).

Hvis du er selvstændig, skal din virksomhed normalt være lukket helt ned, før du kan overgå til efterløn.

Dit fødselsår bestemmer

For dig, der er født den 1. januar 1956 eller senere, har alderen betydning for, hvornår du kan gå på efterløn.

Som det fremgår af nedenstående oversigt, stiger efterlønsalderen til 62½ år for dig, der er født i 1. halvår 1956 til 30. juni 1956, hvorefter efterlønsalderen løbende ændres afhængig af, hvilket årstal og interval, du er født i.

Din periode med efterløn samt din folkepensionsalder er også afhængig af din alder.

Hvornår er du født? Minimumsalder ved overgang til efterløn Hvornår kan du få folkepension? Efterløn hvor længe?
1. jan.-30. jun. 1956 62½ år 67 år 4½ år
1. jul. 1956-31. dec. 1958 63 år 67 år 4 år
1. jan. 1959-30. jun. 1959 63½ år 67 år 3½ år
1. jul. 1959-31. dec. 1962 64 år 67 år 3 år
1. jan. 1963-31. dec. 1966 65 år 68 år 3 år
1. jan. 1967 eller senere 65 år* 68 år 3 år
* For denne gruppe er der en forventning om, at efterlønsalderen hæves til 66 år og folkepensionsalderen bliver 69 år. For de yngste generationer er der dog mulighed for en yderligere stigning i efterlønsalderen til 67 år og en folkepensionsalder på 70 år.

Når du vil på efterløn, udfylder du blanket AK283, som ligger i selvbetjeningen.