Beskæftigelsesindsatsen genstarter nu; MA informerer medlemmerne direkte, så venligst undlad at kontakte os herom med spørgsmål. Alle kontorer er fortsat lukket for personligt fremmøde. Du kan som altid ringe til os eller sende spørgsmål gennem selvbetjeningen, men klik venligst først her, og se, om du finder svar.

Efterløn

Hvornår kan jeg få efterløn (født fra 1956)

Efterlønsordningen er en fleksibel ordning. Det er muligt fortsat at have arbejde samtidig med efterløn mod fradrag for arbejdstimerne i efterlønnen.
Det betyder, at du kan trække dig helt eller delvist tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen, fordi det er tilladt at arbejde som lønmodtager mod fradrag i efterlønnen.

Det er helt op til dig, hvad du ønsker, og hvad du kan aftale med din arbejdsgiver. De timer, du arbejder, vil blive fratrukket din efterløn time for time.

For at få efterløn som fuldtidsforsikret skal du være fuldtidsforsikret i mindst 10 år inden for de sidste 15 år før overgangen til efterløn (heraf mindst 52 uger umiddelbar før overgangen til efterløn).

Hvis du er selvstændig, skal din virksomhed normalt være lukket helt ned, før du kan overgå til efterløn.

Dit fødselsår bestemmer

For dig, der er født den 1. januar 1956 eller senere, har alderen betydning for, hvornår du kan gå på efterløn.

Som det fremgår af nedenstående oversigt, stiger efterlønsalderen til 62½ år for dig, der er født i 1. halvår 1956 til 30. juni 1956, hvorefter efterlønsalderen løbende ændres afhængig af, hvilket årstal og interval, du er født i.

Din periode med efterløn samt din folkepensionsalder er også afhængig af din alder.

Hvornår er du født?Minimumsalder ved overgang til efterlønHvornår kan du få folkepension?Efterløn hvor længe?
1. jan.-30. jun. 195662½ år67 år4½ år
1. jul. 1956-31. dec. 195863 år67 år4 år
1. jan. 1959-30. jun. 195963½ år67 år3½ år
1. jul. 1959-31. dec. 196264 år67 år3 år
1. jan. 1963-31. dec. 196665 år68 år3 år
1. jan. 1967 eller senere65 år*68 år3 år
* For denne gruppe er der en forventning om, at efterlønsalderen hæves til 66 år og folkepensionsalderen bliver 69 år. For de yngste generationer er der dog mulighed for en yderligere stigning i efterlønsalderen til 67 år og en folkepensionsalder på 70 år.

Når du vil på efterløn, udfylder du blanket AK283, som ligger i selvbetjeningen.