Dagpenge

Ferie

Nederst ser du en række emner, som rummer svar på typiske spørgsmål om ferie og feriedagpenge. Men først får du et kort overblik.

Hvad skal du gøre

 • Du melder din ferie på jobnet.dk senest 14 dage før feriens start, hvis du er ledig.
 • Du søger om feriedagpenge i selvbetjeningen på Mit MA. De udbetales ikke automatisk.
 • I selvbetjeningen på Mit MA kan du se, hvor mange feriedagpengedage du har afholdt i indeværende ferieår, og hvor mange dage du har tilbage.
 • Vi udbetaler dine feriedagpenge på din NemKonto, og du kan se specifikationen i selvbetjeningen på Mit MA

Værd at vide

 • Du skal have ret til dagpenge for at få feriedagpenge.
 • Du får feriedagpengene en uge før din ferie – hvis du søger fire uger før ferien.
 • Du kan tidligst sende din ansøgning om feriedagpenge 35 dage før feriestart.
 • Du skal have ansøgt om dine feriedagpenge senest den 31. januar i det efterfølgende ferieår.
 • Eksempel: Du skal senest den 31.  januar 2024 have ansøgt om de feriedagpenge, du har optjent i perioden 1. september 2022 til 31. august 2023.
 • Du skal oplyse alle dine ferieperioder, når du søger om feriedagpenge i selvbetjeningen på Mit MA.
 • Er du ledig, skal du melde ferie på jobnet.dk mindst 14 dage i forvejen.
 • Vi skal vi have besked om din ferie senest på dagen for feriens start.
 • Vi opgør løbende og månedsvis antallet af dage, du har optjent med ret til feriedagpenge. Vi oplyser dig om antallet af optjente dage med feriedagpenge, når du beder os om det.
 • Du skal afholde egen optjent ferie, før du kan modtage feriedagpenge.
 • Har du været medlem af en anden a-kasse før, indhenter vi oplysninger om dine feriedagpenge fra dem.
Optjene feriedagpenge

Du har som lønmodtager ret til et antal dage med feriedagpenge, hvis du har fået udbetalt ydelser i optjeningsåret fra enten din a-kasse (dagpenge) eller fra Udbetaling Danmark (barselsdagpenge).

Feriepenge fra arbejdsgiver

Du skal altid først holde ferie med feriepenge, inden du kan holde ferie med feriedagpenge. Det er vigtigt, at du oplyser alle dine ferieperioder, når du søger om feriedagpenge på MA Selvbetjening [...]

Feriehindring

Du kan få udbetalt feriepenge fra en arbejdsgiver uden at afholde ferien, hvis du har været forhindret i at holde den. Kontakt din arbejdsgiver eller feriekonto.dk, hvis du er omfattet af en hindrin [...]

Uhævede feriepenge

I særlige tilfælde kan du få udbetalt ikke hævede feriepenge, efter at ferieafholdelsesperioden er slut den 31. december. Dette gælder kun feriepenge fra en arbejdsgiver og ikke feriedagpenge. L [...]

Feriedagpenge for årsvikarer på GL-overenskomst

Ifølge GL-overenskomsten skal du holde ferie fire uger i juli og første uge af august, med mindre skolen har fastlagt ferien på andre tidspunkter. Har du ikke optjent ret til ferie med løn, vil du [...]

Kollektiv ferielukning på dagpenge

Med feriereglerne fra før 1. september 2020 kunne du under særlige betingelser få dagpenge for de hverdage, hvor du ellers ville have fået løn fra din arbejdsgiver (hvis der ikke havde været kol [...]

FAQ om ferie

Kan jeg holde flere feriedage, end jeg har feriepenge eller feriedagpenge til? Hvor ser jeg antallet af optjente feriedage? Læs svarene på disse og andre spørgsmål...

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00