Dagpenge

Min plan

Min plan bruges til at planlægge din vej til hurtigst muligt at komme i job. Min plan anvendes både i kontaktforløbet hos os i MA og hvis du er i kontaktforløb med jobcenteret.

Et overblik over dine aftaler

I Min Plan fremgår de aftaler, du laver i samarbejde med os, dit jobcenter eller den anden aktør, du er tilknyttet. De er fx de Krav til jobsøgning, du har aftalt med os og resumeer af de samtaler, du har været til. Det vil blandt andet også fremgå, hvis du skal i aktivering, har fået pålagt jobsøgning eller er blevet henvist til arbejde. Min Plan skal være afstemt med arbejdsmarkedets behov og dine egne ønsker og skal godkendes af løbende af MA eller jobcenteret, afhængig af, hvor dit kontaktforløb er.

Min Plan er en bindende aftale, som det er vigtigt at overholde. Det kan få konsekvenser for din udbetaling af dagpenge, hvis du fx nægter at medvirke til at udarbejde den eller afbryder et påbegyndt aktiveringstilbud uden dit jobcenters accept. Det vil også få konsekvenser, hvis du afviser henvist arbejde eller ikke søger job, som du er blevet pålagt at søge.

Du kan kun afbryde en påbegyndt aktivering med én begrundelse, nemlig hvis du finder ustøttet arbejde med en daglig arbejdstid på mindst fire timer eller en ugentlig arbejdstid på mindst 20 timer. Er du ansat i job med løntilskud, skal du dog overholde de gældende opsigelsesregler, medmindre arbejdsgiveren accepterer andet.

Ændring Min plan

Har du behov for ændringer i Min plan, skal du kontakt enten MA eller jobcenteret, afhængig af, hvem du har lavet aftalen med. Hvis du fx ønsker ændringer i Krav til jobsøgning, skal du kontakte MA. Har du aftalt et aktiveringstilbud med jobcenteret eller din anden aktør, som du ønsker at stoppe i, skal du altid sørge for at få revideret Min plan hos dit jobcenter eller din anden aktør, inden du stopper. Ellers risikerer du karantæne.

Får du varigt, ordinært arbejde på under 20 timer om ugen, skal du aktiveres i den resterende tid op til fuld tid. I det tilfælde skal du således også have revideret Min plan.

Hvis du vil klage over Min plan hos anden aktør

Hvis du ikke kan blive enig med din anden aktør om Min plan, kan du klage. Klagen sendes i første omgang til anden aktør, som så genovervejer sagen i forhold til dine klagepunkter. Fastholder anden aktør imidlertid deres afgørelse, skal de tilføje deres kommentarer og sende klagen videre til jobcentret. Jobcentret træffer herefter en afgørelse. Hvis du ikke får medhold i din klage, kan du klage videre til Ankestyrelsen.

En klage har ikke opsættende virkning. Du skal altså følge Min plan, selv om du klager over den.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00