Dagpenge

Supplerende dagpenge

Har du som fuldtidsforsikret arbejde i 145,53 timer eller mindre på en måned, kan du få supplerende dagpenge under visse betingelser. (For deltidsforsikrede er grænsen 118 timer pr. måned).

Du skal fortsat være tilmeldt jobnet.dk, du skal stå til rådighed for fuldtidsarbejde og du skal være aktivt jobsøgende til fuldtidsarbejde. (Hvis du er deltidsforsikret er ’fuldtidsarbejde’ at regne for 30 timer om ugen, og du vil højst kunne få supplerende dagpenge op til 30 timer om ugen).

Du kan få supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for en periode på 104 uger. Kun uger, hvor du får supplerende dagpenge, tæller med i de 30 uger.

Hvis du skal give din arbejdsgiver et opsigelsesvarsel, hvis du selv vil sige op, skal du have en frigørelsesattest (du finder den under “Blanketter“). På GL-overenskomst er frigørelsesattesten som regel indbygget for timelærere.

Indtil vi har modtaget din frigørelsesattest, udbetaler vi dine dagpenge med forbehold for udbetalingen.

Hvad du skal gøre
  • Er du ledig og får deltidsarbejde, sender du os din ansættelseskontrakt og frigørelsesattest inden for fem uger.
  • Går du fra fuldtidsarbejde til deltidsarbejde, skal du foruden ansættelseskontrakt for både gammelt og nyt job plus opsigelse også udfylde en ledighedserklæring i MA Selvbetjening. Og en frigørelsesattest.
  • Du skal sende os din frigørelsesattest, hvis den ikke er indbygget i din ansættelseskontrakt.
  • Indtil vi har modtaget din frigørelsesattest, udbetaler vi dine dagpenge med forbehold for udbetalingen.
  • Du skriver timerne på dit dagpengekort på MA Selvbetjening. Vi beregner dine supplerende dagpenge og udbetaler på din NemKonto.
Du skal bruge en frigørelsesattest, så du kan fratræde uden varsel

Med frigørelsesattesten accepterer din arbejdsgiver, at du kan fratræde uden varsel, hvis du får tilbudt arbejde med flere timer et andet sted.

Vi skal have frigørelsesattesten (eller din ansættelseskontrakt med den indbyggede frigørelse) senest fem uger fra din ansættelsesdato (ikke fra den dag, du starter på arbejdet), eller fra den dag hvor du ønsker at modtage supplerende dagpenge. Får vi den senere, må vi først begynde at udbetale dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

I GL-overenskomsten på stx og hf er frigørelsesattesten indbygget, med mindre du er ansat på fast nedsat tid i mindst ét år. Den kan også være det for undervisningsassistenter, eksterne lektorer.

Den er det som regel ikke på hf på seminarierne, undervisning på 9. og 10. klasses niveau eller de øvrige gymnasiale uddannelser, som fx handelsgymnasier, hhx, og tekniske gymnasier, htx.

Du bør ikke starte på et arbejde på nedsat tid, før din kommende arbejdsgiver har underskrevet en frigørelsesattest. Hvis din arbejdsgiver af den ene eller anden grund ikke vil udstede en frigørelsesattest, skal du tage sagen op med din fagforening – vi kan desværre ikke hjælpe dig i den situation.

Du behøver ikke en frigørelsesattest, hvis du ikke har et opsigelsesvarsel, fx fordi du er ansat fra dag til dag (løsarbejde). Eller hvis din arbejdstid til enhver tid kan placeres, så arbejdstiden ikke er til hinder for, at du kan overtage andet arbejde.

Vi skal have din frigørelsesattest senest efter fem uger

Vi skal have modtaget frigørelsesattesten eller din ansættelseskontrakt med indbygget frigørelsesattest inden fem uger, fra du er startet på deltidsarbejdet, eller fra det tidspunkt, du ønsker at få supplerende dagpenge. Fristen løber fra den første dag, hvor din arbejdsgiver har krav på et opsigelsesvarsel – det vil sige fra og med ansættelsesdatoen på ansættelseskontrakten, uanset hvornår du første gang er på arbejde.

Hvis vi modtager frigørelsesattesten senere, får du først supplerende dagpenge fra den dag, hvor vi har modtaget attesten.

Indtil vi har modtaget din frigørelsesattest, udbetaler vi dine dagpenge med forbehold for udbetalingen. Det betyder, at vi efterfølgende træffer afgørelse om tilbagebetaling af eventuelt uretmæssigt udbetalte dagpenge, hvis vi modtager frigørelsesattesten for sent.

Også deltidsforsikrede, der er omfattede af et opsigelsesvarsel, og som ønsker at modtage supplerende dagpenge, skal have frigørelsesattest.

Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger

Du har ret til supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger (to år). Det er kun uger, hvor du både har arbejde og får udbetalt ydelser, der tæller med i de 30 uger.

Hver uge, hvor du arbejder færre end 37 timer (30 timer for deltidsforsikrede), og beder om udbetaling af dagpenge for ugen, vil du bruge af dine uger med ret til supplerende dagpengeklip.

Hvor meget kan du få i supplerende dagpenge?

For hver time du har arbejde, bliver du trukket en time i dine dagpenge. Har du mere end 145,53 arbejdstimer i løbet af en måned (118 timer for deltidsforsikrede), kan du ikke modtage supplerende dagpenge den måned. Denne regel kaldes mindsteudbetalingsreglen. Det betyder, at det mindste, du kan få udbetalt i supplerende dagpenge, er 14,8 timer pr. måned (160,33 timer – 145,53 timer). Mindsteudbetalingsreglen for deltidsforsikrede er på 12 timer (130 timer minus 118 timer).

Når du har fået udbetalt 30 ugers supplerende dagpenge

Når du har mistet retten til supplerende dagpenge, har du ret til at opsige dit arbejde uden at få tre ugers karantæne. Det kræver dog, at du fratræder senest 26 uger efter din ret til supplerende dagpenge er ophørt.

Optjening af ny ret til supplerende dagpenge

Opbruger du retten til supplerende dagpenge, har du mulighed for at genoptjene en ny ret. Du kan dog først begynde at genoptjene den, når du har opbrugt alle dine uger med ret til supplerende dagpenge.

Du optjener en ny ret ved at have seks måneders lønarbejde inden for en sammenhængende periode af 12 måneder. De seks måneders lønarbejde behøver ikke at være sammenhængende. Dog skal du som fuldtidsforsikret i hver af de seks måneder have indberettet mere end 146 løntimer i SKATs eIndkomst. (Deltidsforsikrede skal have indberettet mere end 118 løntimer i eIndkomst.

Lønansættelsen skal være på almindelige løn- og ansættelsesvilkår og må ikke være støttet arbejde.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej