Dagpenge

Distancearbejde

Hvis du arbejder for en arbejdsgiver i et EØS-land*, men arbejdet udføres på distance fra din danske bopæl, så skal du bevare dit medlemskab af MA, uanset om du også betaler til arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land. Det skyldes, at myndigheden i det andet EØS-land ikke vil bekræfte forsikrings- og arbejdsperioder, der ikke er udført i landet.

Du kan også være flyttet til det andet EØS-land og udmeldt af MA, fordi du blevet omfattet af arbejdsløshedsforsikringen dér. Hvis du så vender tilbage til Danmark og fortsætter arbejdet for arbejdsgiveren i det andet EØS-land, så er det meget vigtigt, at du husker at søge optagelse hos MA inden otte uger fra din sidste arbejdsdag i det andet EØS-land, selv om du fortsat betaler til arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land.

Så kan du få medregnet din forsikringsperiode fra det andet EØS-land. Dine forsikringsperioder dokumenteres ved blanket PD U1, som kan udstedes af den kompetente myndighed i det andet EØS-land, når din ansættelse fra din udenlandske arbejdsgiver er helt ophørt. Hvis otte-ugers-fristen ikke er overholdt, skal du vente et helt år, før du kan få dagpenge.

*EØS-landene er (EU + EFTA-landene Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein): Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Desuden behandles Færøerne normalt som et EØS-land.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00