Dagpenge

Distancearbejde

Hvis du arbejder for en arbejdsgiver i et EØS-land*, men arbejdet udføres på distance fra din danske bopæl, så skal du bevare dit medlemskab af MA, uanset om du også betaler til arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land*. Det skyldes, at myndigheden i det andet EØS-land* ikke vil bekræfte forsikrings- og arbejdsperioder, der ikke er udført i landet.

Du kan også være flyttet til det andet EØS-land* og udmeldt af MA, fordi du blevet omfattet af arbejdsløshedsforsikringen dér. Hvis du så vender tilbage til Danmark og fortsætter arbejdet for arbejdsgiveren i det andet EØS-land*, så er det meget vigtigt, at du husker at søge optagelse hos MA inden otte uger fra din sidste arbejdsdag i det andet EØS-land*, selv om du fortsat betaler til arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land*.

Så kan du få medregnet din forsikringsperiode fra det andet EØS-land*. Dine forsikringsperioder dokumenteres ved blanket PD U1, som kan udstedes af den kompetente myndighed i det andet EØS-land*, når din ansættelse fra din udenlandske arbejdsgiver er helt ophørt. Hvis otte-ugers-fristen ikke er overholdt, skal du vente et helt år, før du kan få dagpenge.

*EØS-landene er en samlet betegnelse for:

EU-landene: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene (Holland), Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig

EFTA-landene: Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein

Færøerne og Storbritannien.

Nysgerrig på ChatGPT?Prøv det i jobsøgningen
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00