Dagpenge

Sygedagpenge

Når du er syg, bliver dine dagpenge til sygedagpenge. Du kan læse mere om sygedagpenge under ledighed her på borger.dk 

Du skal ikke søge job og gå til møder, mens du er syg. 

Hvad du skal gøre, når du bliver syg

Hvis du bliver syg, er det vigtigt, at du straks – og forud for samtalens/mødets/tilbuddets begyndelse – giver besked på jobnet.dk. 

Du får først sygedagpenge fra den dag, du melder dig syg på jobnet.dk – så gør det fra første sygedag. 

Når du har meldt dig syg på jobnet.dk, får vi automatisk besked – og vi indkalder dig derfor ikke til lovpligtige møder og lignende. 

Bemærk, at du ikke kan melde dig syg med tilbagevirkende kraft. Du kan altså ikke blive væk fra et møde med dit jobcenter eller os, hvis du ikke har meldt dig syg på forhånd. 

Når du bliver rask igen

Efter overstået sygdom skal du raskmelde dig på jobnet.dk. 

Det er vigtigt for at komme ind i dagpengesystemet igen. 

Du modtager en bekræftelse fra kommunen på, at udbetalingen af sygedagpenge er ophørt. 

Vi genoptager dagpengeudbetalingerne til dig, når vi har fået besked fra kommunen om din raskmelding. 

 Hvem udbetaler sygedagpengene?

Sygedagpenge udbetales enten af MA eller din kommune. Hvem, der udbetaler, afhænger af din ledighedssituation og hvor længe du er syg: 

  • MA udbetaler sygedagpenge de første 14 dage af din sygdomsperiode, hvis du er fuldt ledig og modtager dagpenge. Sygedagpengene er af samme størrelse som dine dagpenge (vær opmærksom på mindsteudbetalingsreglen). Er du syg i mere end 14 dage, giver vi besked til din kommune. 
  • Kommunen udbetaler sygedagpenge, hvis du er delvis ledig og modtager supplerende dagpenge. De er af samme størrelse som dine dagpenge. Vi giver besked til din kommune. Kommunen sender herefter et brev til dig, hvor de beder om en række oplysninger, inden den kan udbetale dine sygedagpenge. 
Ingen sygedagpenge fra kommunen på søgnehelligdage

Søgnehelligdage er helligdage, som ikke falder på en søndag. Det drejer sig om: 

  • Skærtorsdag 
  • Langfredag 
  • 2. påskedag 
  • Kristi Himmelfartsdag 
  • 2. pinsedag. 

Herudover vil Grundlovsdag, 1. og 2. juledag samt Nytårsdag også være søgnehelligdage i de år, hvor dagene ikke falder i en weekend. 

På alle disse dage udbetales ikke sygedagpenge. Så hvis du modtager sygedagpenge fra din kommune, vil du opleve, at du får mindre udbetalt i de måneder, hvor der er søgnehelligdage. 

 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00