Dagpenge

Vigtige overvejelser, du skal gøre dig

Et arbejde i udlandet kan være en oplevelse for livet og samtidig en god erfaring på arbejdsmarkedet. Der er dog nogle vigtige overvejelser, du skal gøre dig, siger MA’s karriererådgiver Petrine Hahn:

Hvad vil du gerne have ud af at arbejde i udlandet?
Skal det ‘bare’ være en oplevelse, eller skal det primært bruges til at booste din karriere i Danmark? 

Hvis du først og fremmest tænker på dit udlandsophold som en tid, hvor du skal have nye oplevelser og erfaringer, så kan du roligt tage næsten ethvert job i ethvert land: Det er altid en kæmpe oplevelse, og man lærer altid noget om sig selv og om det samfund, man arbejder i.

Hvis du derimod forestiller dig, at dit udlandsophold skal bruges til at booste din karriere i Danmark, skal du undersøge forholdene lidt nærmere. Det er nemlig desværre ikke altid, at erfaring fra udlandet bliver anerkendt af arbejdsgiverne på lige fod med erfaring fra Danmark. Det gælder især inden for det offentlige. Hvis du f.eks. gerne vil arbejde som specialkonsulent i en kommune eller en styrelse, er det bedre at blive i Danmark og gå målrettet efter den løsning.

Inden for det private er det nemmere at bruge erfaring fra udlandet. Det gælder især, hvis du arbejder med noget ”genkendeligt”, der har en titel eller en funktion, vi kender fra danske virksomheder. Det afhænger dog af branche og arbejdsfelt. F.eks. er mange af de opgaver, man udfører for NGO’er i udlandet, ikke nogen, der er brug for i Danmark. Her kan det være en ide at overveje, om du går efter en international karriere, eller om du på sigt ønsker at arbejde i Danmark.

Vil du søge job hjemmefra eller flytte til udlandet for at søge?
Det kan være, det vigtigste for dig ikke er, hvor du skal flytte hen, men at du kommer til at arbejde inden for et bestemt felt. I det tilfælde giver det fin mening at søge job herhjemmefra. Husk, at hvis du er ledig og skal til jobsamtale i udlandet, kan du tage fem dage afsted uden at blive trukket i dagpengene. Læs om mulighederne for at tage til jobsamtale i udlandet her

Hvis det af faglige eller personlige grunde er vigtigt for dig at komme til et bestemt land, kan det til gengæld være en rigtig god ide at flytte til det pågældende land i en periode. Det giver helt andre muligheder for at opbygge eller konsolidere et lokalt netværk og udnytte de muligheder, der viser sig løbende. Det sender også et vigtigt signal til en arbejdsgiver om, at du mener det alvorligt.

Hvem kan hjælpe dig med at komme afsted?
Det er altid en god ide at undersøge, om der findes institutioner eller organisationer, der kan hjælpe dig med at komme afsted. Hvis du er interesseret i et job i Norge, hvor akademikerledigheden er meget lav, er der rigtig god hjælp at hente hos Nordjobb. Det er en organisation under Nordisk ministerråd, der formidler job mellem de nordiske lande. De hjælper også med et sted at bo og med alt det administrative i processen. EURES er en europæisk organisation, hvor du bl.a. kan søge om tilskud til billetten, hvis du skal til jobsamtaler i Europa – og til flytningen, når du får jobbet.

Husk at sætte dig ind i arbejdskulturen
Husk, at selv i lande, vi normalt sammenligner os med, såsom Sverige eller Tyskland, er arbejdskulturen anderledes. Ofte er omgangstonen mere formel, og hierarkiet er tydeligere end på danske arbejdspladser: At nye medarbejdere viser ”initiativ” og kommer med ”nye indspark” til den eksisterende orden, er bestemt ikke altid værdsat – slet ikke til en jobsamtale! Det gælder bredt både inden for forretning og forskning. Du skal også være opmærksom på, at arbejdstiden i de fleste lande er længere, og at lønnen ved første øjekast er lavere end i Danmark. Hvad angår det sidste, opvejes det dog for det meste af lavere skatter.

Når du får dit første job i udlandet, så husk endelig at kontakte a-kasse og fagforening, så vi kan hjælpe dig godt på vej og sikre, at du er dækket bedst muligt.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00