Efterløn

Betingelser for at få efterløn (født fra 1956)

Du skal opfylde hovedreglen om anciennitet af a-kasse og efterlønsordning:

 • Medlem af en a-kasse i mindst 30 år
 • Betalt efterlønsbidrag i 30 år
 • Betalt efterlønsbidrag senest fra den dag du fyldte 30 år.

Der er indført overgangsordninger for dem, der ikke kan opfylde kravet om 30 års medlemskab.

For personer født før den 1. januar 1959

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 20 år inden for de seneste 25 år.
 • Du skal have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra den 1. juli 1999 til mindst den dag, du når din efterlønsalder.
 • Du skal have betalt efterlønsbidrag i mindst 20 år inden for de sidste 25 år og uafbrudt fra den 1. juli 1999.
 • Har du betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra 1. april 1999, kan du nøjes med medlemskab i 20 år inden for 25 år.

Anciennitetskrav af a-kasse og betaling til efterlønsordningen

Fødselsdato Krav til medlemskab Krav til efterlønsbidrag
 1. januar 1959 til 31. dec. 1975  Medlemskab af en a-kasse uafbrudt fra den 1. januar 2008 og mindsttil du når efterlønsalderen.
Medlemskabet skal mindst udgøre 25 år.
Skal betale efterlønsbidrag uafbrudt fra 1. januar 2008.
Betalingen skal mindst udgøre 25 år.
Betalingen kan sammenlagt højst udgøre 30 år.
 Før den 1. juli 1964  Hvis medlemskab uafbrudt siden 1. juli 1999 kræver der kun 20 års medlemskab inden for de sidste 25 år.  Skal have betalt efterlønsbidrag uafbrudt siden 1. juli 1999.
Skal have betalt i mindst 20 år inden for de sidste 25 år.
Betalingsperioden kan højst sammenlagt udgøre 30 år.
 1. januar 1976 til 31. dec. 1977  Medlemskab i mindst 30 år og senest fra det fyldte 32. år. Betalt efterlønsbidrag i mindst 30 år og senest fra det 32. år.
 1. januar 1978 og senere Medlemskab i mindst 30 år.  Betalt efterlønsbidrag i 30 år.

 

Hvis du er på dagpenge

Uanset alder skal du have ret til dagpenge i tilfælde af ledighed på det tidspunkt, hvor beviset bliver udstedt. Det betyder blandt andet, at du skal opfylde 1) rådighedsbetingelser og 2) et beskæftigelseskrav:

1) Rådighedsbetingelser

MA skal altid vurdere, om du fortsat er til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du har været uden tilknytning hertil i længere tid fx på grund af sygdom.

2) Beskæftigelseskrav

Kravet findes på baggrund af din indkomst, som er indberettet til Indkomstregistret. Som fuldtidsforsikret skal du opfylde et indkomstkrav på 228.348 kr. (i 2018) indenfor optjeningsperioden på 3 år. Der kan højst medregnes 19.029 kr. pr. kalendermåned (indkomstloft). Det betyder, at du mindst er et år om at opfylde beskæftigelseskravet.

Deltidsforsikrede skal opfylde et indkomstkrav på 152.232 kr. (i 2018), og kan maximalt medregne 12.686 kr. pr. kalendermåned.

Al indberettet A og B indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, kan medregnes til indtægtskravet. Din arbejdsgiver skal have indberettet indtægten til Indkomstregistret på det tidspunkt, hvor dit efterlønsbevis skal udstedes eller du skal overgå til efterløn.

Er du selvstændig, skal du have arbejdet i væsentligt omfang – det vil sige mere end 30 timer om ugen med en fornuftig omsætning. Kun arbejde i perioder med medlemskab af en a-kasse tæller med til beskæftigelseskravet. Kontakt a-kassen for nærmere information.

Er du ledig, må din ret til ydelser fra a-kassen ikke være brugt op, med mindre du skal på efterløn, eller kommer fra et seniorjob.

Hvis du arbejder i udlandet

NB. Kontakt MA, hvis du skal til eller pt. arbejder i udlandet

Hvis du arbejder i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne, skal du som hovedregel udmeldes af MA.

Du vil da blive omfattet af det andet lands arbejdsløshedsforsikring. Du må ikke være dobbelt forsikret.

Når du igen tager ophold i Danmark, kan du efterbetale det manglende efterlønsbidrag for perioden, hvor du har været forsikret i udlandet.

Du kan få efterlønsbevis, hvis du helt eller delvist opfylder beskæftigelseskravet med arbejde og indkomst i Danmark. Det kræver, at du har indkomst og beskæftigelse svarende til halvdelen af beskæftigelseskravet i Danmark inden for de sidste tre år før tidspunktet for efterlønsbeviset eller overgang til efterløn. Du skal samtidig være medlem af en dansk a-kasse.

Er det arbejde fra Færøerne, er kravet, at en fjerdedel skal ligge i Danmark.

Hvis du på tidspunktet for din efterlønsalder ikke er medlem af en dansk a-kasse, vil du ikke kunne modtage dit efterlønsbevis eller overgå til efterløn.

Arbejde i udlandet (hvor du forbliver medlem af MA, og som sidestilles med beskæftigelse i Danmark) er følgende:

 • Arbejde i Grønland
 • Beskæftigelse som kontraktansat ved EU’ institutioner, beskæftigelse ved diplomatiske missioner og konsulater i andre EØS-lande eller som midlertidig udsendt i et andet EØS-land
 • Beskæftigelse i udlandet på internationale vilkår ved organisationer mv. som Danmark er medlem af
 • Midlertidig udsendelse til beskæftigelse i udlandet for en dansk arbejdsgiver eller en dansk organisation, beskæftigelse på en dansk ambassade eller ved arbejde som u-landsfrivillig, hvis beskæftigelsen samtidig giver ret til optagelse i en dansk a-kasse.