Beskæftigelsesindsatsen genstarter nu; MA informerer medlemmerne direkte, så venligst undlad at kontakte os herom med spørgsmål. Alle kontorer er fortsat lukket for personligt fremmøde. Du kan som altid ringe til os eller sende spørgsmål gennem selvbetjeningen, men klik venligst først her, og se, om du finder svar.

Dagpenge

Seniormedlem eller farvel til MA?

Ifølge loven ophører medlemskabet i en a-kasse ved udgangen af den måned, hvor medlemmet når pensionsalderen. Pensionsalderen er forhøjet med virkning fra den 1. januar 2019 – dermed kan du også være længere medlem af a-kassen. Se i skemaet, hvad det betyder for dig:

Født i periodenKan være medlem af
a-kassen indtil du er
1. januar 1954 til 30. juni 195465,5 år

1. juli 1954 til 31. december 1954

66 år

1. januar 1955 til 30. juni 1955

66,5 år

1. juli 1955 til 31. december 1962

67 år

1. januar 1963 til 31. december 1966

68 år*
1. januar 1967 eller senere69 år*

*Foreløbigt fastsat. Endelig pensionsalder bestemmes ved lov af Folketinget på baggrund af fremtidig udvikling i befolkningens gennemsnitlige levetid.

Særligt seniormedlemskab muligt

A-kassemedlemmer, der når pensionsalderen, har mulighed for at tegne et såkaldt seniormedlemskab.

Det giver seniormedlemmet ret til at få hjælp til jobsøgning, men ikke ret til dagpenge.

I MA er prisen for et seniormedlemskab lig med administrationsbidraget: 134 kr. om måneden. Beløbet er ikke fradragsberettiget. Statsbidraget opkræves ikke, da medlemskabet ikke giver ret til dagpenge.

NB: Er du tidligere blevet udmeldt på grund af pensionsalderen, kan du nu genindmelde dig som seniormedlem.