Dagpenge

Seniormedlem eller farvel til MA?

Ifølge loven ophører medlemskabet i en a-kasse ved udgangen af den måned, hvor medlemmet når pensionsalderen. Pensionsalderen er forhøjet med virkning fra den 1. januar 2019 – dermed kan du også være længere medlem af a-kassen. Se i skemaet, hvad det betyder for dig:

Født i perioden Kan være medlem af
a-kassen indtil du er
1. januar 1954 til 30. juni 1954 65,5 år

1. juli 1954 til 31. december 1954

66 år

1. januar 1955 til 30. juni 1955

66,5 år

1. juli 1955 til 31. december 1962

67 år

1. januar 1963 til 31. december 1966

68 år
1. januar 1967 eller senere 69 år

Særligt seniormedlemskab muligt

A-kassemedlemmer, der når pensionsalderen, har mulighed for at tegne et såkaldt seniormedlemskab.

Det giver seniormedlemmet ret til at få hjælp til jobsøgning, men ikke ret til dagpenge.

I MA er prisen for et seniormedlemskab lig med administrationsbidraget: 148 kr. om måneden. Beløbet er ikke fradragsberettiget. Statsbidraget opkræves ikke, da medlemskabet ikke giver ret til dagpenge.

NB: Er du tidligere blevet udmeldt på grund af pensionsalderen, kan du nu genindmelde dig som seniormedlem.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00