Dagpenge

Jobsøgning og samtaler i udlandet

 • Du kan få op til tre måneder på dagpenge til at søge job, når du opholder dig i et EØS-land* (se nederst).
 • Du kan få dagpenge, hvis du skal til en ansættelsessamtale i udlandet.
 • Kontakt os, inden du rejser, så du er sikker på, formalia er i orden.
Du vil søge job, når du opholder dig i et EØS-land* (se nederst)

Du skal følge de lokale regler for jobsøgning i forbindelse med af- og tilmelding i det andet EØS-land*, Schweiz eller Færøerne. Rådighed og dagpenge følger de danske regler.

Det betyder, at vi skal træffe afgørelse om din fortsatte ret til EØS-dagpenge, hvis der under din jobsøgning skulle opstå tvivl om din rådighed. Det betyder bl.a., at tilmelding til kurser, som har karakter af uddannelse, ikke er tilladt i perioden med arbejdssøgning.

Betingelser

For at få dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land*, Schweiz eller Færøerne, skal du:

 • være EØS-statsborger
 • være medlem af en dansk a-kasse
 • have sendt os din ansøgning, så vi har modtaget den, inden du tager af sted (forklares under ‘Sådan gør du’)
 • opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge på afrejsetidspunktet
 • have bopæl og ophold i Danmark til og med afrejsedatoen på dit ansøgningsskema til MA (forklares under ‘Sådan gør du’)
 • sammenlagt have været tilmeldt jobcenteret som fuldt ledig og have stået til rådighed i mindst fire uger, efter du sidst blev arbejdsløs. Hvis du ønsker at rejse til Færøerne, behøver du dog ikke at opfylde kravet om tilmelding i mindst fire uger.

Hvis du tidligere har fået dagpengene med under jobsøgning i et andet EØS-land*, Schweiz eller Færøerne, kan du først søge om en ny jobsøgningsperiode, når du har haft mindst 296 timers arbejde inden for tre måneder/12 uger. Det gælder uanset om arbejdet er udført i Danmark eller i udlandet.

Sådan gør du
 • Du starter med at udfylde et ansøgningsskema cirka 14 dage før, du ønsker at rejse. Brug blanketten PD U2 (EØS1) i selvbetjeningen (fanen Dagpenge -> Blanketter) på Mit MA:pdu2
 • Vi sender dig på den baggrund – efterfølgende via selvbetjeningen – et dokument kaldet PD U2 og øvrige dokumenter, som du skal printe og aflevere til den udenlandske myndighed, når du tilmelder dig som jobsøgende i det andet EØS-land*, Schweiz eller Færøerne.
 • MA udbetaler dig EØS-dagpenge.
Du skal til samtale i udlandet

Du kan få dagpenge, hvis du kan dokumentere, at du har en aftale med en arbejdsgiver om en ansættelsessamtale på en given dato, og hvis du vender tilbage til Danmark inden for fem kalenderdage.

Du skal sende os dokumentationen, inden du skal afsted, samt oplyse os om ud- og hjemrejsedato. Du skal også huske at give besked til jobcentret.

*EØS-landene er (EU + EFTA-landene Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein): Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene (Holland), Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Desuden behandles Færøerne normalt som et EØS-land.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00