Dagpenge

Jobsøgning i et EØS-land

 • Du kan få op til tre måneder på dagpenge (PD U2) til at søge job, når du opholder dig i et EØS-land* (se nederst).
 • Kontakt os, inden du rejser, så du er sikker på, formalia er i orden.
 • Der gælder særlige regler for Storbritannien – se under Brexit – hvad betyder det for dig afsnittet Ansøgning om danske dagpenge under arbejdssøgning i Storbritannien
Du ønsker danske dagpenge under jobsøgning i et EØS-land* (se nederst)

Som fuldtidsledig har du mulighed for at søge om at tage dine danske dagpenge med til brug under jobsøgning i et andet EØS-land* i op til tre måneder (PD U2).

For at kunne få en PD U2, skal du:

 • være EØS-statsborger
 • være medlem af en dansk a-kasse
 • have sendt os din ansøgning, så vi har modtaget den, inden du tager af sted (se under ‘Sådan gør du’)
 • opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge på afrejsetidspunktet
 • have bopæl og ophold i Danmark til og med afrejsedatoen på dit ansøgningsskema til MA (se under ‘Sådan gør du’)
 • sammenlagt have været tilmeldt jobcenteret som fuldt ledig og have stået til rådighed i mindst fire uger, efter du sidst blev arbejdsløs. Hvis du ønsker at rejse til Færøerne, behøver du dog ikke at opfylde kravet om tilmelding i mindst fire uger.

Du skal følge de lokale regler for jobsøgning i forbindelse med af- og tilmelding i det andet EØS-land*. Kontrol- og rådighedsreglerne følger reglerne i det andet EØS-land*, og udbetaling af dagpenge følger de danske regler.

Det betyder, at vi skal træffe afgørelse om din fortsatte ret til EØS-dagpenge, hvis der under din jobsøgning skulle opstå tvivl om din rådighed i det andet EØS-land*. Det betyder bl.a., at hvis du afbryder din jobsøgning i det andet EØS-land*, inden udløb af PD U2, så skal vi træffe afgørelse om din forsatte ret til udbetaling af EØS-dagpenge. Vi skal indhente dokumentation fra det det andet EØS-land*, om du har stået til rådighed fra din afmelding ved jobcenteret i det andet EØS-land*, til du tilmelder dig jobcenteret i Danmark igen.

Du skal være opmærksom på, at der kan være problemer med at blive tilmeldt jobcentret i nogle EØS-lande, da der kræves et ID-nummer (identikationsnummer) for at blive tilmeldt, og at det kan tage noget tid, før dette nummer bliver udstedt.

Du skal huske at tilmelde dig jobcentret i det andet EØS-land inden syv kalenderdage for at få ret til EØS-dagpenge fra afrejsedatoen. Tilmelder du dig senere, får du først EØS-dagpenge fra tilmeldingsdatoen.

Det er derfor vigtigt, at du inden de syv kalenderdages udløb har forsøgt at tilmelde dig jobcenteret og har søgt om et ID-nummer. Du bør sørge for at få en dateret dokumentation på dette.

Hvis du tidligere har fået dagpengene med under jobsøgning i et andet EØS-land*, kan du først søge om en ny jobsøgningsperiode, når du har haft mindst 296 timers arbejde inden for tre måneder/12 uger. Det gælder uanset om arbejdet er udført i Danmark eller i udlandet.

Sådan gør du
 • Du starter med at udfylde et ansøgningsskema cirka 14 dage før, du ønsker at rejse. Brug blanketten PD U2 (EØS1) i selvbetjeningen (fanen Dagpenge -> Blanketter) på Mit MA:pdu2
 • Det er vigtigt, at du læser vejledningen i selve ansøgningen grundigt igennem, før du sender ansøgningen ind.

 • Vi sender dig på den baggrund – efterfølgende via selvbetjeningen – et dokument kaldet PD U2 og øvrige dokumenter, som du skal printe og aflevere til den udenlandske myndighed, når du tilmelder dig som jobsøgende i det andet EØS-land*. Det er meget vigtigt, at du læser følgebrevet til PD U2 samt den separate generelle vejledning grundigt igennem.
 • MA udbetaler dig EØS-dagpenge fra din afrejse, så snart vi har modtaget dokumentation på, at du er blevet tilmeldt jobcenteret i det andet EØS-land* inden for syv-dages-fristen. Bliver du tilmeldt senere, vil du først kunne modtage EØS-dagpenge fra tilmeldingsdagen.

*EØS-landene er (EU + EFTA-landene Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein): Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Desuden behandles Færøerne normalt som et EØS-land.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00