Dagpengetælleren er genstartet den 1. september. MA’s kontorer holder fortsat lukket for personligt fremmøde. Klik her, og find svar på dine coronaspørgsmål. 

Efterløn

Skattefri præmie (født fra 1956)

Hvis du er født i tidsrummet 1. januar 1956 til 30. juni 1959, kan du optjene en skattefri præmie, hvis du fortsætter med at arbejde, efter du har opfyldt udskydelsesreglen.

Hvis du er født den 1. juli 1959 eller senere begynder du med det samme med at optjene skattefrie præmier, hvis du fortsætter med at arbejde efter at du har fået efterlønsbeviset.

Du opfylder 2-års kravet, når du har fået indberettet mindst 3.120 arbejdstimer efter bevisdatoen. Du kan altså tidligst opfylde udskydelsesreglen 2 år efter bevisdatoen.

Når du tidligst overgår til fleksibel efterløn, når du opfylder 2-års kravet kan du ved fortsat arbejde blive ved med at optjene timer til den skattefrie præmie.

Din optjening
 1. Du skal opfylde udskydelsesreglen før du begynder at optjene timer til den skattefri præmie.
 2. Du optjener en præmieportion, hver gang du har arbejdet 481 timer. De 481 timer svarer til fuldtidsarbejde på 37 timer om ugen i ét kvartal. En præmieportion er 13.740 skattefrit (2020)
 3. Du kan højst optjene 12 gange 481 timer – i alt 5.772 timer – uanset om du har arbejdet flere timer. De maximale 12 præmieportioner = 164.880 kr. (2020)
 4. I det maksimale antal arbejdstimer skal vi fradrage for timer, hvor der er udbetalt efterløn eller arbejdsløshedsdagpenge
 5. Hvis du er gået på efterløn før du opfylder 2-års kravet optjener du ikke timer til den skattefri præmie herefter
 6. Arbejdet kan udføres både i Danmark, Grønland og Færøerne, i et andet EØS land eller i Schweiz.
 7. Arbejdstimer for arbejde udført i det øvrige udland kan som hovedregel ikke medregnes til udskydelsesreglen, 2-års kravet og skattefrie præmietimer

Skema: Aldersgrupper, efterlønsalder, udskydelsesregel, 2-års kravet og folkepensionsalderen

Aldersgruppe

Efterlønsalder

Antal år på efterløn

Udskydelsesregel

2-års kravet

Folkepensionsalder

01.01.1956-30.06.1956

62 1/2 år

4,5 år

1,5 år/ 1.560 timer

2 år /3.120 timer

67 år

01.07.1956-31.12.1958

63 år

4 år

1 år / 1.560 timer

2 år /3.120 timer

67 år

01.01.1959-30.06.1959

63 1/2 år

3,5 år

0,5 år/ 780 timer

2 år /3.120 timer

67 år

01.07.1959-31.12.1962

64 år

3 år

ingen

2 år /3.120 timer

67 år

01.01.1963-31.12.1966

65 år

3 år

ingen

2 år /3.120 timer

68 år

Driver du selvstændig virksomhed og selv indberetter honorar

Hvis du driver selvstændig virksomhed eller selv indberetter honorar til SKAT bliver overskuddet af virksomheden omregnet til timer til den skattefrie præmie, når din årsopgørelse er endelig godkendt af skat. Omregningen sker med den halve omregningssats.

Vi kan måske ikke udbetale hele præmien til dig før årsopgørelsen for indeværende skatteår er endelig (det vil sige efter den 1. juli næste kalenderår). Vi udbetaler derfor præmien ad to omgange.

 1.  
Udbetaling af den skattefri præmie
 1. Der udbetales kun hele præmieportioner. Har du optjent mindre end 481 timer, får du ingen præmie.
 2. Du skal søge om udbetalingen i MA, hvorefter vi udbetaler præmien. MA skriver til dig, når du går på folkepension. Der er en forældelsesfrist på 3 år.
 3. Det er en betingelse for at få præmien, at du ikke har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag.

Hvornår foregår udbetalingen af den skattefri præmie?

For at kunne udbetale den skattefri præmie, skal MA indhente oplysninger om dine løntimer i Indkomstregisteret. Hvis du kun modtager efterløn, skal du have udbetalt den sidste måneds efterløn til dig, før end vi kan beregne præmien.

Vi udbetaler den skattefri præmie til dig efter den 20. i den måned, hvor du kan begynde at modtage folkepension.

Der udbetales kun hele præmieportioner. Har du optjent mindre end 481 timer, får du ingen præmie.

Du skal ikke søge om udbetalingen, men vi skriver til dig i god tid før du når folkepensionsalderen.

Det er en betingelse for at få den skattefri præmie udbetalt, at du ikke har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag.

Efterlønsbidrag tilbage

Hvis du ikke har optjent nok timer til at få en skattefri præmie og heller ikke har modtaget efterløn, skal du have dit efterlønsbidrag tilbage efter modregning af skat. Det samme gælder, hvis de skattefrie præmier du har optjent udgør et mindre beløb end efterlønsbidraget.

 1.  
Delvist arbejde og timer til skattefri præmie

Du begynder at optjene timer til den skattefri præmie, når du opfylder udskydelsesreglen, men hvis du overgår til efterløn uden at opfylde 2 års kravet optjener du ikke skattefri præmier efter overgangstidspunktet. Også selvom du fortsætter med at arbejde.

Overgår du derimod tidligst til fleksibel efterløn, når du opfylder 2-års kravet kan du ved fortsat arbejde blive ved med at optjene timer til den skattefrie præmie.