Efterløn

Skattefri præmie (født fra 1956)

Hvis du er født i tidsrummet 1. januar 1956 til 30. juni 1959, kan du optjene en skattefri præmie, hvis du fortsætter med at arbejde, efter du har opfyldt udskydelsesreglen.

Din optjening
 1. Er du født fra den 1. juli 1959 og senere, optjener du timer til skattefri præmie fra 1. dag, du når din efterlønsalder.
 2. Arbejdet kan udføres både i Danmark, Grønland og Færøerne, i et andet EØS land eller i Schweiz.
 3. Du optjener en præmieportion, hver gang du har arbejdet 481 timer. De 481 timer svarer til fuldtidsarbejde på 37 timer om ugen i ét kvartal. En præmieportion er 13.416 skattefrit (2018)
 4. Du kan højst optjene 12 gange 481 timer – i alt 5.772 timer – uanset om du har arbejdet flere timer. De maximale 12 præmieportioner = 160.992 kr. (2018)
 5. I det maksimale antal arbejdstimer skal vi fradrage for timer, hvor der er udbetalt efterløn eller arbejdsløshedsdagpenge.

Driver du selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, gælder der særlige regler for optjeningen. Kontakt os for at høre nærmere.

Udbetaling af din præmie
 1. Præmien udbetales som et skattefrit engangsbeløb, når du når din folkepensionsalder.
 2. Der udbetales kun hele præmieportioner. Har du optjent mindre end 481 timer, får du ingen præmie.
 3. Du skal søge om udbetalingen i MA, hvorefter vi udbetaler præmien. MA skriver til dig, når du går på folkepension. Der er en forældelsesfrist på 3 år.
 4. Det er en betingelse for at få præmien, at du ikke har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag.
Delvist arbejde og timer til skattefri præmie

Du kan fortsætte med at optjene timer til skattefri præmie, hvis du ønsker at kombinere efterløn og delvis arbejde på nedsat tid.

Du skal blot opfylde disse krav:

 • Du er født i perioden 1. januar 1956 til den 30. juni 1959?
 • Du udskyder overgangen til efterløn, indtil du opfylder de to betingelser i nedenstående skema: Udskydelsesreglen og 2 års kravet.
Fødselsdato Udskydelsesregel 2-års krav *)
1. januar 1956 til 30. juni 1956 1½ år med efterlønsbevis og  mindst 2.340/1872 timer 2 år med efterlønsbevis og mindst 3.120/2496 timer
1. juli 1956 til 31. dec. 1958  1 år med efterlønsbevis og mindst 1560/1248 timer 2 år med efterlønsbevis og mindst 3.120/2496 timer
1. januar 1959 til 30. juni 1959 ½ år med efterlønsbevis og mindst 780/624 timer 2 år med efterlønsbevis og mindst 3.120/2496 timer
1. juli 1959 og fremefter….   2 år med efterlønsbevis og mindst 3.120/2496 timer
*) Overgår du til efterløn, før du opfylder 2-års kravet, vil du ikke kunne optjene timer til præmie, selvom du fortsætter med at arbejde på nedsat tid.