Beskæftigelsesindsatsen genstarter nu; MA informerer medlemmerne direkte, så venligst undlad at kontakte os herom med spørgsmål. Alle kontorer er fortsat lukket for personligt fremmøde. Du kan som altid ringe til os eller sende spørgsmål gennem selvbetjeningen, men klik venligst først her, og se, om du finder svar.

Efterløn

Skattefri præmie (født fra 1956)

Hvis du er født i tidsrummet 1. januar 1956 til 30. juni 1959, kan du optjene en skattefri præmie, hvis du fortsætter med at arbejde, efter du har opfyldt udskydelsesreglen.

Din optjening
 1. Er du født fra den 1. juli 1959 og senere, optjener du timer til skattefri præmie fra 1. dag, du når din efterlønsalder.
 2. Arbejdet kan udføres både i Danmark, Grønland og Færøerne, i et andet EØS land eller i Schweiz.
 3. Du optjener en præmieportion, hver gang du har arbejdet 481 timer. De 481 timer svarer til fuldtidsarbejde på 37 timer om ugen i ét kvartal. En præmieportion er 13.740 skattefrit (2020)
 4. Du kan højst optjene 12 gange 481 timer – i alt 5.772 timer – uanset om du har arbejdet flere timer. De maximale 12 præmieportioner = 164.880 kr. (2020)
 5. I det maksimale antal arbejdstimer skal vi fradrage for timer, hvor der er udbetalt efterløn eller arbejdsløshedsdagpenge.

Driver du selvstændig virksomhed og selv indberetter honorar

Hvis du driver selvstændig virksomhed eller selv indberetter honorar til SKAT bliver overskuddet af virksomheden omregnet til timer til den skattefrie præmie, når din årsopgørelse er endelig godkendt. Omregningen sker med den halve omregningssats ()

Du skal være opmærksom på, at vi ikke kan udbetale hele præmien til dig før årsopgørelsen for indeværende skatteår er endelig (det vil sige efter den 1. juli næste kalenderår). Vi udbetaler derfor præmien af to omgange.

Hvornår foregår udbetalingen af den skattefri præmie?

Vi kan først udbetale den skattefri præmie til dig, måneden efter du opnår folkepensionsalderen.

Hvis du er i arbejde skal vi afvente indberetninger fra din arbejdsgiver den 10. i måneden efter, du opnår folkepensionsalderen.

For at kunne udbetale den skattefri præmie, skal MA indhente oplysninger om dine løntimer i Indkomstregisteret.

Da din arbejdsgiver indberetter lønoplysninger senest den 10. i måneden efter, du opnår folkepensionsalderen, kan MA først udbetale præmien når disse oplysninger er indberettet til Indkomstregistret.

Hvis du kun modtager efterløn, skal MA have udbetalt den sidste måneds efterløn til dig, før end vi kan beregne præmien.

Efterlønsbidrag tilbage

Har du ikke optjent nok timer til at få en skattefri præmie, og du ikke har modtaget efterløn, skal du have dit efterlønsbidrag tilbage efter modregning af skat.

Udbetaling af din præmie
 1. Præmien udbetales som et skattefrit engangsbeløb, når du når din folkepensionsalder.
 2. Der udbetales kun hele præmieportioner. Har du optjent mindre end 481 timer, får du ingen præmie.
 3. Du skal søge om udbetalingen i MA, hvorefter vi udbetaler præmien. MA skriver til dig, når du går på folkepension. Der er en forældelsesfrist på 3 år.
 4. Det er en betingelse for at få præmien, at du ikke har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag.
Delvist arbejde og timer til skattefri præmie

Du kan fortsætte med at optjene timer til skattefri præmie, hvis du ønsker at kombinere efterløn og delvis arbejde på nedsat tid.

Du skal blot opfylde disse krav:

 • Du er født i perioden 1. januar 1956 til den 30. juni 1959?
 • Du udskyder overgangen til efterløn, indtil du opfylder de to betingelser i nedenstående skema: Udskydelsesreglen og 2 års kravet.
FødselsdatoUdskydelsesregel2-års krav *)
1. januar 1956 til 30. juni 19561½ år med efterlønsbevis og  mindst 2.340/1872 timer2 år med efterlønsbevis og mindst 3.120/2496 timer
1. juli 1956 til 31. dec. 1958 1 år med efterlønsbevis og mindst 1560/1248 timer2 år med efterlønsbevis og mindst 3.120/2496 timer
1. januar 1959 til 30. juni 1959½ år med efterlønsbevis og mindst 780/624 timer2 år med efterlønsbevis og mindst 3.120/2496 timer
1. juli 1959 og fremefter…. 2 år med efterlønsbevis og mindst 3.120/2496 timer
*) Overgår du til efterløn, før du opfylder 2-års kravet, vil du ikke kunne optjene timer til præmie, selvom du fortsætter med at arbejde på nedsat tid.