Dagpenge

Dagpengesystemet på én side

Hvordan optjener du ret til dagpenge?

Du kan optjene ret til dagpenge på baggrund af aktiviteter som lønmodtager, honorarmodtager, overskud i selvstændig virksomhed eller uddannelse.

Er du blevet optaget i MA på baggrund af din uddannelse, får du ret til dagpenge en måned efter uddannelsens afslutning. Har du allerede været medlem i mindst et år, slipper du dog for karensmåneden og får dagpenge fra første dag efter uddannelsen, hvis du melder dig ledig på jobnet.dk.

For at få ret til dagpenge på baggrund af dine aktiviteter skal du have været medlem af en a-kasse i mindst et år. Du skal samtidig have tjent 246.924 kr., mens du har været medlem af a-kassen. Du kan dog højst medregne 20.577 kr. pr. måned. Deltidsforsikrede medlemmer skal opfylde et indkomstkrav på 164.616 kr. og kan maks. medregne 13.718 kr. om måneden.

Kravet kan også opfyldes, hvis du inden for de seneste fem år (med eventuelle forlængelser) sammenlagt har haft overskud på 246.924 kr. udelukkende fra selvstændig virksomhed. Det er her et krav for at få dagpenge, at du har lukket din selvstændige virksomhed.

Vente- og karantæneperiode, herunder G-dage

Opsiger du selv dit arbejde uden en gyldig grund, gælder en karantæne på tre uger, hvor du ikke kan få dagpenge. Det er vigtigt at du i 3 ugers perioden er tilmeldt jobcentret og står fuldt ud til rådighed. Her kan du læse mere om gyldige grunde til opsigelse af arbejdet.

Bliver du uden egen skyld afskediget som lønmodtager, er der ingen karantæne. Arbejdsgiveren skal derimod betale dagpengegodtgørelse for de første to dage, du er ledig (kaldes G-dage).

Er du ophørt med aktiviteter i en selvstændig virksomhed (hovedbeskæftigelse) har du en venteperiode på tre uger. Er virksomheden gået konkurs, er venteperioden kun en uge. Ved afvikling af virksomhed kan venteperioden vare op til to måneder.

Hvordan genoptjener du retten til dagpenge?

Hvis din dagpengeret er opbrugt og du ikke har aktive timer på din beskæftigelseskonto (du finder den på jobnet.dk), når du skal genindplaceres i en periode med ret til dagpenge, afgør din indkomst din dagpengeret.

Hvis du stadig har ret til dagpenge eller har aktive timer på din beskæftigelseskonto  skal du have arbejdet i 1.924 timer inden for tre år for at genoptjene retten til dagpenge. Her medregnes både løntimer og overskud fra selvstændig virksomhed (omregnet til timer med den lave omregningssats på 128 kr. i 2022).

Hvad tæller med som arbejdstimer?

Det er kun aktiviteter som lønmodtager og honorarmodtager, overskud i selvstændig virksomhed og uddannelse, som tæller med, når du skal genoptjene ret til dagpenge. Job med løntilskud, praktik og anden aktivering tæller ikke med.

Hvor længe kan du få dagpenge?

Du kan få dagpenge i 3.848 timer (3.120 timer som deltidsforsikret) svarende til to år inden for en periode på tre år.

Du bliver indplaceret i din ret til dagpenge fra den 1. i den måned, hvor du begynder at bruge af dagpengeperioden.

Hvis du fx begynder at bruge af din ret til dagpenge den 12. i den  måned, hvor du har tilmeldt dig som arbejdssøgende, bliver du indplaceret i din dagpengeret fra den 1. i måneden.

Dagpengeretten forbruges i timer, og du bruger kun af perioden med de timer, som du får udbetalt. Du kan selv holde øje med forbruget på din beskæftigelseskonto – du finder den på jobnet.dk.

Bemærk: Din dagpengeret kan forlænges op til et år, se Fleksibel forlængelse.

Hvor meget får du i dagpenge?

Dagpengene kan maksimalt være på 90 pct. af din tidligere lønindtægt og aldrig højere end maksimumsatsen. Nyuddannede med forsørgerpligt får den særlige dimittendsats på 82 pct. af højeste dagpengesats – nyuddannede uden forsørgerpligt får 71,5 pct. Se alle de aktuelle maksimumsatser her, og hvad de svarer til pr. dag, uge, måned og år før skat.

Sådan beregnes DIN dagpengesats.

Hvordan ændres dagpengesatsen?

Dine dagpenge afhænger af din indkomst, før du blev ledig, så vi skal beregne dem for dig.

Satsen beregnes på baggrund af din samlede A- og B-indkomst samt overskud i selvstændig virksomhed. Vi henter informationerne i eIndkomst og gennem din årsopgørelse fra SKAT. Du kan højst få 19.351 kr. om måneden i 2022. Vi beregner på baggrund af de bedste 12 måneders A- og B-indkomst indberettet til eIndkomst inden for de seneste 24 måneder.

Er du dimittend uden forsørgerpligt, kan du højst få 13.836 kr. om måneden. Dimittender med forsørgerpligt kan højst få 15.868 kr. Alle beløb er før skat. Du har mulighed for at få beregnet en individuel sats, hvis du har haft arbejde i mindst 3 måneder, og hvor du har fået indberettet en indtægt, der giver ret til en højere sats. Månederne behøver ikke være sammenhængende. Det er herudover en betingelse, at der skal være gået mindst 6 måneder efter, at du har opnået ret til dagpenge som dimittend.

Dagpengene kan maksimalt være på 90 pct. af din tidligere lønindtægt og aldrig højere end maksimumsatsen.

Sådan beregnes DIN dagpengesats.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00