Dagpenge

Dagpengesystemet på én side

Hvordan optjener du ret til dagpenge?

Du kan optjene ret til dagpenge på baggrund af enten arbejde eller uddannelse.

Er du blevet optaget i MA på baggrund af din uddannelse, får du ret til dagpenge en måned efter uddannelsens afslutning. Har du allerede været medlem i mindst et år, slipper du dog for karensmåneden og får dagpenge fra første dag.

For at få ret til dagpenge på baggrund af arbejde skal du have været medlem af en a-kasse i mindst et år. Du skal samtidig have tjent 228.348 kr., mens du har været medlem af a-kassen. Du kan dog højst medregne 19.029 kr. pr. måned. Deltidsforsikrede medlemmer skal opfylde et indkomstkrav på 152.232 kr. og kan maks. medregne 12.686 kr. om måneden.

Kravet kan også opfyldes, hvis du har drevet selvstændig virksomhed på fuld tid i mindst 52 uger inden for de sidste tre år, imens du var medlem. Det er her et krav for at få dagpenge, at du har lukket din selvstændige virksomhed.

Karens- og karantæneperiode, herunder G-dage

Opsiger du selv dit arbejde uden en gyldig grund, er der en karantæne på tre uger, hvor du ikke kan få dagpenge.

Bliver du uden egen skyld afskediget som lønmodtager, er der ingen karensdage. Arbejdsgiveren skal derimod betale for de første to dage, du er arbejdsløs (kaldes G-dage).

Selvstændige har en karensperiode på tre uger. Er virksomheden gået konkurs, er karensperioden kun en uge.

Hvordan genoptjener du retten til dagpenge?

Hvis din dagpengeret er opbrugt og du ikke har aktive timer på din beskæftigelseskonto (du finder den på jobnet.dk), når du skal genindplaceres i en periode med ret til dagpenge, afgør din indkomst din dagpengeret.

Hvis du stadig har ret til dagpenge eller har aktive timer på din beskæftigelseskonto  skal du have arbejdet i 1.924 timer inden for tre år for at genoptjene retten til dagpenge. Kravet kan også opfyldes, hvis du driver selvstændig virksomhed på fuld tid i mindst 52 uger inden for de sidste 3 år. Arbejdstimerne må ikke have været ”brugt” til at give dig en forlænget dagpengeret, så de skal ligge efter det tidspunkt, hvor du senest fik en fuld dagpengeret (indplacering).

Hvad tæller med som arbejdstimer?

Det er kun ordinært arbejde, som tæller med, når du skal genoptjene ret til dagpenge. Job med løntilskud, praktik og anden aktivering tæller ikke med.

Hvor længe kan du få dagpenge?

Du kan få dagpenge i 3.848 timer (3.120 timer som deltidsforsikret) svarende til to år inden for en periode på tre år.

Dagpengeretten forbruges i timer, og du bruger kun af perioden med de timer, som du får udbetalt. Du kan selv holde øje med forbruget på din beskæftigelseskonto – du finder den på jobnet.dk.

Bemærk: Din dagpengeret kan forlænges op til et år, se Fleksibel forlængelse.

Hvor meget får du i dagpenge?

Dagpengene kan maksimalt være på 90 pct. af din tidligere lønindtægt og aldrig højere end maksimumsatsen. Nyuddannede med forsørgerpligt får den særlige dimittendsats på 82 pct. af højeste dagpengesats – nyuddannede uden forsørgerpligt får 71,5 pct. Se alle de aktuelle maksimumsatser her, og hvad de svarer til pr. dag, uge, måned og år før skat.

Selvstændige erhvervsdrivende kan få op til 90 pct. af den gennemsnitlige indtægt i virksomheden beregnet på basis af de to bedste af de seneste fem hele regnskabsår. Maksimumsatsen er den samme som for lønmodtagere.

Sådan beregnes DIN dagpengesats.

Hvordan ændres dagpengesatsen?

Dine dagpenge afhænger af din indkomst, før du blev ledig, så vi skal beregne dem for dig.

Satsen beregnes på baggrund af dine lønoplysninger, som vi henter i eIndkomst. Du kan højst få 18.633 kr. om måneden i 2018. Vi beregner på baggrund af de bedste 12 måneders A- og B-indkomst indberettet til eIndkomst inden for de seneste 24 måneder.

Er du dimittend uden forsørgerpligt, kan du højst få 13.323 kr. om måneden. Dimittender med forsørgerpligt kan højst få 15.279 kr. Alle beløb er før skat. Du har mulighed for at få beregnet en individuel sats, hvis du har haft arbejde i mindst 3 måneder, og hvor du har fået indberettet en indtægt, der giver ret til en højere sats. Månederne behøver ikke være sammenhængende. Det er herudover en betingelse, at der skal være gået mindst 6 måneder efter, at du har opnået ret til dagpenge som dimittend.

Dagpengene kan maksimalt være på 90 pct. af din tidligere lønindtægt og aldrig højere end maksimumsatsen.

Sådan beregnes DIN dagpengesats.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej