Dagpenge

Krav til din jobsøgning

For at få dagpenge skal du være aktivt jobsøgende. Du skal selvfølgelig søge job inden for dit faglige område, men du skal også være fagligt og geografisk mobil.  Din jobsøgning skal være realistisk. Det betyder blandt andet, at du skal være i stand til at varetage de job, du søger, at du skal stå til rådighed for arbejde, som du kan bestride, og at du skal gøre, hvad du kan for at komme i arbejde.

I din jobsøgning skal du:

 • Søge flere job om ugen
 • Søge på den måde, som det er normalt inden for den branche, du søger
 • Søge job inden for andre fagområder end dit eget, hvis der ikke er nok at søge her
 • Løbende udvide bredden eller skifte retning og strategi i din jobsøgning
 • Som fuldtidsforsikret skal du søge fuldtidsstillinger hver uge – også selvom du har deltidsarbejde
 • Du skal overvejende søge job på det danske arbejdsmarked
 • Du skal fortsat stå til rådighed og være aktivt jobsøgende, når du er i aktivering.
 • Du skal overholde alle aftaler med jobcentret, som fremgår af Min Plan.
 • Du skal søge de job, du bliver pålagt at søge af jobcentret inden for den givne tidsfrist. Det skal fremgå af din joblog.
 • Du skal tage imod job, som jobcentret henviser dig til.

Har du et job på hånden? Hvad så?
Er der mindre end seks uger til, du skal starte i fuldtidsarbejde (der varer tre måneder eller mere), eller skal på barsel, efterløn eller pension, behøver du ikke længere søge job eller deltage i samtaler/aktivering. Kontakt jobcentret (eller MA, hvis du er omfattet af a-kasseforsøget, det vil sige har været ledig kortere end tre måneder og er bosiddende i København, Frederiksberg, Aarhus eller Odense Kommune) med dokumentation.

Hvad tæller med i jobsøgningen?

 • Skriftlig søgning til opslåede fuldtidsstillinger: Tæller altid med. Som udgangspunkt skal der være skriftlig søgning til opslåede fuldtidsjob i alle uger, når du søger inden for det akademiske område og beslægtede områder.
 • Mundtlig jobsøgning: Kan tælle med. Forudsætningen er, at det er almindelig procedure at søge denne type job ved at møde op personligt, og at den, du har kontakt med, har ansættelseskompetence. Kan være relevant ved søgning til ufaglært arbejde, men sjældent til akademiske stillinger.
 • Telefonisk jobsøgning: Kan tælle med som supplement. Forudsætningen er, at den, du har kontakt med, har ansættelseskompetence. Kan være relevant i forhold til fx vikararbejde.
 • Netværksaktiviteter: Kan tælle med som supplement. Det gør det som tommelfingerregel, hvis den, du har kontakt med, har ansættelseskompetence, kan bevilge dig projektmidler, give dig honoraropgaver og lign. Hvis de ”kun” kan give dig oplysninger, tæller det ikke med.

Hvad tæller ikke med?

Research er et meget vigtigt element i jobsøgningen. Det kan være det, der gør hele forskellen, og det kan være tidskrævende. Men i forhold til rådighedskravene tæller research ikke med. Det tæller først i det øjeblik, du helt konkret søger jobbet, uanset hvordan du gør det.

Nedenstående tæller heller ikke med som jobsøgning:

Holder din strategi?

Helt generelt ser vi på resultater. Hvis din jobsøgningsstrategi giver resultater i form af samtaler, honoraropgaver, projektansættelser eller lignende – så giver det mening at fortsætte strategien. Sker der derimod ikke rigtig noget, vil du blive bedt om at forsøge noget andet. Det betyder ikke, at du ikke må søge inden for det område eller på den måde, du ønsker. Men det betyder, at du skal supplere med andre fagområder, metoder m.v.

Du er også altid velkommen til selv at booke en tid til en personlig karrieresamtale.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00