Tænk større
Efterløn

Efterlønsbeviset

Efterlønsbeviset er vigtigt – også selvom du ikke har planer om at bruge efterlønsordningen. Det skal gælde fra den dag, du kan gå på efterløn afhængigt af dit fødselsår.

Efterlønsbeviset er afgørende for din efterlønssats, den skattefri præmie og pensionsfradrag.

Efterlønsbeviset sikrer, at du senere kan få efterløn, selv om du på grund af sygdom ikke skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Vi udsteder beviset automatisk til dig, når vi har kontrolleret dine lønoplysninger i eIndkomst. Beviset har virkning fra den dag, hvor du opfylder alle betingelserne, herunder at du har bopæl i Danmark.

Du skal ikke længere betale efterlønsbidrag.

Ikon Efterloen efter 1956
Brochurer: Hvad du skal vide om efterløn, hvis du er født FØR (tv.) og EFTER (th.) 1. januar 1956?

 

Hvad skal MA bruge?

– det afhænger af din beskæftigelsesmæssige situation:

Du er i arbejde
Vi kontrollerer i eIndkomstregisteret, om du opfylder beskæftigelseskravet. Det vil sige, om du har arbejdet i 1924 timer som fuldtidsforsikret (1258 timer som deltidsforsikret) inden for de sidste tre år. Endvidere skal du være rask og til rådighed for arbejdsmarkedet på den dato, hvor du har ret til et efterlønsbevis.

Du er selvstændig
Du skal have arbejdet på fuld tid i 52 uger inden for tre år, og du skal arbejde over 30 timer om ugen i virksomheden. Disse uger tæller som 37 timer, uanset hvor meget du har arbejdet. Vi vurderer, om du har drevet virksomheden i væsentligt omfang, så du opfylder beskæftigelseskravet ved at se på virksomhedens branche, omsætning, åbningstid, antal ansatte og dine arbejdsopgaver.

Du modtager dagpenge
Du må ikke have et aktuelt sygefravær på den dato, hvor du har ret til et efterlønsbevis.

Du vil på efterløn
Ønsker du at gå på efterløn den dag, hvor du opfylder betingelserne for efterløn, har du ikke brug for et efterlønsbevis. Du skal i stedet gå ind på selvbetjeningen og udfylde blanket AR 283. Du kan først få efterløn fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din skriftlige ansøgning.

Du er sygemeldt
Er du syg på din efterlønsaldersdag, kan du ikke få et efterlønsbevis fra denne dato. Når du bliver rask og i stand til at arbejde, kan beviset udstedes fra denne senere dato.

Pensionsopgørelser: Det meste får vi automatisk

Vi får automatisk en indberetning på dine oprettede pensioner. Dit pensionsselskab skal angive, hvilke type pensioner du p.t. har.

Vi sender opgørelsen til dig, så du kan kontrollere, at vore oplysninger er korrekte, og om der eventuelt er pensioner, der ikke er automatisk indberettede. Det kan fx være en udenlandsk pension, en ekstraordinær indbetaling eller en pension oprettet efter dit 59½ år. Er der det, skal du fortælle os det, inden du kan få efterløn.

Hvis du vil gå ned i tid før din efterløn, får det konsekvenser

Det kan få betydning for din ret til et efterlønsbevis, hvis du går ned i tid eller helt forlader arbejdsmarkedet, inden du når din efterlønsalder. Kontakt os derfor på forhånd. Så kan vi vejlede dig om konsekvenserne i forhold til efterlønsbeviset.

Arbejdet i udlandet: Læs de særlige regler

En betingelse for at få udstedt beviset er blandt andet, at du er medlem af MA. Hvis du i forbindelse med et arbejde i udlandet er blevet omfattet af et andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikringssystem, skal du søge om beviset, når du tager fast ophold i Danmark igen – og bliver optaget i MA.

Reglerne kræver også, at du opfylder et arbejdskrav: Inden for de seneste tre år fra ansøgning om bevis skal du have haft ustøttet arbejde, der svarer til 52 ugers fuldtidsarbejde, og mindst 26 af de 52 uger skal have været arbejde i Danmark.

Læs mere

Case: Mona Andersen bliver snart 60 år

Hun er fuldtidsforsikret og ønsker kun at arbejde 20 timer om ugen, når hun bliver 60 år. Hendes planer er at arbejde de 20 timer ugentligt til hun fylder 65 år. Mona har en lille pensionsformue, som ikke påvirker hendes efterløn.

Monas valg er enten

  • at gå på efterløn, når hun har haft sit efterlønsbevis i mindst to år og i den periode arbejdet 3.120 timer. Så er hun 63 år. Mona vil da få en højere sats og hun kan optjene fire præmier.
  • eller at gå på efterløn som 60-årig. Det giver hende ret til efterløn som 60-årig, dog med lavere sats og uden mulighed for at optjene præmie.

MA vejleder Mona om, at det ikke vil kunne betale sig for hende at vente på, at hun skal opnå en højere sats og mulighed for den skattefri præmie. Det kan bedre betale sig for hende at få efterløn tre år tidligere – også selv om hun ikke kan optjene præmie.

Hendes samlede gevinst i det regnestykke i forhold til at udskyde efterlønnen er på ca. 165.000 kr. (2016-tal) over de fem år.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej