Efterløn

Hvornår kan jeg få efterløn (født før 1956)

Efterlønsordningen er en fleksibel ordning. Det er muligt at have arbejde samtidig med efterløn mod fradrag for arbejdstimerne i efterlønnen. Det betyder, at du kan trække dig helt eller delvist tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen, fordi det er tilladt at arbejde som lønmodtager mod fradrag i efterlønnen.

Det er helt op til dig, hvad du ønsker, og hvad du kan aftale med din arbejdsgiver. De timer, du arbejder, vil blive fratrukket din efterløn time for time.

For at få efterløn som fuldtidsforsikret skal du være fuldtidsforsikret i mindst 10 år inden for de sidste 15 år før overgangen til efterløn (heraf mindst 52 uger umiddelbar før overgangen til efterløn). 

Hvis du er selvstændig, skal din virksomhed normalt være lukket helt ned, før du kan overgå til efterløn.

Hvis du ikke ønsker at bruge efterlønsordningen, kan du få dit indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt fraregnet skat.

Se i skemaet præcis, hvornår du kan gå på efterløn

Hvornår er du født? Minimumsalder ved overgang til efterløn Hvornår kan du få folkepension? Efterløn hvor længe?
1. jan.-30. jun. 1955 61½ år 66½ år 5 år
1. jul.-31. dec. 1955 62 år 67 år 5 år

 

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00