Medlemskab

Betingelser for medlemskab

Af a-kassens egne vedtægter (afsnit 3 om medlemsretten) og i Lov om Arbejdsløshedsforsikring mm. (afsnit 3, kapitel 8, paragraf 41) fremgår en række betingelser for medlemskab af MA.

Som hovedregel gælder, at:

  • alle dimittender, lønmodtagere og selvstændige med hovederhverv kan optages
  • lønmodtagere kan optages som fuldtids- og deltidsforsikrede
  • man skal have bopæl og ophold i Danmark
  • i forhold til optagelse af studiemedlemmer og dimittender gælder, at uddannelsen skal være normeret til og faktisk have varet mindst 18 måneder, ligesom uddannelsen skal være på mindst 90 ECTS-points
  • man skal være mellem 18 år og 2 år under folkepensionsalderen (fra 2. januar 2017 er der desuden mulighed for at tegne et såkaldt seniormedlemskab, som dog ikke giver dagpengeret).
  • udmeldelse skal ske via udmeldelsesformularen (under Medlemskab) i selvbetjeningen på Mit MA med en måneds varsel til udgangen af en måned; så udmelder man sig eksempelvis 4. februar, fortsætter medlemskabet – og kontingentet herfor – til og med 31. marts.
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00