Dagpenge

Løntilskudsjob

Et løntilskudsjob kan give dig både netværk og praktisk erfaring. Før du kan komme i løntilskudsjob, skal du have fået udbetalt dagpenge i 962 timer (26 uger).

(Der er dog disse 3 undtagelser:  1) Du er over 50 år  2) Du er enlig forsørger  3) Du er nyuddannet med et handicap. I så fald kan du komme i løntilskudsjob fra første ledighedsdag.)

Du kan være i løntilskud i en offentlig virksomhed i op til fire måneder og i en privat virksomhed i op til seks måneder.

Løntilskud skal som al aktivering aftales med dit jobcenter/anden aktør og skrives ind i Min plan.

Du kan vælge at indlede med en virksomhedspraktik på den arbejdsplads, hvor du har aftalt løntilskudsjob, så kan du komme i gang, imens papirarbejdet falder på plads.

Når du er i løntilskudsjob

Når du er ansat i en løntilskudsordning, er du fortsat ledig i forhold til dagpengesystemet. Du skal derfor søge job på samme måde som hidtil – men du skal ikke udfylde ydelseskort (dagpengekort). Timer i løntilskudsjobbet kan ikke bruges til at genoptjene en ny dagpengeperiode.

Inden du starter i et løntilskudsjob i en privat eller offentlig virksomhed, skal der – ud over Min plan – laves en ansættelseskontrakt og en stillingsbeskrivelse.

Du vil i ansættelsesperioden være omfattet af den gældende lovgivning på arbejdsmarkedet, herunder funktionærloven og ferieloven.

Dit løntilskudsjob kan godt være i udlandet under forudsætning af, at du er udsendt af en dansk arbejdsgiver.

Du kan efteruddanne dig under løntilskud under de samme regler, som når du modtager dagpenge. Du kan fx tage visse kurser på Åben Uddannelse. Kontakt os gerne, så vi kan råde dig mere konkret.

Husk, at du bruger af din to-års-dagpengeret, når du er i løntilskudsjob. Afsæt derfor tid og energi til jobsøgning i hverdagen, også selv om du kan have travlt med dine arbejdsopgaver. Tal eventuelt med din arbejdsgiver.

Brug aktivt de fordele i form af nye kontakter, kompetencer og erfaringer, du får. Træk gerne på chefer, kolleger, samarbejdspartnere mv., når du fx researcher til et job eller ønsker at skabe kontakt til en virksomhed.

Løntilskudsjob i private virksomheder

Du kan være i løntilskud i en privat virksomhed i op til seks måneder. Der skal altid være tale om merbeskæftigelse. Du skal have overenskomstmæssig løn (eller den løn, der er normalt for området, hvis der ikke er overenskomst). Din arbejdsgiver får et tilskud til din løn fra staten. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 50 procent af lønnen i tilskudsperioden.

Hvis du bliver ansat på nedsat tid i et løntilskudsjob i en privat virksomhed, kan du få supplerende dagpenge, hvis du opfylder betingelserne for at kunne få udbetalt supplerende dagpenge.

Læs mere om supplerende dagpenge her, herunder om den såkaldte frigørelsesattest, som du skal bruge, hvis du er ansat med et opsigelsesvarsel i din ansættelseskontrakt.

Løntilskudsjob i offentlige virksomheder

Du kan være i løntilskud i en offentlig virksomhed i op til fire måneder. Lønnen er på niveau med din dagpengesats. Din arbejdsgiver får refunderet en del af lønnen.

Bortset fra lønnen vil du være ansat under samme overenskomst – og på samme vilkår – som dine kommende kolleger. Det betyder blandt andet, at din arbejdsgiver skal indbetale pension (både dit og arbejdsgiverens bidrag) og udbetale feriepenge til dig.

Arbejdstiden vil blive beregnet i forhold til din dagpengesats. Er du på dimittendsats og er forsørger, er arbejdstiden i 2024 på 31 timer/uge. Er du på dimittendsats uden forsørgerpligt og i de første tre måneders ledighed, er arbejdstiden i 2024 på 27 timer/uge. Er du på dimittendsats uden forsørgerpligt efter de første tre måneders ledighed, er arbejdstiden i 2023 på 19 timer/uge. Er du på maksimumsats, vil den ugentlige arbejdstid i 2024 være på 37 timer/uge. Du har mulighed for at søge befordringsgodtgørelse, mens du er ansat i en offentlig løntilskudsordning.

Når dit løntilskud slutter

Når dit løntilskudsjob slutter, skal du igen udfylde og indsende dagpengekort. Det behøver du ikke gøre i den periode, du er i løntilskudsjob.

Du skal ikke indsende en ledighedserklæring, når din ansættelse i løntilskudsjobbet ophører.

Kun i disse tilfælde skal du sende os dokumentation:

  • Har der været ændringer i din løntilskudsansættelse, skal vi have en kopi af din ansættelseskontrakt.
  • Er du blevet selvstændig, skal du give os besked.
  • Er du begyndt på en uddannelse, skal du give os besked.
  • Har du haft ordinært arbejde, skal vi have kopi af dine ansættelsesaftaler og eventuelt din opsigelse eller kopi af dine honorarafregningsbilag.
Så meget får arbejdsgiveren i tilskud til lønnen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) hjemmeside fremgår – blandt andet – størrelsen af løntilskuddet til hhv. offentlige og private arbejdsgivere.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00