Dagpenge

Virksomhedspraktik

Med en virksomhedspraktik har du mulighed for at få snuset til en branche, der interesserer dig, få afprøvet nye arbejdsfelter, få netværkskontakter og måske få foden indenfor i en virksomhed. 

Du kan komme i virksomhedspraktik fra første ledighedsdag, og der er intet loft over antallet af virksomhedspraktikker – det skal dog som udgangspunkt være i en ny virksomhed hver gang. Du kan heller ikke komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, du senest har været ansat i (her tæller løntilskudsjob også som en ansættelse). Men du må gerne gøre det den anden vej rundt, det vil sige følge en virksomhedspraktik op med et løntilskudsjob.

Du skal være jobsøgende efter samme kriterier som ellers, når du er i virksomhedspraktik.

Jobcentret er omdrejningspunkt
  • Virksomheden skal ansøge jobcentret om godkendelse af virksomhedspraktikken på vitas.bm.dk.
  • Du skal få jobcentret til at skrive praktikken ind i Min Plan.
Hvad tæller som praktik?
  • En virksomhedspraktik kan højst vare fire uger. 
  • Virksomheden kan både være offentlig og privat.
  • En virksomhedspraktik kan ikke foregå i udlandet.
Hvad gør du for at komme i praktik?
  • Find virksomheden: Det bedste udbytte får du, hvis du selv finder en relevant virksomhed, etablerer kontakten og laver en aftale. Når du og virksomheden er blevet enige, skal virksomheden ansøge jobcentret om godkendelse af virksomhedspraktikken på vitas.bm.dk.
  • Få praktikken skrevet ind i Min Plan: Kontakt dit jobcenter og få praktikken skrevet ind  Min Plan. Det er vigtigt, at du ikke starter i praktikken inden.
Husk i forhold til din økonomi
  • Du modtager dagpenge i praktikperioden: Du er nemlig ikke ansat af virksomheden. Derfor skal du under praktikken udfylde dit ydelseskort (dagpengekort) i selvbetjeningen på Mit MA som vanligt.
  • Du kan søge befordringsgodtgørelse, mens du er i praktik: Udfyld blanket AB 421 på Jobnet, og indsend den til MA.
Tænk fremad, når du er i virksomhedspraktik

Et godt råd er at afslutte din virksomhedspraktik med et oplæg til ledelsen/dine kolleger, der peger fremad. Det kan være ideer til tiltag, virksomheden kunne igangsætte (som du kan hjælpe med), opgaver virksomheden trænger til at få løst (som du kan løse) eller andre muligheder for et fremtidigt samarbejde mellem dig og virksomheden.

Hvis du som virksomhed vil tilbyde praktik

Hvis du repræsenterer en virksomhed og vil tilbyde at have ledige i virksomhedspraktik, kan du ansøge om det via vitas.bm.dk.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00