Dagpenge

Befordringsgodtgørelse

Når du som en del af din jobplan er i offentligt løntilskud, virksomhedspraktik eller på kursus, kan du søge om befordringsgodtgørelse. Befordringsgodtgørelse er et beløb til dækning af dine udgifter til transport mellem din bopæl og adressen på dit tilbudssted.

Hvordan søger du?
Ved at udfylde blanket AB421. Du kan finde blanketten på jobnet.dk. Som dagpengemodtager skal du sende blanketten via selvbetjeningen på Mit MA.

Hvad skal du vide?
De første 12 km hver vej er for egen regning. Det vil sige, at din daglige transport mellem din adresse og tilbudsstedet skal være mere end 24 km tur/retur. Anvend venligst krak.dk til at beregne afstanden – krak.dk er det site, som SKAT anvender.

Taksten for befordringsgodtgørelse er i 2024 1,12 kr. pr. km (udover de 24 første km). Så hvis du fx har 50 km hver vej, så kan du få udbetalt (100 – 24) x 1,12 kr. = 85 kr. om dagen.

Hvad skal du huske?
At underskrive blanketten i hånden før du scanner og uploader den i selvbetjeningen. Og husk, at vi skal modtage din ansøgning senest fire måneder efter dit tilbud er afsluttet – ellers mister du retten til befordringsgodtgørelse.

Se også Transportgodtgørelse, som vedrører MA’s tilskud til din transport til MA’s aktiviteter.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00