Dagpenge

Feriehindring

Du kan få udbetalt feriepenge fra en arbejdsgiver uden at afholde ferien, hvis du har været forhindret i at holde ferien.

Hvad du skal gøre

Kontakt din arbejdsgiver eller feriekonto.dk, hvis du er omfattet af en feriehindring.

MA registrerer, at ferien ikke er afholdt, når vi udbetaler dine feriedagpenge på din NemKonto.

En feriehindring kan være …

Feriehindring kan være

  • Barsel og sygdom
  • Ophold i udlandet
  • Selvstændigt hovederhverv
  • Hjemmegående
  • Fængselsophold
  • Værnepligt
  • Pasning af nærtstående syge.
Særlige forhold
  • Har du haft feriehindring fra 1. maj til 30. september (hovedferien), kan du få udbetalt de første 15 dage af dine egne optjente feriedage efter den 30. september.
  • Har du haft feriehindring fra 1. oktober til og med den 30. april, kan du få de sidste af dine egne optjente feriedage udbetalt efter den 30. april.
  • Er du i arbejde, og ønsker du at overføre ferie på grund af feriehindring, findes der særlige regler. Tal med din arbejdsgiver, og lav en skriftlig aftale.

Du kan med fordel læse mere på borger.dk.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00