Beskæftigelsesindsatsen er genoptaget. Ledige skal derfor igen være aktivt jobsøgende. MA kontakter dig direkte ang. møder. Du kan desuden finde svar på mange af dine spørgsmål, ved at klikke her. Alle kontorer er fortsat lukket for personligt fremmøde. 

Dagpenge

Kollektiv ferielukning på dagpenge

Holder din arbejdsplads kollektivt ferielukket?

Så har du under særlige betingelser mulighed for at få dagpenge for de hverdage, hvor du ellers ville have fået løn fra din arbejdsgiver (hvis der ikke havde været kollektivt ferielukket). 

Betingelserne er, at:

 • du ikke kan møde på arbejde, fordi din afdeling eller virksomhed er lukket
 • du har afholdt al egen optjent ferie, fx feriedage på feriekort, ferie med løn og/eller dage med ret til feriedagpenge
 • din arbejdsgiver har varslet ferien efter ferielovens regler (minimum 3 måneder før hovedferiens start eller 1 måned før restferien)
 • du ikke ønsker at holde ferie for egen regning i perioden
 • du i øvrigt opfylder betingelserne for at få dagpenge, herunder være jobsøgende
 • du er tilmeldt jobnet.dk og står til rådighed (undtagelsen er ferie fra den 24. dec. til 1. jan.). 

Der kan maksimalt udbetales dagpenge under kollektiv ferielukning i 5 uger pr. kalenderår.

Ikke dagpenge på søgnehelligdage

Du har som udgangspunkt ikke ret til dagpenge på søgnehelligdage, fx skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag og 1. og 2. juledag. Her har arbejdspladsen lukket på grund af helligdagslovgivningen og ikke på grund af af den kollektive ferielukning.

Udbetaling af dagpenge under kollektiv ferielukning 

Du skal sende et dagpengekort for den måned, hvor du skal have dagpenge under kollektiv ferielukning.

 • Du finder dagpengekortet på vores selvbetjening.
 • Kortet skal udfyldes med det antal timer, som du vil modtage løn for i måneden. Dine lønnede timer skal nemlig modregnes i udbetalingen af dagpenge.

Læs mere om udfyldelse af dagpengekort og hvordan vi beregner antallet af timer til udbetaling.

Hvad du skal gøre
 • Undersøg, hvornår din ferie er afholdt.
 • Tilmeld dig jobnet.dk på første ledige dag.
 • Udfyld ledighedserklæring i MA Selvbetjening. Send dokumentation til MA om den kollektive ferielukning.
 • Er du på GL-overenskomst, kan du henvise til denne.
 • Vi sender dig et kvitteringsbrev, der beskriver dine rettigheder.
 • Søg om dagpenge for de manglende dage på MA Selvbetjening. Vi udbetaler dem på din NemKonto