Dagpenge

Optjene feriedagpenge

Du har som lønmodtager ret til et antal dage med feriedagpenge, hvis du har fået udbetalt ydelser i optjeningsåret fra enten a-kassen (dagpenge) eller Udbetaling Danmark (dagpenge under barsel eller graviditetssygemelding).

Feriedagpenge optjenes løbende i perioden fra 1. september til 31. august året efter. Ferien kan ligeledes afholdes løbende i perioden fra 1. september til 31. december året efter.

Vær særlig opmærksom på, at du ikke optjener ret til feriedagpenge, mens du modtager sygedagpenge fra kommunen.

Betingelser for at få feriedagpenge

De formelle betingelser for at have ret til feriedagpenge er, at du:

 • er medlem af en a-kasse. Feriedagpenge udbetales af den a-kasse, du var medlem af, når ferien afholdes.
 • har ret til dagpenge, hvis du er ledig.
 • har bopæl og ophold i Danmark før ferien – eller har bopæl i et andet EØS-land og er i Danmark, når ferien begynder.
 • vender tilbage til Danmark fra et ophold i udlandet.
 • har afholdt al eventuel ferie fra din arbejdsgiver.
 • holder ferie, det vil sige, at du for eksempel ikke må arbejde.

Hvis du har selvstændig bibeskæftigelse, skal vi godkende din ret til dagpenge.

Du kan IKKE få feriedagpenge, hvis du …
 • er selvstændig som hovederhverv. Har du selvstændig bibeskæftigelse, skal vi godkende din ret til dagpenge. Læs mere her  
 • er tilmeldt en uddannelse uden ret til dagpenge
 • er sygemeldt eller på barsel
 • er i fleksjob eller på revalidering
 • er på orlov
 • er på efterløn, flexydelse eller helt udmeldt af a-kassen
 • ikke står til rådighed
 • ikke har dagpengeret, som hvis du for eksempel er i seniorjob.

Du har ikke ret til feriedagpenge, hvis du bor i udlandet og alene tager til Danmark for at holde ferie.

Bor du i Danmark og vil holde ferie i udlandet, må du ikke rejse ud af landet forud for feriens start (starter din ferie mandag, kan du dog rejse ud af landet fredag efter normal arbejdstid, det vil sige efter kl. 17).

 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00