Dagpenge

Du bor i København, Frederiksberg, Aarhus eller Odense Kommune

Når du er ledig, skal du til en række samtaler og møder i a-kassen, på jobcentret og med de to aktører sammen.

Du skal kun til møde med MA de tre første måneder
Folketinget har besluttet, at ni a-kasser, herunder MA som den eneste akademiske a-kasse, skal have kontakten alene med deres ledige medlemmer i de første tre måneder. Det betyder, at du i de tre første måneder af din ledighed – fordi du bor i København, Frederiksberg, Aarhus eller Odense Kommune – ikke skal komme i jobcentret, men kun hos MA.

Overblik over samtaleforløb
Figuren her giver overblik over, det samtaleforløb du skal følge, når du er ledig.

Velkomstsamtalen
Når du har meldt dig ledig på jobnet.dk, indkalder vi dig til en individuel, obligatorisk velkomstsamtale inden for 14 dage. Forud for samtalen er det vigtigt, at du gennemfører det onlinestudie af reglerne, som vi henviser og linker til i indkaldelsen. 

Du skal uploade en ansøgning og et cv i jobloggen på forhånd. Til velkomstsamtalen vil vi nemlig bruge så meget tid som muligt på at tale om dine jobmuligheder og dit ansøgningsmateriale, så du hurtigt kommer i gang.

Velkomstsamtalen foregår på et af MA’s kontorer i Aarhus, Odense eller på Frederiksberg, hvor du kommer til at møde en af vores karriererådgivere.

Rådighedssamtaler
Obligatorisk er også rådighedssamtalerne efter henholdsvis to og seks måneders ledighed.

Når du booker rådighedssamtalen, kan du selv vælge, om du ønsker at tale med vores karriererådgiver over telefonen, online eller fysisk på et af vores fire kontorer.

Andre møder med a-kasse og jobcenter
Som ledig indgår du i et kontaktforløb hos dit jobcenter – men altså først efter tre måneder, fordi du bor i København, Frederiksberg, Aarhus eller Odense Kommune. Efter tre måneders ledighed skal du til samtale på jobcentret en gang om måneden og til en fællessamtale, hvor også MA som din a-kasse deltager. Det samme gælder samtalen efter 4-6 måneders ledighed og ved 16 måneders ledighed. Den første fællessamtale kræver, at du møder fysisk op og kan ikke klares via telefonen/online.

Jobcentret kan udlicitere deres opgaver til en såkaldt anden aktør.

Du skal selv booke samtaler
Du skal selv booke dine samtaler og møder med både MA og jobcentret/anden aktør. Vær derfor opmærksom på indkaldelser fra MA i selvbetjeningen og fra dit jobcenter på jobnet.dk. Det er vigtigt, at du overholder tidsfristerne, da du ellers automatisk vil blive afmeldt som ledig på jobnet.dk og kan miste dagpenge.

Det koster dagpenge ikke at møde op
Det er meget vigtigt, at du møder op til dine møder med MA eller jobcentret/anden aktør. Udebliver du, kan det få konsekvenser for din dagpengeret.

Bliver du syg, skal du huske at sygemelde dig på jobnet.dk på din første sygedag.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00