Dagpenge

Jeg er ledig efter at have drevet selvstændig virksomhed

1. På første ledige dag: Meld dig ledig på jobnet.dk

Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, du melder dig ledig på jobnet.dk. Hvis det er første gang, du besøger jobnet.dk, så skal du oprette dig som bruger først. Husk også at lægge dit cv ind inden to uger. Begynd at registrere din jobsøgning i joblog på Jobnet eller i MA Selvbetjening; det slår igennem begge steder.

2. Udfyld en ledighedserklæring

Når du melder dig ledig på jobnet.dk (punkt 1), bliver du mindet om at udfylde en ledighedserklæring. Den udfylder du på MA Selvbetjening (log på med NemID) under punktet Dagpenge; den hedder ’Ansøgning om dagpenge’.

3. Hvis du er ledig efter at have arbejdet i din ægtefælles virksomhed

Hvis du har arbejdet i din ægtefælles virksomhed OG ikke er medejer, skal både du og din ægtefælle udfylde skemaet ”Erklæring om udtræden af ægtefælles selvstændige virksomhed” (AK145). Skemaet kan du printe herfra, hvorefter du udfylder og returnerer det til MA.

Du skal dog kun udfylde skemaet, hvis din ægtefælle fortsætter virksomheden.

Du kan tidligst få dagpenge fra det tidspunkt, MA modtager skemaet.

Du betragtes dog som lønmodtager, hvis du har indgået en lønaftale med din ægtefælle efter reglerne i Kildeskattelovens §25 a. Her skal du ikke indsende dokumentation for at være udtrådt af virksomhed.

4. Du skal snart til Velkomstmøde

Du inviteres til det såkaldte Velkomstmøde senest to uger efter, du har meldt dig ledig. Du modtager brev herom i din indbakke i MA Selvbetjening. På mødet fortæller vi om dagpengesystemet, og hvad det indebærer, at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi giver dig tip til jobsøgningen og orienterer dig om MA’s mange tilbud til dig som ledig.

Inden Velkomstmødet skal du udfylde Min plan og Krav til jobsøgning i MA Selvbetjening.

5. Krav til din jobsøgning og godkendelse af rådighed

Du skal rådighedsgodkendes af MA mindst hver tredje måned i det første halve år, du er ledig. Her skal vi sikre os, at du er aktivt jobsøgende, og vi skal tale om, hvad du skal gøre fremover. Rådighedsgodkendelsen foregår ved et personligt møde. Du skal selv booke en tid til rådighedsgodkendelse på MA Booking. Du får en reminder, når det er tid.

6. Udfyld et ydelseskort (dagpengekort) hver måned

Fra en bestemt dag i slutningen af måneden skal du udfylde dit ydelseskort (dagpengekort) på MA Selvbetjening – så modtager du dine dagpenge senest sidste bankdag i måneden på din Nemkonto. Du modtager en besked fra MA, når dagpengekortet er tilgængeligt i selvbetjeningen. Læs mere her.

Hvor meget får du i dagpenge? Se maksimumsatser, beregningsmetode mm. her.

7. Brug vores tilbud – de er til dig

Hold øje med de aktuelle tilbud på ma-kasse.dk. Du modtager også cirka en gang om måneden et nyhedsbrev med vores tilbud.

Held og lykke med jobsøgningen.

Ekstra: Kort introduktion til dagpengesystemet

Det danske dagpengesystem er vildtvoksende, og det er let at fare vild.

Hvor længe får man dagpenge? Hvor meget får man? Hvordan genoptjener man retten til dagpenge? Osv. Her følger en kort introduktion.