Dagpenge

Jeg er ledig efter at have drevet selvstændig virksomhed

1. På første ledige dag: Meld dig ledig på jobnet.dk

Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, du melder dig ledig på jobnet.dk. Hvis det er første gang, du besøger jobnet.dk, så skal du oprette dig som bruger først. Husk også at lægge dit cv ind inden to uger. Begynd at registrere din jobsøgning i joblog på Jobnet eller i selvbetjeningen på Mit MA; det slår igennem begge steder.

2. Udfyld en ledighedserklæring

Når du melder dig ledig på jobnet.dk (punkt 1), bliver du mindet om at udfylde en ledighedserklæring. Den udfylder du i selvbetjeningen på Mit MA (log på med MitID) under punktet Dagpenge; den hedder ’Ansøgning om dagpenge’.

3. Hvis du er ledig efter at have arbejdet i din ægtefælles virksomhed

Hvis du har arbejdet i din ægtefælles virksomhed OG ikke er medejer, skal både du og din ægtefælle udfylde skemaet ”Erklæring om udtræden af ægtefælles selvstændige virksomhed” (AK145). Skemaet kan du printe herfra, hvorefter du udfylder og returnerer det til MA.

Du skal dog kun udfylde skemaet, hvis din ægtefælle fortsætter virksomheden.

Du kan tidligst få dagpenge fra det tidspunkt, MA modtager skemaet.

Arbejde i ægtefællens virksomhed, hvis det er en enkeltmandsvirksomhed

Du betragtes dog som lønmodtager, hvis du har indgået en lønaftale med din ægtefælle efter reglerne i Kildeskattelovens §25 a og du løbende får indberettet samme løn til eIndkomst. Her skal du ikke indsende dokumentation for at være udtrådt af virksomhed.

4. Du skal snart til en velkomstsamtale

Du inviteres til en såkaldt velkomstsamtale senest to uger efter, du har meldt dig ledig. Du modtager brev herom i din indbakke i selvbetjeningen på Mit MASe hvad velkomstsamtalen indeholder her.

5. Krav til din jobsøgning og rådighed

Vi kontrollerer løbende, at du er aktivt jobsøgende. Er du ikke tilstrækkeligt aktivt jobsøgende, vil vi typisk kontakte dig enten per brev eller telefonisk for en afklaring. Vi kan dog også indkalde dig til en personlig samtale som din rådighed.

6. Udfyld et ydelseskort (dagpengekort) hver måned

Fra en bestemt dag i slutningen af måneden skal du udfylde dit ydelseskort (dagpengekort) i selvbetjeningen på Mit MA – så modtager du dine dagpenge senest sidste bankdag i måneden på din Nemkonto. Du modtager en besked fra MA, når dagpengekortet er tilgængeligt i selvbetjeningen. Læs mere her.

Hvor meget får du i dagpenge? Se maksimumsatser, beregningsmetode mm. her.

7. Brug vores tilbud – de er til dig

Hold øje med de aktuelle tilbud på ma-kasse.dk. Du modtager også cirka en gang om måneden et nyhedsbrev med vores tilbud.

Held og lykke med jobsøgningen.

Ekstra: Kort introduktion til dagpengesystemet

Det danske dagpengesystem er vildtvoksende, og det er let at fare vild.

Hvor længe får man dagpenge? Hvor meget får man? Hvordan genoptjener man retten til dagpenge? Osv. Her følger en kort introduktion.

 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00