Dagpenge

Jeg er nyuddannet, studiemedlem i anden a-kasse og ønsker skift til MA

1. På første ledige dag: Meld dig ledig på jobnet.dk

Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, du melder dig ledig på jobnet.dk. Hvis det er første gang, du besøger jobnet.dk, så skal du oprette dig som bruger først. Husk også at lægge dit cv ind inden to uger. Begynd at registrere din jobsøgning i joblog på Jobnet (når du bliver MA-medlem, kan du udfylde din joblog i selvbetjeningen på Mit MA).

2. Senest to uger efter dimission: Søg om skift til MA

Fra du afslutter din uddannelse, har du to uger til at søge om skift til MA som nyuddannet medlem – det gør du her. Men: Søg gerne om skift så tidligt som muligt, da din nuværende a-kasse skal overføre dig, før vi kan byde dig velkommen.

Som dimittendmedlem skal du betale kontingent, også hvis du er ledig.

Hvis du har været studiemedlem mindst et år før dimission, har du ret til dagpenge fra dag et. Ellers har du ret til dagpenge en måned efter din uddannelse er afsluttet.

Hvilken dato skal du regne med i forhold til ‘afsluttet uddannelse’?

Hvis den endelige dimissionsdato er ukendt, så anfør en foreløbig – og skriv en besked til os i selvbetjeningen på Mit MA med den endelige dato, når du har den.

3. Hvis du har et studiejob – tænk dig om

Der er to muligheder:

1) Afslut dit studiejob, og få fulde dagpenge. Inden du dimitterer (og kan skifte status til nyuddannet medlem, punkt 2 ovenfor), skal du sige studiejobbet op og være fratrådt, hvis du vil undgå dagpengekarantæne på tre uger. Det skyldes reglerne om selvforskyldt ledighed.

2) Behold dit studiejob og få supplerende dagpenge. Det kan være en god idé at holde fast i arbejdsmarkedet efter dimission med et studiejob og så modtage supplerende dagpenge – kontakt os, og bliv vejledt om reglerne.

Når du dimitterer, får du 14.557 kr. i dagpenge om måneden de første 3 måneder som ikke-forsørger. Fortsætter du på dagpenge efter de 3 måneder, så bliver dagpengene sat ned til 10.011 kr., hvis du er under 30 år og til 12.645 kr., hvis du er over 30 år. Er du forsørger, så er dagpengesatsen 16.694 kr. i hele perioden.

4. Udfyld en ledighedserklæring

Når du melder dig ledig på jobnet.dk (punkt 1), bliver du mindet om, at du skal udfylde en ledighedserklæring (’ansøgning om dagpenge’).

Gå i selvbetjeningen på Mit MA (med MitID), og udfyld en ledighedserklæring under punktet Dagpenge.

Når du får dagpengeret på baggrund af uddannelse, skal du som hovedregel opfyldet sprogkravet.

Sprogkravet anses for opfyldt når man har gennemført 6. klassetrin i folkeskolen, herunder i en tilsvarende dansk friskole eller dansk privat grundskole. Du kan også opfylde sprogkravet, hvis du har f.eks. folkeskolens afsluttende prøver 9. eller 10. klasse, bevis for studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) samt for studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) eller bevis for videregående uddannelser f.eks. på universiteter, professionsskoler

Hvis man ikke kan opfylde sprogkravet, kan man i stedet opfylde et såkaldt tilknytningskrav på baggrund af løntimer forud for indplacering i en dagpengeperiode. Der skal være indberettet mindst 600 løntimer (400 for deltidsforsikrede) til SKATs eIndkomst i 12 måneder indenfor 24 måneder. 

Du kan læse meget mere om sprogkrav og tilknytningskravet under vores korte introduktion til dagpengesystemet.

5. Du skal snart til en velkomstsamtale

Du inviteres til en såkaldt velkomstsamtale senest to uger efter, du har meldt dig ledig. Du modtager brev herom i din indbakke i selvbetjeningen på Mit MASe hvad velkomstsamtalen indeholder her.

6. Krav til din jobsøgning og rådighed

Vi kontrollerer løbende, at du er aktivt jobsøgende. Er du ikke tilstrækkeligt aktivt jobsøgende, vil vi typisk kontakte dig enten per brev eller telefonisk for en afklaring. Vi kan dog også indkalde dig til en personlig samtale som din rådighed.

7. Udfyld et ydelseskort (dagpengekort) hver måned

Fra en bestemt dag i slutningen af måneden skal du udfylde dit ydelseskort (dagpengekort) i selvbetjeningen på Mit MA – så modtager du dine dagpenge senest sidste bankdag i måneden på din Nemkonto. Du modtager en besked fra MA, når dagpengekortet er tilgængeligt i selvbetjeningen. Læs mere her.

Hvor meget får du i dagpenge? Se maksimumsatser, beregningsmetode mm. her.

8. Brug vores tilbud – de er til dig

Hold øje med de aktuelle tilbud på ma-kasse.dk. Du modtager også cirka en gang om måneden et nyhedsbrev med vores tilbud.

Held og lykke med jobsøgningen.

Ekstra: Kort introduktion til dagpengesystemet

Det danske dagpengesystem er vildtvoksende, og det er let at fare vild.

Hvor længe får man dagpenge? Hvor meget får man? Hvordan genoptjener man retten til dagpenge? Osv. Her følger en kort introduktion.

 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00