Dagpenge

Jeg er nyuddannet, men ikke studiemedlem. Jeg vil gerne meldes ind i MA

1. Senest to uger efter dimission: Meld dig ind som nyuddannet

Fra du afslutter din uddannelse, har du to uger til at melde dig ind i Magistrenes A-kasse som nyuddannet – det gør du her. Dermed har du ret til dagpenge allerede en måned efter din uddannelse er afsluttet.

Hvilken dato skal du regne med i forhold til ‘afsluttet uddannelse’?

Hvis den endelige dimissionsdato er ukendt, så anfør en foreløbig – og skriv en besked til os i selvbetjeningen på Mit MA med den endelige dato, når du har den.

2. Senest en måned efter dimission: Meld dig ledig på jobnet.dk

Du skal melde dig ledig på jobnet.dk senest den dag, du har ret til dagpenge, altså en måned efter din uddannelse er afsluttet. Derefter har du to uger til at lægge dit cv ind på Jobnet. Hvis det er første gang på Jobnet, så skal du oprette dig som bruger først. Begynd at registrere din jobsøgning i joblog på Jobnet eller i selvbetjeningen på Mit MA; det slår igennem begge steder.

3. Hvis du har et studiejob – tænk dig om

Der er to muligheder: 

1) Behold dit studiejob og få supplerende dagpenge. Det kan være en god idé at holde fast i arbejdsmarkedet efter dimission med et studiejob og så modtage supplerende dagpenge – kontakt os, og bliv vejledt om reglerne. 

2) Afslut dit studiejob og få fulde dagpenge. Inden du dimitterer (og kan melde dig ind som nyuddannet medlem, punkt 1 ovenfor), skal du sige studiejobbet op, hvis du vil undgå dagpengekarantæne på tre uger (ud over den måned du ikke kan undgå). Det skyldes reglerne om selvforskyldt ledighed. Du behøver dog ikke være fratrådt studiejobbet i den måned, der går, før du kan få dagpenge. 

4. Udfyld en ledighedserklæring

Når du melder dig ledig på jobnet.dk (punkt 2), bliver du mindet om, at du skal udfylde en ledighedserklæring (’ansøgning om dagpenge’).

Gå i selvbetjeningen på Mit MA (med MitID), og udfyld en ledighedserklæring under punktet Dagpenge.

Når du får dagpengeret på baggrund af uddannelse, skal du som hovedregel opfylde sprogkravet. 

Sprogkravet anses for opfyldt når man har gennemført 6. klassetrin i folkeskolen, herunder i en tilsvarende dansk friskole eller dansk privat grundskole. Du kan også opfylde sprogkravet, hvis du har f.eks. folkeskolens afsluttende prøver 9. eller 10. klasse, bevis for studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) samt for studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) eller bevis for videregående uddannelser f.eks. på universiteter, professionsskoler. 

Hvis man ikke kan opfylde sprogkravet, kan man i stedet opfylde et såkaldt tilknytningskrav på baggrund af løntimer forud for indplacering i en dagpengeperiode. Der skal være indberettet mindst 600 løntimer (400 for deltidsforsikrede) til SKATs eIndkomst i 12 måneder indenfor 24 måneder.  

Du kan læse meget mere om sprogkrav og tilknytningskravet under vores korte introduktion til dagpengesystemet. 

5. Du skal snart til en velkomstsamtale

Du inviteres til en såkaldt velkomstsamtale senest to uger efter, du har meldt dig ledig. Du modtager brev herom i din indbakke i selvbetjeningen på Mit MA. Se hvad velkomstsamtalen indeholder her.

6. Krav til din jobsøgning og rådighed

Vi kontrollerer løbende, at du er aktivt jobsøgende. Er du ikke tilstrækkeligt aktivt jobsøgende, vil vi typisk kontakte dig enten per brev eller telefonisk for en afklaring. Vi kan dog også indkalde dig til en personlig samtale som din rådighed.

7. Udfyld et ydelseskort (dagpengekort) hver måned

Fra en bestemt dag i slutningen af måneden skal du udfylde dit ydelseskort (dagpengekort) i selvbetjeningen på Mit MA – så modtager du dine dagpenge senest sidste bankdag i måneden på din Nemkonto. Du modtager en besked fra MA, når dagpengekortet er tilgængeligt i selvbetjeningen. Læs mere her.

Hvor meget får du i dagpenge? Se maksimumsatser, beregningsmetode mm. her.

8. Brug vores tilbud – de er til dig

Hold øje med de aktuelle tilbud på ma-kasse.dk. Du modtager også cirka en gang om måneden et nyhedsbrev med vores tilbud.

Held og lykke med jobsøgningen.

Ekstra: Kort introduktion til dagpengesystemet

Det danske dagpengesystem er vildtvoksende, og det er let at fare vild.

Hvor længe får man dagpenge? Hvor meget får man? Hvordan genoptjener man retten til dagpenge? Osv. Her følger en kort introduktion.

 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00