Dagpenge

Opholds- og bopælskrav for nyuddannede

Der er et vigtigt ophold- og bopælskrav, hvis du som nyuddannet skal have ret til dagpenge.

  • Du skal have gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
  • Derudover skal du have bopæl og ophold i Danmark inden uddannelsens start, og inden for 14 dage efter uddannelsens afslutning. Dette gælder også Øresundspendlere.
  • Hvis du er dansk og studerer i Danmark, men har valgt at bosætte dig i Sverige, skal du indmeldes i det svenske forsikringssystem. Reglerne er anderledes i Sverige, så kontakt Akademikernas a-kassa  i god tid inden uddannelsens afslutning.
  • En del studerende rejser til udlandet efter endt bachelor og tager en master af 12 måneders varighed. Denne master opfylder ikke kravet til en uddannelse af 18 måneders varighed, og du kan derfor ikke blive indmeldt som nyuddannet, når den er afsluttet. Du kan i stedet lade dig indmelde på baggrund af din bachelor, inden du tager af sted.
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00