Dagpenge

Opholds- og bopælskrav for nyuddannede

Der er et vigtigt ophold- og bopælskrav, hvis du som nyuddannet skal have ret til dagpenge.

  • Du skal have gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
  • Derudover skal du have bopæl og ophold i Danmark inden uddannelsens start, og inden for 14 dage efter uddannelsens afslutning. Dette gælder også Øresundspendlere.
  • Hvis du er dansk og studerer i Danmark, men har valgt at bosætte dig i Sverige, skal du indmeldes i det svenske forsikringssystem. Reglerne er anderledes i Sverige, så kontakt Akademikernas a-kassa  i god tid inden uddannelsens afslutning.
  • En del studerende rejser til udlandet efter endt bachelor og tager en master af 12 måneders varighed. Denne master opfylder ikke kravet til en uddannelse af 18 måneders varighed, og du kan derfor som udgangspunkt ikke blive indmeldt som nyuddannet, når den er afsluttet. Du kan i stedet lade dig indmelde som nyuddannet på baggrund af din bachelor, inden du tager af sted.
    Hvis der er en faglig og tidsmæssig sammenhæng mellem din bachelor og din master, kan der være mulighed for, at du kan melde dig ind som nyuddannet på baggrund af din afsluttede master, hvilket er en undtagelse til ovenstående. I denne situation bedes du kontakte MA for at høre, om din master opfylder betingelserne.
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00