Efterløn

Efterlønssatser 2017

Satserne reguleres hvert år.

Din efterløn beregnes ud fra dit forudgående arbejde og dine pensioner.

Du kan gå på nedsat tid og supplere op med efterløn.

Maks. 2017-sats ved overgang efter opfyldelse af udskydelsesreglen

 

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

18.403 kr.

220.836 kr.

Deltidsforsikrede

12.269 kr.

147.228 kr.

 Maks. 2017-sats når udskydelsesreglen ikke er opfyldt

 

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

16.747 kr.

200.964 kr.

Deltidsforsikrede

11.165 kr.

133.980 kr.

Pension

Bundfradrag ved beregning af fradrag for pension 15.400 kr. – for medlemmer først senest 31. dec. 1955.

Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger 49.300 kr.

Fradrag for arbejde

Grænsen for arbejdsindtægt i forbindelse med lempeligt fradrag 37.577 kr.

Skattefri præmie

For fuldtidsforsikrede udgør hver portion 13.250 kr.

For deltidsforsikrede udgør hver portion 8.834 kr.

Selvstændig virksomhed

Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse i efterlønsperioden 77.498 kr.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00