Efterløn

Efterlønssatser 2018

Satserne reguleres hvert år.

Din efterløn beregnes ud fra dit forudgående arbejde og dine pensioner.

Du kan gå på nedsat tid og supplere op med efterløn.

Maks. 2018-sats ved overgang efter opfyldelse af udskydelsesreglen

 

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

18.633 kr.

223.596 kr.

Deltidsforsikrede

12.422 kr.

149.064 kr.

 Maks. 2018-sats når udskydelsesreglen ikke er opfyldt

 

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

16.956 kr.

203.472 kr.

Deltidsforsikrede

11.304 kr.

135.648 kr.

Pension

Bundfradrag ved beregning af fradrag for pension 15.700 kr. – for medlemmer først senest 31. dec. 1955.

Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger 50.400 kr.

Fradrag for arbejde

Grænsen for arbejdsindtægt i forbindelse med lempeligt fradrag 38.329 kr.

Skattefri præmie

For fuldtidsforsikrede udgør hver portion 13.416 kr.

For deltidsforsikrede udgør hver portion 8.944 kr.

Selvstændig virksomhed

Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse i efterlønsperioden 79.048 kr.

Ikon Efterloen efter 1956

Brochure: Hvad kan du på din efterløn, hvis du er født FØR og EFTER 1. januar 1956?

 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00