Efterløn

Efterlønssatser 2023

Satserne reguleres hvert år.

Din efterløn beregnes ud fra dit forudgående arbejde og dine pensioner.

Du kan gå på nedsat tid og supplere op med efterløn.

Maks. 2023-sats ved overgang efter opfyldelse af udskydelsesreglen

 

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

19.728 kr.

236.736 kr.

Deltidsforsikrede

13.152 kr.

157.824 kr.

 Maks. 2023-sats når udskydelsesreglen ikke er opfyldt

 

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

17.952 kr.

215.424 kr.

Deltidsforsikrede

11.968 kr.

143.616 kr.


Forudsætning for den lavere efterlønssats på 17.952 kr. pr. måned før skat (91 % af maks. dagpengesats)
Denne sats får du, hvis du ikke opfylder 2-årsreglen eller udskydelsesreglen og det er en forudsætning for at du kan opnå denne sats, at du skal som fuldtidsforsikret har haft en indkomst på gennemsnitlig 21.681 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit efterlønsbevis eller overgå til efterløn (260.174 kr. om året).

Som deltidsforsikret skal du have haft en indkomst på gennemsnitlig 14.454 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit bevis eller overgå til efterløn (173.449 kr. om året).

Forudsætning for højeste efterlønssats på 19.728 kr. pr. måned før skat (100 % af maks. dagpengesats)
Denne sats får du, når du har nået efterlønsalderen (hvis du er født fra 1.7.1959) eller når du opfylder udskydelsesreglen (hvis du er født fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959).

Det er en forudsætning for, at du kan opnå denne sats, at du som fuldtidsforsikret har haft en indkomst på gennemsnitlig 23.826 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit efterlønsbevis eller overgår til efterløn (285.913 kr. om året).

Som deltidsforsikret skal du have haft en indkomst på gennemsnitlig 15.884 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit bevis eller overgå til efterløn (190.609 kr. om året).

Fra dagpenge til efterløn
Når du modtager dagpenge, kan du overgå til efterløn indtil dagen før din ret til dagpenge er udløbet, selv om du ikke har optjent timer til et nyt beskæftigelseskrav. Vi beregner her din efterløn med udgangspunkt i din gældende dagpengesats.

Beskæftigelses- eller indkomstkravet
For at have ret til et efterlønsbevis og efterløn skal du opfylde enten et indkomst- eller et beskæftigelseskrav.

For at opfylde beskæftigelseskravet skal du have haft mindst 1.924 løntimer inden for de sidste 3 år svarende til 1 års fuldtidsarbejde. Er du deltidsforsikret, skal du have haft 1.258 løntimer inden for de sidste 3 år.

For at opfylde indkomstkravet skal du have haft en samlet indkomst på 254.328 kr. (2023) indenfor de sidste 3 år. Der kan maksimalt medregnes 21.194 kr. pr. måned (2023), og indkomstkravet kan ikke optjenes på mindre end 12 måneder. Er du deltidsforsikret, er indkomstkravet 169.548 kr. inden for 3 år, og der kan maksimalt medregnes 14.129 kr. om måneden (2023). Se mere her.

Fradrag for arbejde
Grænsen for arbejdsindtægt i forbindelse med lempeligt fradrag: 42.275 kr.

Skattefri præmie
For fuldtidsforsikrede udgør hver portion 14.204 kr. 12 skattefrie portioner udgør 170.448 kr.

For deltidsforsikrede udgør hver portion 9.469 kr. 12 skattefrie portioner udgør 113.628 kr.

Selvstændig virksomhed
Maksimal indtægt ved tilladelse til selvstændig bibeskæftigelse i efterlønsperioden: 87.186 kr.

Omregningssatsen 2023
Omregningssatsen er 268,63 kr. Omregningssatsen skal vi bruge ved omregning af indtægter til timer ved fradrag af fx B-indkomst i efterlønnen.

Den halve omregningssats er 132,18 kr. Den halve omregningssats bruges ved omregning af B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed til timer.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00