Efterløn

Efterlønssatser 2022

Satserne reguleres hvert år.

Din efterløn beregnes ud fra dit forudgående arbejde og dine pensioner.

Du kan gå på nedsat tid og supplere op med efterløn.

Maks. 2022-sats ved overgang efter opfyldelse af udskydelsesreglen

 

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

19.351 kr.

232.212 kr.

Deltidsforsikrede

12.901 kr.

154.812 kr.

 Maks. 2022-sats når udskydelsesreglen ikke er opfyldt

 

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

17.609 kr.

211.308 kr.

Deltidsforsikrede

11.740 kr.

140.880 kr.


Forudsætning for den lavere efterlønssats på 17.609 kr. pr. måned før skat (91 % af maks. dagpengesats)
Denne sats får du, hvis du ikke opfylder 2-årsreglen eller udskydelsesreglen og det er en forudsætning for at du kan opnå denne sats, at du skal som fuldtidsforsikret har haft en indkomst på gennemsnitlig 21.267 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit efterlønsbevis eller overgå til efterløn (255.204 kr. om året).

Som deltidsforsikret skal du have haft en indkomst på gennemsnitlig 14.179 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit bevis eller overgå til efterløn (170.145 kr. om året).

Forudsætning for højeste efterlønssats på 19.351 kr. pr. måned før skat (100 % af maks. dagpengesats)
Denne sats får du, hvis du opfylder 2-årsreglen eller udskydelsesreglen og det er en forudsætning for at du kan opnå denne sats, at du skal som fuldtidsforsikret har haft en indkomst på gennemsnitlig 23.371 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit efterlønsbevis eller overgå til efterløn (280.452 kr. om året).

Som deltidsforsikret skal du have haft en indkomst på gennemsnitlig 15.581 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit bevis eller overgå til efterløn (186.972 kr. om året).

Fra dagpenge til efterløn
Når du modtager dagpenge, kan du overgå til efterløn indtil dagen før din ret til dagpenge er udløbet, selv om du ikke har optjent timer til et nyt beskæftigelseskrav. Vi beregner her din efterløn med udgangspunkt i din gældende dagpengesats.

Beskæftigelses- eller indkomstkravet
For at have ret til et efterlønsbevis og efterløn skal du opfylde enten et indkomst- eller et beskæftigelseskrav.

For at opfylde beskæftigelseskravet skal du have haft mindst 1.924 løntimer inden for de sidste 3 år svarende til 1 års fuldtidsarbejde. Er du deltidsforsikret, skal du have haft 1.258 løntimer inden for de sidste 3 år.

For at opfylde indkomstkravet skal du have haft en samlet indkomst på 246.924 kr. (2022) indenfor de sidste 3 år. Der kan maksimalt medregnes 20.577 kr. pr. måned (2022), og indkomstkravet kan ikke optjenes på mindre end 12 måneder. Er du deltidsforsikret, er indkomstkravet 164.616 kr. inden for 3 år, og der kan maksimalt medregnes 13.718 kr. om måneden (2022). Se mere her.

Pension
Bundfradrag ved beregning af fradrag for pension: 16.800 kr. – for medlemmer født senest 31. dec. 1955, og som ikke opfylder 2-års reglen.

Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger: 54.500 kr.

Fradrag for arbejde
Grænsen for arbejdsindtægt i forbindelse med lempeligt fradrag: 41.164 kr.

Skattefri præmie
For fuldtidsforsikrede udgør hver portion 13.933 kr. 12 skattefrie portioner udgør 167.196 kr.

For deltidsforsikrede udgør hver portion 9.289 kr. 12 skattefrie portioner udgør 111.468 kr.

Selvstændig virksomhed
Maksimal indtægt ved tilladelse til selvstændig bibeskæftigelse i efterlønsperioden: 84.894 kr.

Omregningssatsen 2022
Omregningssatsen er 259,80 kr. Omregningssatsen skal vi bruge ved omregning af indtægter til timer ved fradrag af fx B-indkomst i efterlønnen.

Den halve omregningssats er 128,33 kr. Den halve omregningssats skal bruges ved omregning af B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00