Job & Karriere

Drømmer du om at blive leder?

Ledelse er en disciplin eller faglighed, hvor det tilstræbes at skabe resultater sammen med og gennem andre. Du skal som leder både være i besiddelse af god forretningsforståelse og god menneskeforståelse.

De tre lederroller

God ledelse kræver en leder, der kan mestre tre roller – managerrollen, lederrollen og ekspertrollen. Prioriteringen og fordelingen af rollerne kan og vil være forskellig fra person til person og være afhængig af selve lederjobbet, ledelsesniveauet og kulturen i organisationen.

Prøv at vurdere, hvilken af de tre roller, du vil have det bedst med:

Managerrollen (den ledelsesmæssige hardware): I denne rolle skal lederen have fokus på organisationens vision og strategier, kunne sætte mål og prioritere indsatser, sikre intern effektivitet, styre aktiviteterne, have overblik over økonomi/budgetter, mestre de ledelsesunderstøttende systemer som møde-/beslutningsstruktur, målstyringssystemer (LEAN, Balanced scorecard mv.), anvende MUS-/GRUS-skemaer, gennemføre og tolke på klimaundersøgelser og 360 graders målinger mv.

Lederrollen (den ledelsesmæssige software): I lederrollen skal lederen være synlig og i sin adfærd være visionær/gå forrest/vise vejen, kunne støtte og instruere medarbejderne i deres arbejde mod resultatopnåelse, kunne understøtte udvikling af medarbejdere, skabe fælles fodslag, sammenhold og teamånd, motivere via coaching og anerkendelse, skabe klarhed via kommunikation/dialog, og være autentisk og nærværende.

Ekspertrollen (Maskinrummet): I ekspertrollen har lederen fokus på fagligheden, sagsbehandling og har viden om det konkrete fag-/ansvarsområde.

Hvis du skal varetage en lederfunktion, hvor du skal lede medarbejdere, vil ekspertrollen og lederrollen typisk fylde en del. Hvis du skal lede ledere, vil managerrollen og lederrollen typisk fylde mest, og ekspertrollen vil fylde mindst. Og hvis du skal varetage opgaven med ledelse på sektions- og toplederniveau, vil det typisk stille krav om et særligt fokus på manager- og lederrollen, og ekspertrollen vil fylde mindst.

Der er mange veje til et lederjob

Der er ingen entydig vej til at indtage et lederjob. Det ses ofte, at en medarbejder, der har opnået en rolle som specialist og god kollega, spottes som et lederemne i organisationen.  Vedkommende bliver forfremmet til leder eller gennemgår måske forinden et ledertalent-udviklingsprogram, der klæder ham/hende på til lederjobbet.

Det ses også ofte, at medarbejdere selv søger og får et opslået lederjob i en anden organisation, og her vil det typisk være inden for et fagområde eller funktion, vedkommende er specialist inden for i forvejen. Og så er der de medarbejdere, der har udmærket sig i projektlederrollen, og som derefter får tilbudt et lederjob med ansvar for en afdeling eller et team i organisationen.

Det første lederjob vil oftest være som førstelinjeleder eller som leder af medarbejdere.

Vil du vide mere?

Hvis du er blevet mere nysgerrig på at undersøge, hvad lederjobbet indebærer, og hvilke opgaver og ansvarsområder der ligger i et lederjob, er du velkommen til at booke en samtale med karriererådgiver Henrik Due Jensen. Du har også mulighed for at tilmelde dig workshoppen: ”Er ledelse noget for dig?”, som afholdes løbende i MA. Her vil du få en introduktion til begrebet ledelse og blive understøttet i din afklaring om, hvorvidt ledelse skal være din karrierevej eller ej.

Det fik Maria ud af workshoppen

39-årige Maria har en kandidat i datalogi og kommunikation og en ph.d. i informatik. Hun har været på arbejdsmarkedet siden 2008 og overvejer næste skridt i sin karriere.

For at blive mere afklaret deltog Maria i MA’s workshop ”Er ledelse noget for dig?” i november 2018.

” Workshoppen gav mig et mere nuanceret billede af, hvad ledelse er. Jeg havde de her stereotype idéer om, hvad der skal til for at være leder. For eksempel at det kræver en særlig personlighed at træffe svære beslutninger – og ikke mindst at eksekvere dem. Men ledere har jo også en værktøjskasse, de kan bruge af, og det var rigtig spændende at lære de værktøjer at kende og afprøve dem i forskellige øvelser.”

Workshoppen overbeviste Maria om, at hun gerne vil arbejde med ledelse. I første omgang vil hun prøve at få mere erfaring som projektleder og så med tiden arbejde sig hen imod et reelt lederjob.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00