Job & Karriere

Få succes i dit nye job

I de første måneder i et nyt job kan du nemt få fornemmelsen af, at du er inde i en meget stejl læringskurve.

MA’s karriererådgiver Ginna Sørensen guider dig her til, hvordan du gør overgangen så nem for dig selv som muligt – og får succes:

Få overblik over dine kompetencer og for dit behov for hjælp

 • Lad være med at komme i tvivl om, at du er god nok. Det har du allerede bevist ved jobsamtalen. Som nyansat har du selvfølgelig meget at lære, men det ved dine kollegaer og chefer godt.
 • Kompetencer handler ikke om uddannelse eller titler, og de handler for den sags skyld heller ikke kun om det, du ved. De handler grundlæggende om det, du kan og gør, altså din viden og erfaring omsat til praksis.
 • Når virksomheden vurderer dig, sker det ud fra, hvordan dine faglige, generelle og personlige kompetencer omsættes gennem ansvar, opgaver og handling til resultater og værdi. Skriv en lille logbog undervejs, hvor du ser på dig selv ud fra det perspektiv og brug det bl.a. til at blive klogere på, hvor, hvordan og hvornår du har brug for hjælp. Det er en vigtig del af din læringsproces og en god viden at have i baghånden, når du skal søge dit næste job.
 • Du kommer med opdateret faglig viden og nye perspektiver inden for dit felt – det er en af grundene til, at virksomheden har ansat dig. Sørg for at dele din viden med dine kolleger og få omvendt glæde af deres kompetencer og viden om praksis og kunder.

Sørg for, at I er enige om opgaver, mål og prioriteringer

 • Der er sjældent tid til at løse opgaver til perfektion, så du skal få et klart indtryk af, hvilke krav og forventninger, der er til dine opgaver og dit samspil med de andre.
 • Tag ansvar og sæt mål, selv om du måske ikke helt ved, hvordan du skal gribe tingene an. Og spørg! Brug din chef og dine kolleger, når du har brug for sparring. Kom ikke dryssende med spørgsmål i tide og utide, men aftal med din chef, at I mødes med jævne mellemrum, så I kan forventningsafstemme og prioritere. Måske kan I også aftale, at du får en mentor blandt kollegerne, så du ikke behøver at gå til din chef hele tiden.
 • Vær fleksibel og indstil dig på, at tingene ændrer sig i en virksomhed. Et job er sjældent, som det stod beskrevet i stillingsopslaget. Måske bliver opgaver nedprioriteret, mens andre kommer til. Det kan du udnytte til at få bid i nye, spændende opgaver, for jobs former sig efter de folk, der træder ind i dem. Men hav lidt tålmodighed og bevis, hvad du kan, før du byder ind på mere.
 • Det er ok at træde forkert – gør det med oprejst pande. Du kan umuligt løse alle opgaver perfekt, og du vil gennem hele dit arbejdsliv opleve, at du fejler eller ikke leverer til den kvalitet, du kunne ønske. Fokusér på, hvad du har lært, så du kan gøre det bedre næste gang.

Du spiller på et hold – og du bliver bedre i samspil med andre

 • Arbejde er et holdspil, og du bliver (også) vurderet på din evne til at spille konstruktivt sammen med andre.
 • Dine kolleger er en guldgrube af viden – find ud af, hvem du kan bruge som sparringspartnere til hvad. Og husk at takke for hjælpen og stille dig til rådighed, hvis de får brug for dig.
 • De gode resultater opstår, når man kan favne og udnytte forskelligheder. Gå åbent og nysgerrigt til andres fagligheder og personligheder og vær bevidst om, at samarbejder bliver allerbedst, når man både har mulighed for at anerkende hinandens styrker og svagheder og samtidig giver plads til – konstruktivt – at udfordre hinanden.
 • Vær en kollega, man kan regne med, og spil positivt ind. Du er skolet i en kritisk tilgang, men tænk over, hvordan du formulerer dig. Det handler ikke om at finde fem fejl, men om at være løsningsorienteret.
 • Brug tid på at lære de andre at kende og deltag i sociale sammenhænge. Netværk i og uden for virksomheden er vigtige for at komme godt i mål med dine opgaver. Og et godt kollegaskab kan få rigtig stor betydning for din trivsel i jobbet.

Ikke alle regler fremgår af personalehåndbogen

 • Øv dig i at lytte på vandrørene. Alle virksomheder har deres egen kultur, fagligt og socialt. Brug kræfter på af afkode både de skrevne og uskrevne regler. Vær nysgerrig på, hvilke historier og fortolkninger der er på spil i virksomheden. Hvilke forklaringer lægger de til grund, når noget går godt eller skidt? Hvem er vigtige opinionsdannere? Hvad karakteriserer de succesfulde medarbejdere? Hvordan klæder man sig, og hvordan opfører folk sig i formelle og uformelle sammenhænge?
 • Hold måske lidt lav profil i starten – uden at du sætter dig selv til side. Du får masser af lejlighed til at træde i karakter senere, når du kender den sammenhæng, du spiller ind i.

 

 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00