Job & Karriere

Kan du tænke større?

Hvordan kan du skabe værdi? Leg selv videre med dit eget visitkort!

Playmaker | ser muligheder, samler ressourcerne og sætter nye initiativer i gang for at sikre din virksomhed en plads i superligaen

Brobygger | sikrer det optimale samspil mellem forskellige fagligheder, afdelinger og kulturer og bygger bro mellem din virksomhed og dine kunder

Samskaber | inddrager de relevante parter og skaber det gode samspil, når der skal udvikles nye velfærdsløsninger eller tilpassede produkter

Tovholder | skaber overblik, samler trådene, formidler pointerne, tager hånd om detaljerne og sikrer, at du leverer til tiden og i høj kvalitet

Integrator | fremmer forståelse og accept og formidler en dialog mellem aktører, organisationer og kulturer, der sikrer varige resultater og frugtbare forbindelser

Sundhedsaccelerator | spotter muligheder for nye sundhedsindsatser eller forbedring af eksisterende og sikrer oplysning, implementering og evaluering

Miljøbooster | sørger for, at din virksomhed – eller den natur, der omgiver dig – er i balance med gældende miljøkrav og en ansvarlig forvaltning af jordens ressourcer

Kvalitetshaj | vender alle sten, analyserer alle muligheder og sikrer, at din virksomhed træffer beslutninger på det bedst mulige grundlag

Kommunikator | sikrer at dine budskaber når dine målgrupper i rette tid, på den rigtige måde og med et resultat, der giver plusser på bundlinjen

Vækstfremmer | giver din virksomhed en højere kundetilfredshed og et større plus på bundlinjen. Statistikken viser, at akademikere skaber vækst i små og mellemstore virksomheder

Disruptor | bryder med vanetænkningen og finder banebrydende løsninger og ubetrådte stier i et stadigt mere kompliceret konkurrencelandskab

Analytiker | skaber overblik i en verden, hvor det ikke er informationer men struktureret viden, der mangler

Innovatør | tager afsæt i dine kunders behov, ser på procedurer og kommunikation i din virksomhed med nye øjne og giver dig løsninger, der peger ind i fremtiden

Resesarcher | har en dyb faglig viden og følger med i, hvad der sker inden for sit felt, så din virksomhed får det bedste grundlag for beslutning og udvikling

Urban gardener | hjælper med at omdanne byens grønne områder og uddanne beboerne, så bæredygtige fødevarer får den kortest mulige vej fra jord til bord

Nysgerrig på ChatGPT?Prøv det i jobsøgningen
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00