Job & Karriere

Kan du tænke større?

Hvordan kan du skabe værdi? Leg selv videre med dit eget visitkort!

Playmaker | ser muligheder, samler ressourcerne og sætter nye initiativer i gang for at sikre din virksomhed en plads i superligaen

Brobygger | sikrer det optimale samspil mellem forskellige fagligheder, afdelinger og kulturer og bygger bro mellem din virksomhed og dine kunder

Samskaber | inddrager de relevante parter og skaber det gode samspil, når der skal udvikles nye velfærdsløsninger eller tilpassede produkter

Tovholder | skaber overblik, samler trådene, formidler pointerne, tager hånd om detaljerne og sikrer, at du leverer til tiden og i høj kvalitet

Integrator | fremmer forståelse og accept og formidler en dialog mellem aktører, organisationer og kulturer, der sikrer varige resultater og frugtbare forbindelser

Sundhedsaccelerator | spotter muligheder for nye sundhedsindsatser eller forbedring af eksisterende og sikrer oplysning, implementering og evaluering

Miljøbooster | sørger for, at din virksomhed – eller den natur, der omgiver dig – er i balance med gældende miljøkrav og en ansvarlig forvaltning af jordens ressourcer

Kvalitetshaj | vender alle sten, analyserer alle muligheder og sikrer, at din virksomhed træffer beslutninger på det bedst mulige grundlag

Kommunikator | sikrer at dine budskaber når dine målgrupper i rette tid, på den rigtige måde og med et resultat, der giver plusser på bundlinjen

Vækstfremmer | giver din virksomhed en højere kundetilfredshed og et større plus på bundlinjen. Statistikken viser, at akademikere skaber vækst i små og mellemstore virksomheder

Disruptor | bryder med vanetænkningen og finder banebrydende løsninger og ubetrådte stier i et stadigt mere kompliceret konkurrencelandskab

Analytiker | skaber overblik i en verden, hvor det ikke er informationer men struktureret viden, der mangler

Innovatør | tager afsæt i dine kunders behov, ser på procedurer og kommunikation i din virksomhed med nye øjne og giver dig løsninger, der peger ind i fremtiden

Resesarcher | har en dyb faglig viden og følger med i, hvad der sker inden for sit felt, så din virksomhed får det bedste grundlag for beslutning og udvikling

Urban gardener | hjælper med at omdanne byens grønne områder og uddanne beboerne, så bæredygtige fødevarer får den kortest mulige vej fra jord til bord

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00