Om MA

DM-listen: Kandidater

Samlet pdf-fil her.

1. Bjarke Friborg, faglig konsulent. Sociolog og master i socialt entreprenørskab, næstformand i DM Privat, medlem af MA-bestyrelsen og DMs hovedbestyrelse. Arbejder i en fagforening for it-professionelle. – MA skal aktivt bane vej for nye akademiske arbejdsområder og støtte vore medlemmer over for bureaukrati, akademikerhetz og et arbejdsmarked med flere deltids- og løstansatte.

2. Bayar Tarik Fattah, cand.scient i idræt, jobsøgende for anden gang. Har bl.a. arbejdet for kommuner, foreninger, NGO’er og det private. – MA skal give en stemme til de jobsøgende og støtte dem i den periode, hvor de har det sværest. MA skal være en A-kasse, hvor ledige føler sig taget godt imod, hørt og et sted, hvor de kan få erfaring fra andre jobsøgende. Et sted, hvor ledige får den rette faglige hjælp og vejledning.

3. Anita Kildebæk Nielsen, specialkonsulent, KU. Cand.scient. og ph.d., AC-tillidsrepræsentant, medlem af DM’s hovedbestyrelse og næstformand i DM Offentlig. – MA og a-kasserne skal igen give akademikere tilstrækkelig økonomisk sikkerhed, og desuden aktivt støtte medlemmer med funktionsnedsættelse, så de står stærkere på arbejdsmarkedet.

4. Julia Hunt, DMP, selvstændig og frivillighedskonsulent. Formand for DM Privat, medlem af DMs hovedbestyrelse og forretningsudvalg samt bestyrelsen i MA.  – MA skal være på medlemmets side og være en sparringspartner, så man opretholder følelsen af at have noget at bidrage med som menneske – også når man i perioder står udenfor arbejdsmarkedet.

5. Lea Friedberg, nyuddannet cand.scient.adm og jobsøgende. Tidligere forkvinde for de studerende i Dansk Magisterforening. – MA skal hjælpe de nyuddannede ud på arbejdsmarkedet med relevante værktøjer og mod på arbejdslivet. Vi skal politisk kæmpe mod uønsket usikkerhed i arbejdslivet og for værdighed i systemet for de, der står udenfor.

6. Olav W. Bertelsen, lektor i datalogi ved AU. Fællestillidsrepræsentant for akademikerne på Aarhus Universitet, medlem af DMs hovedbestyrelse og forretningsudvalg. – MA skal gå forrest med vejledning og politisk interessevaretagelse i forhold til det internationaliserede akademikerarbejdsliv. Herunder stærk kommunikation på engelsk.

7. Helle Idland, selvstændig og cand.mag i retorik. Formand for DMs landsklub for selvstændige og freelancere. – MA skal give størst mulig sikkerhed for både ansatte, selvstændige og dem, der kombinerer flere indtægtsformer. Herunder støtte medlemmer, der overvejer at starte egen virksomhed.

 

8. Erik S. Christensen, museumsinspektør og arkivar. Formand for DM Forskning & Formidling, medlem af DMs hovedbestyrelse og tidligere TR på KYSTmuseet i Frederikshavn. – MA skal arbejde for, at medlemmer ikke går i stå i deres karrierer på grund af stive regler, der ikke er lavet til medlemmer, som har et midlertidigt stop i deres akademiske arbejdsliv.

9. Thomas Vils Petersen, næstformand i DM og lektor i matematik ved KU. Fællestillidsrepræsentant for det videnskabelige personale på Københavns Universitet, medlem af DMs hovedbestyrelse. – MA skal give alle medlemmer uanset uddannelsesbaggrund relevant støtte til at komme videre i arbejdslivet hvis de bliver ramt af ledighed.

10. Anders Henning Simonsen, lektor UC Syd. Tillidsrepræsentant for læreruddannelsen i Haderslev, medlem af bestyrelsen for DMs landsklub for professionshøjskoler og erhvervsakademier og medlem af DMs hovedbestyrelse. – MA skal arbejde for at give gode betingelser til komme videre i medlemmers arbejdsliv, som desværre bliver ramt af arbejdsløshed. 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00