Om MA

DM-listen: Valggrundlag

DM-listens afsæt er et indgående kendskab til de mange nye arbejdsområder for akademikere og et tættest muligt samarbejde mellem fagforening og a-kasse. Desuden går vi ind for en nytænkning af hele ledighedsområdet, så det ikke blot handler om udbetalinger, kontrol og individuel konkurrence, men om jobskabelse, kreativitet og fællesskabsbaserede løsninger.

Følgelig arbejder vi for et MA, der:

 • Er maksimalt fleksibel og har tillid til medlemmerne, inden for dagpengelovgivningens rammer
 • Vejleder korrekt, hurtigt og støtter op om medlemmernes jobsøgning med relevant information og tiltag
 • Aktivt støtter medlemmerne i at indtage nye akademiske arbejdsområder, herunder samarbejder med både DM, GL o.a. omkring opdateret branchekendskab, adgang til netværk, brancheforeninger m.m.
 • Har en markant og offentlig profil, der forsvarer vores interesser ift. arbejdsmarkedssystemet – herunder bidrager til at synliggøre medlemmernes værdiskabelse og kvaliteter som højtuddannede
 • Arbejder seriøst med at give medlemmer i atypiske ansættelsesforhold bedst mulige vilkår. Herunder freelancere, løstansatte og selvstændige
 • Løbende udvikler og introducerer nye relevante medlemstilbud.

Mærkesager 2018-2020

 • En gentænkning af snitfladen mellem fagforening og a-kasse, så jobsøgende kan mødes optimalt og af de helt rette tilbud
 • Afsøgning af flere partnerskaber, der kan bane vej for nye og kreative løsninger ift. jobskabelse
 • En høj offentlig profil omkring behovet for forbedringer af dagpengene, navnlig en større dækningsgrad, hurtigere genoptjening og en stopper for misbrug af løntilskud, praktik m.v. Hvis opholdskrav for dagpengeret bliver indført, vil vi arbejde for en tilbagerulning.
 • Fortsat fokus på at opnå støtte til større frihed for a-kasserne, så f.eks. MA og andre interesserede kan få mulighed for at administrere mere hensigtsmæssigt end i dag
 • Fortsat udbredelse og forbedring af MAs lønsikringsordning, der giver mulighed for at supplere dagpenge med en ekstra forsikringssum
 • Videreføring af ordningen med ”Medlemmets Advokat”, hvor vi går ind og støtter medlemmer i forhold til Jobcenter, Anden Aktør, klagesager etc.
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00