Om MA

MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer: Kandidater

Samlet pdf-fil her.

1. Finn Hartvig Nielsen, Odense, cand.mag. i kinesisk, samfundsfag og erhvervsøkonomi, HF-lærer. Er tidligere fællestillidsrepræsentant og repræsentant i bestyrelsen for VUC FYN og har på nært hold oplevet, hvad usikkerhed omkring ens fremtidige jobsituation kan betyde for den enkelte. Jeg vil arbejde for, at MA er rustet til at vejlede og rådgive sine medlemmer om vejen til det gode job. Samtidig vil jeg være med til at belyse fordelene ved akademisk arbejdskraft hos arbejdsgiverne og råbe politikerne op, så vi kan få lovgivning, der giver mening.  

2. Sigrid Jørgensen, København, cand.mag. i tysk og engelsk, næstformand i MA.Der vil i fremtiden komme flere arbejdsløse blandt andet p.g.a. effektivisering og outsourcing – eller de alvorlige nedskæringer i det offentlige, der kaldes ”2% omprioriteringsbidrag”. Alene i GL er mere end 10% ledige – helt eller delvist – svarende til c. 1500 gymnasielærere. MA skal kunne varetage alle medlemsinteresser, give den mest professionelle rådgivning og vejledning til sine mere end 76.000 medlemmer og udbetale dagpenge til tiden. I samarbejde med GL har MA etableret en særlig GL-hjælpepakke. Den er endnu engang blevet evalueret og forbedres yderligere. Hjemmeside udvides, og det, MA sparer på digitalisering og automatisering, skal komme medlemmerne til gode. MA vil blive endnu mere synlig, offensiv og gøre sin politiske indflydelse gældende. Ingen må være i tvivl: MA gør en forskel. For alle medlemmer studerende, bachelorer, kandidater og efterlønnere!

3. Mark Bjerregaard Bengtson, Holbæk, cand.soc. i samfundsfag og historie. I en tid hvor A-kasse systemet er under pres, hvor jobmarkedets dynamiske omstændigheder for manges vedkommende gør hverdagen mere udfordrende end hvad burde være nødvendig. Så er det vigtigt at have en A-kasse af kvalitet, hvor personlig sparring, rådgivning og vejledning er i højsædet. Som mange unge gymnasium-undervisere der blev fyret i 2015 og 16, kender jeg udmærket følelsen af at have været langtidsledig og det er derfor jeg har valgt at stille op, for at være de lediges personlige stemme i MA. Jeg ønsker at gøre en forskel for det menige medlem i MA gennem et øget fokus på personligt empowerment.

4. Ulla Weber, Frederiksberg, cand.mag. i kulturantropologi og cand.it. Jeg vil arbejde for fortsat god vejledning til medlemmerne og MA som god sparringspartner for lovgiverne. Jeg vil selv være med til at se på de mange paragraffer i dagpengeloven, der gør loven unødvendig tung og kontraproduktiv i forhold til at skaffe arbejde til alle, der ønsker at arbejde. Jeg vil arbejde for

  • dagpengeloven forenkles således, at reglerne bliver mere overskuelige, og administrationen formindskes
  • dagpengeloven justeres i en retning, så den støtter den arbejdssøgende i stedet for, at alle arbejdsløse mistænkeliggøres
  • konsulenterne får overskud til at give god rådgivning, så den arbejdssøgende hele tiden er sikker på sine rettigheder, også når der tilbydes små job.

5. Anders Mark Andersen, Frederikshavn, cand.mag. i engelsk, historie og psykologi, Frederikshavn Gymnasium & HF.I disse sparetider, hvor usikkerheden lurer overalt, er det vigtigt, at der er fuld opbakning til de nyuddannede akademikere, som kæmper for at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet. Samtidig skal MA ikke glemme støtten til de mange akademikere, som har mistet deres job pga. nedskæringerne.

6. Kitt Johansen, København, cand.mag. i audiologopædi, Programme Manager hos Danske Bank. MA skal være en A-kasse, der:

* favner det individuelle medlems ønske og behov

* udvikler sig i takt med samfundets tendenser

* tilpasser sig de juridiske forpligtelser

Det er en forening, hvor troværdigheden som medlemmets advokat bevares i alle strategier og handlinger, og hvor service og kvalitet prioriteres – uanset alder, uddannelse, faglighed eller ansættelse.

7. Kristian Langhorn, Hjortshøj, mag.art. i nordisk sprog og litteratur, konsulent, Systime A/S. Den dyreste løsning for samfundet er ledige magistre Det kræver, at du forlader Moderniseringsstyrelsens Excel-ark og finder job i den private sektor. Du må gerne brokke dig på Facebook, når dit hold ikke vinder. Jeg vil hellere slå plænen og skabe grobund for løsninger, der spirer og hjælper alle medlemmer.

  • MA bør bruge videopræsentation/webinarer til at formidle gode råd om jobsøgning, ansøgning, cv og jobsamtalen.
  • MA bør tilbyde flere kompetencegivende kurser
  • MA bør indføre et 6 måneders jobmål for alle nyledige.
  • MA bør skabe et jobrekrutteringsprogram for erfarne medlemmer.

8. Amalie Søgaard Nielsen, Odense, cand.mag. IT og Kognition, ph.d.-studerende ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU. MA skal være din a-kasse. En a-kasse, der er der, når du har brug for det. Jeg vil arbejde for, at MA forbliver de bedste til at vejlede og rådgive lige netop dig til, hvordan du kommer videre, hvis det omskiftelige akademiske arbejdsmarked betyder, at du får brug for det. 

9. Tomas Kepler, Vodskov, cand.mag. i engelsk og historie, Aalborghus Gymnasium og hf, medlem af hovedbestyrelsen i GL.MA skal stå for høj kvalitet og målrettet rådgivning for højtuddannede, med respekt for den enkeltes ønsker. Medlemmerne skal sikres den rette vejledning og hjælp i deres ledighedsperiode.

 

10. Edris Qasimi, Odense, kandidat i Statskundskab, kvalitets- og ledelseskonsulent, Erhvervsakademiet Lillebælt. MA skal stå for høj kvalitet i rådgivning og vejledning. MA har visioner og tør gå forrest i udviklingen af den moderne a-kasse i en tid med konstante omskiftninger på dagpengeområdet.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00