Om MA

Medlemmerne i Centrum – Samarbejdslisten: Kandidater

Samlet pdf-fil her.

1. Per Clausen, 63 år. Formand for MA siden 2013, Medlem af Magistrenes Pensionskasses bestyrelse siden 2015, Formand For Dansk Magisterforening 1994-2001. Medlem af Aalborg Byråd for Enhedslisten fra 2014. medlem af Folketinget for Enhedsliste, 2005- 2015. Vikaransættelser på VUC-centre og undervisningsassistent på Aalborg Universitet 1989 – 1994. Mærkesag: Vi skal bevare MA som en selvstændig a-kasser, der altid tager udgangspunkt i medlemmernes interesser – både i den konkrete sagsbehandling og for at påvirke den politiske dagsorden.

2. Søren Brunsholdt Andersen, 55 år, gymnasielærer på Frederikshavn Gymnasium, Medlem af Nordjysk Historisk Museums bestyrelse. Mærkesager: Sikre MAs fortsatte eksistens og udvikling som en demokratisk a-kasse styret af medlemmerne. Forsvar for de arbejdsløse. Arbejde for et bedre dagpengesystem. Styrke samarbejdet med DM og GL. MA skal blive bedre til at inddrage medlemmerne og bruge deres erfaringer.

 

3. Susanne Flydtkjær, 55 år, Cand. Phil. i Samfundsfag. Har arbejdet i mange år som undervisningsassistent på Aalborg Universitet og som årsvikar i gymnasieskolen. Var i flere år formand for de arbejdsløse, deltidsansatte og honoraransatte i DM og medlem af DMs hovedbestyrelse. Er nu ansat som sagsbehandler i Brønderslev Kommune. Mærkesager: Den ledige skal selv have mulighed for at definere, hvilke tilbud der er relevante for at komme i job. Regelsættet i arbejdsløshedsforsikringslovgivningen skal presses til det yderste for at varetage medlemmernes interesser.

 

4. Anne Malene Lindskov er 50 år, uddannet i historie og middelalderarkæologi, Master i voksenuddannelse, advokatsekretær og juridisk assistent.Hun bor i Horsens og har repræsenteret Akademikerne i LBR-Kolding. Hun har arbejdet som vikar ved retten i Horsens og senest arbejdet i 3 F med arbejdssager og sociale sager. Mærkesager: At forhindre yderligere forringelser af dagpengesystemet. At arbejde for en højere dækningsgrad ved arbejdsløshed og sammen med DM for længere opsigelsesvarsler og flere rettigheder ved fyringer.

 

5. Tormod Olsen, 35 år. Er ansat i Enhedslisten og medlem af Regionsbestyrelsen i Hovedstaden. Har arbejdet som selvstændig bl.a. med at opbygge korporative. Mærkesager: Vi skal gøre det bedste for medlemmerne. Vi skal sørge for, at MA ikke opfattes som en del af systemet. Vi skal undgå at spille de arbejdsløse ud imod hinanden gennem anbefalinger af praktik og løntilskud.

 

6. Henning Nissen, født på Ærø i 1955. Cand. scient. i biologi og kemi fra Odense Universitet (nu SDU). Har været undervisningsassistent i en årrække. De sidste 9 år har jeg arbejdet i en HK-stilling hos Lemvigh-Müller A/S. Har været aktiv i DM-politik som sektions- og sektorformand. Har været med i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Er medlemsvalgt revisor i Magistrenes A-kasse og er kasserer i A/B Kirsebærgrenen.

.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00