Om MA

Medlemmerne i Centrum – Samarbejdslisten: Valggrundlag

Medlemmerne i Centrum – Samarbejdslisten er en liste med kandidater fra alle dele af magistrenes arbejdsmarked og fra både GL og DM. Vi arbejder for, at Magistrenes A-kasse sætter medlemmernes interesser i centrum. Det skal ske både i den konkrete rådgivning af medlemmerne, i administrationen af reglerne og i kampen for et bedre og tidssvarende dagpengesystem. MA skal altid reagere, når vores arbejdsløse medlemmer udsættes for urimelig kritik og behandling. Derfor arbejder vi for et aktivt samarbejde i MAs bestyrelse og med andre organisationer, som vi deler mål og interesser med.

For et tidssvarende og retfærdigt dagpengesystem Vi har indenfor de eneste år været med til at sikre forbedringer for free-lancere og andre med løs tilknytning til arbejdsmarkedet og vi har i den forbindelse også været med til at sikre, at en markant forringelse i retten til supplerende dagpenge blev opgivet.

Der er imidlertid lang vej igen, før vi er i mål. MA skal derfor fortsætte sin kamp for et tidssvarende og retfærdigt dagpengesystem. Det skal være lettere at optjene og genoptjene retten til dagpenge. Reglerne om supplerende dagpenge skal forbedres. Dagpengedækningen skal forbedres.

Som oftest handler det om om at kæmpe imod angreb på de arbejdsløse og dagpengesystemet. Aktuelt har vi været drivende i at samle a-kasserne til modstand mod indførelse af et optjeningskrav, som er diskriminerende og rammer både mennesker, som kommer til Danmark fra udlandet og mennesker, som tager til udlandet fra Danmark for at arbejde i udlandet.

MA skal altid reagere på urimeligheder i dagpengesystemet og hetz mod vores arbejdsløse medlemmer.

Rådgivning med udgangspunkt i medlemmerne MAs rådgivning skal tage udgangspunkt i medlemmernes behov og ønsker. Vi tror på, at medlemmerne selv ved, hvad de vil og hvad de har behov for. Rådgivning handler om at finde de muligheder, som reglerne trods alt giver mulighed for og advare mod de faldgruber, som reglerne opstiller for vores medlemmer. MA skal hele tiden forsøge at finde udveje og løsninger sammen med medlemmerne. Vores medlemmer skal gives de bedste muligheder for at finde det arbejde, de ønsker.

MA skal være medlemmernes advokat i mødet med de kommunale jobcentre og de private aktører, hvor de ofte mødes af en urimelig og dårlig behandling.

Tilbud med udgangspunkt i medlemmernes behov og ønsker MA skal hele tiden udvikle og forny sine tilbud til medlemmerne med udgangspunkt i MAs viden om mulighederne på arbejdsmarkedet samt medlemmernes ønsker og behov. MA skal give medlemmerne mulighed for at indgå i netværk m.v., som kan styrke deres mulighed for at få det arbejde, som de ønsker. I den sammenhæng skal MA blive bedre til at udnytte den viden og de erfaringer vores medlemmer har – samtidig med at samarbejdet udvikles med de arbejdsgivere, som kan ansætte vores medlemmer. Der skal være fokus på at støtte medlemmernes muligheder for at skabe arbejdspladser i samarbejde med andre i kooperativer og lignende.

Servicen skal være bedre

Arbejdsmarkedsreformer og statslige IT systemer, der ikke virker, har presset A-kassen på en måde, så servicen over for medlemmerne i perioder ikke har været tilfredsstillende. Det er vi ved at få rettet op på, men det er vigtigt at have maksimalt fokus på den service medlemmernes får. Man skal let kunne komme i kontakt med a-kassen og sagsbehandlingen skal være hurtigt og god.

Vi går til grænsen for medlemmernes skyld Lovgivningen er på en række områder urimelig. MA er – for at få lov til at udbetale dagpenge – nødt til at overholde lovgivningen. MA skal imidlertid altid administrere reglerne så positivt for medlemmerne, som muligt og her være villig til at gå til den yderste grænse for at sikre dette.

Udsatte medlemmer skal have særlig hjælp MA skal give medlemmer i en særlig sårbar situation mulighed for at komme til orde, så vi kan tilrettelægge særlige indsatser i forhold til disse medlemmer med udgangspunkt i deres ønsker og behov. Midlerne fra Magistrenes Private A-kasse skal bruges til at hjælpe medlemmer, der kommer i klemme i dagpengesystemet.

Samarbejde til fordel for medlemmerne

Vi kan kun sikre vores medlemmers interesser i samarbjede med andre. Derfor satser vi på et samarbejde med vores medlemmers fagforeninger (DM og GL) både i form af tilbud til vores medlemmer og i aktiviteter for at skabe bedre lovgivning og bedre beskæftigelsesmuligheder for vores medlemmer. Vi samarbejder også med andre a-kasser m.v. for at varetage vores medlemmers interesser – særligt vigtigt er arbejdet i Danske A-kasser.

Demokratiet i Magistrenes A-kasse skal styrkes og udvikles MA skal fastholdes og udvikles som en selvstændig og demokratisk a-kasse, hvor det er medlemmerne, som vælger bestyrelsen ved direkte valg og hvor medlemmerne har mulighed for at bestemme udviklingen på de årlige generalforsamlinger. For at sikre at det også vil være muligt i fremtiden, skal vi hele tiden forsøge at styrke MA og øge medlemstallet.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00