Om MA

Tryghedslisten: Kandidater

Som pdf-fil her.

1. Andreas Munch Møller, 33 år, Faaborg – cand.scient.pol., lektor. Jeg vil kæmpe for at MA skal tænke endnu mere visionært de næste to år ved at:

  • Italesætte den politiske ledighedsagenda ved at være synlig i medier og den offentlige debat
  • Kæmpe for medlemmer og arbejde for en lavere kontingentsats for medlemmerne.
  • Arbejde med for at opnå bedst mulige vilkår for vores medlemmer.
  • Kæmpe I bestyrelsen for at definere og give den ledige de bedste tilbud med medlemsbetjening, individuel karriererådgivning og varieret og spændende kursusudbud.
  • Bruge min erfaring og netværk til at kæmpe for at MA skal være en naturlig samarbejdspartner for erhvervslivet for derved at skabe job for vores medlemmer, ikke mindst vores langtidsledige, studerende og nyuddannede.
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00