Om MA

Tryghedslisten: Valggrundlag

Tryghedslisten vil kæmpe for MA skal være den bedste arbejdsløshedsforsikring for alle fra Humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, it, kommunikation, sundhed, psykologi og pædagogik. Tryghedslisten er din garanti for tryghed når det gælder.

Tryghedslisten er for alle dem i der er ansat i den offentlige sektor – og ønsker tryghed hvis de skal have brug for dagpenge.

Tryghedslisten er listen for de nyuddannet og studerende i MA, som i dag er mere end 13.000 medlemmer. Vi kender jeres behov, situation og arbejdsmarkedet. Vi vil være jeres talerør i bestyrelsen, giv os din stemme og vi skaffer resultater i kan bruge i jeres situation og virkelighed.

Tryghedslisten er de privat ansattes og de selvstændige talerør i hovedbestyrelsen.

Mange nuværende medlemmer er selvstændige eller overvejer at blive det. Tryghedslisten vil arbejde for, at MA stadig er den bedste a-kasse at være medlem af, når(hvis) man er sin egen virksomhed. MA skal tilbyde kvalificeret rådgivning, mulighed for samhørighed med andre selvstændige der står med de samme problemstillinger i forhold til opstart, sygdom, pension og barsel samt til evt. økonomisk sikring til perioder med lav indkomst.

Tryghedslisten vil arbejde politisk for, at det skal være nemmere både at starte en virksomhed og sætte den i bero, hvis man en periode er arbejdsløs. Der er grundholdningen at reglerne skal disponere sig efter det fleksible arbejdsmarked, ikke den anden vej rundt!

Tryghedslisten vil kæmpe for professionalisering af organisation og bestyrelse.

MA skal fungere godt – også i fremtiden. Bestyrelsen skal ”klædes på” professionelt og hvervet skal normaliseres i forhold til lign organisation i forhold til ansvar, honorering osv.

Organisation skal løbende efteruddannes og udvikles – til medlemmernes fordel.

Tryghedslisten vil kæmpe for at MA skal administrere til kanten

Vores mål er at fortsætte MA’s nuværende linje med at administrere lige til kanten. Med andre ord; enhver mulighed for fortolkning i loven tolkes (altid) til medlemmets fordel. Vi er i en tid med alvorlige nedskæringer, effektiviseringer og outsourcing. Derfor er det vigtigt at MA bruger flere ressourcer på kyndig vejledning.

Frihed, ordentlighed, lønsomhed og frivillighed for alle MA’s medlemmer

Tryghedslisten vil arbejde for en a-kasse, der giver den enkelte de bedst mulige rammer for at få et job og komme igennem – de tit svære – arbejdsløshedsperioder så godt som muligt. MA sørger for ordentlighed i processen for at få et nyt arbejde. MA skal støtte frivillighed og medbestemmelse under respekt for det enkelte medlems situation. MA skal sørge for, at de medlemmer, som gerne vil have hjælp, kan få det – på deres præmisser. Det kan være alt fra personlig rådgivning og vejledning, kompetenceafklaring, feedback og ansøgninger, netværk, efteruddannelse og opkvalificerende kurser. Dette er med udgangspunkt i frivillighed. MA skal også arbejde lønsomt, og Tryghedslisten vil arbejde for lavere udgifter og dermed en lavere kontingentsats til medlemmerne.

Tryghedslisten mål er at MA skal være alle medlemmernes stærke og indflydelsesrige talerør og gennem bestyrelsen gøre sin indflydelse gældende over for politikerne. Stem på Tryghedslisten, for din Tryghed.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00