Selvbetjening

Hvad kan du i selvbetjeningen?

Selvbetjeningen på Mit MA har du brug for, når du skal sende MA en besked, udfylde dit ydelseskort (dagpenge og efterløn), holde din joblog opdateret oma. Det er også her, du finder dine breve fra og til MA.

Alle de blanketter, du skal bruge

Selvbetjeningen indeholder også en række blanketter – blandt andre:

 • ledighedserklæringer
 • ydelseskort (dagpengekort og efterlønskort)
 • feriedagpengeskemaer
 • forskellige former for efterlønserklæringer
 • kursuserklæring.

Blanketterne indeholder altid en fast periode, til trods for at du måske kun har brug for at udfylde for en del af perioden. I sådanne tilfælde skal du alligevel udfylde hele blanketten og blot anføre i bemærkningsfeltet, hvilken del af perioden vi skal forholde os til. Det vil typisk være tilfældet på dagpengekortet, hvis du er gået ind i eller ud af et ansættelsesforhold midt i en dagpengeperiode.

Din indbakke: Få besked, når der er nyt – pr. email og/eller sms

MA sender næsten alle breve og beskeder som digital post, ganske som fx SKAT. Som medlem har du din egen indbakke og sendt post, hvor du kan se al din post til og fra os. Du bedes oplyse os din emailadresse på selvbetjeningen (Post -> Indstillinger); så får du automatisk besked, når der er post til dig. Du kan også oplyse dit mobilnummer og modtage en sms, når der er nyt.

Krav til jobsøgning og Joblog: Dine værktøjer i din jobjagt

Krav til jobsøgning og Joblog er værktøjer, som skal hjælpe dig i dit ledighedsforløb. Det er en forudsætning for at modtage dagpenge, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet og benytter værktøjerne. Jobloggen skal du udfylde løbende.

Er dine kontaktoplysninger korrekte?

For at få mest muligt ud af selvbetjeningen bedes du sikre, at dine kontaktoplysninger (mobilnr. og email) under Post -> Indstillinger er korrekte. Hvis det er forkert, klikker du blot på mobilnummeret og/eller emailen og skriver det rigtige.

Hvis du melder flytning til Folkeregistret, får vi automatisk besked om din nye adresse.

Derfor ikke e-Boks

MA har ligesom stort set alle andre a-kasser i Danmark fravalgt e-Boks. Vi sparer pengene og bruger dem i stedet på tilbud til medlemmerne. Vi udsender i omegnen af en halv million digitale breve om året, så det ville indebære en betydelig udgift, hvis de skulle gøres tilgængelige i e-Boks.

Vi benytter i stedet vores egen digitale løsning: Selvbetjeningen. Du logger på med MitID. Da vi udviklede selvbetjeningen, hvor medlemmerne alligevel skal ind for at betjene sig i forhold til udbetaling af dagpenge, efterløn mm., var det et naturligt – og økonomisk – valg også at lægge breve og anden korrespondance tilgængeligt for medlemmerne dér.

Fritagelse for digital post

Du kan blive fritaget for at modtage digital post fra os og i stedet få det tilsendt med almindelige brevpost. Fritagelse kan kun ske, hvis du opfylder en af de oplistede punkter for fritagelse.

 • Kognitiv funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer dig i at kommunikere digitalt med a-kassen.
 • Fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer dig i at kommunikere digitalt med a-kassen.
 • Manglende adgang til computer, smartphone eller tablet i eget hjem eller opholdssted. Med manglende adgang til computer, smartphone eller tablet sidestilles det forhold, at personen ikke i eget hjem eller opholdssted har adgang til at bruge en computer, smartphone eller tablet.
 • Du er registreret i Det Centrale Personregister som udrejst af Danmark.
 • Du er ikke længere registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i CPR, jf. CPR-lovens  6, stk. 1 og 2, men er registreret som værende uden fast bopæl i CPR, jf. CPR-lovens § 6 , stk. 4.
 • Sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, der gør det svært for dig at kommunikere digitalt med a-kassen.
 • Praktiske vanskeligheder for mig – med ophold eller bopæl uden for Danmark – med at skaffe eller benytte den digitale signatur, som a-kassen benytter.
 • Din bopæl er beliggende i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstream­hastighed på mindst 512 kbit/s.
 • Du er midlertidigt afskåret fra adgang til computer med internetforbindelse på grund af ophold på hospital, plejehjem, indsættelse i fængsel mv.

Som ledig og arbejdssøgende skal du være særlig opmærksom på, at du ikke kan fritages for løbende at udfylde jobloggen. Du skal stadig opfylde de almindelige kriterier for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du kan læse mere her Sådan står du til rådighed

Hvordan gør du?

Du kan finde en blanket her på hjemmesiden om fritagelse for digital post – se under øvrige blanketter. Den skal du udfylde, underskrive og sende til os.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00