Medlemskab

A-kasse-regler for studerende (herunder ph.d.)

Husk lige …

Vi har samlet et regeloverblik, som kan spare dig for både bekymringer og omkostninger. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget – men start med at læse her. 

Vidste du, at 

 • du kan få dagpenge, hvis du på overbygningen tager orlov eller afbryder uddannelsen? MEN det kræver, du har meldt dig ind i MA senest to uger efter afslutningen af din bachelor. 
 • du som ledig efter afslutning af din ph.d. kan få enten den højeste dagpengesats eller den lavere dimittendsats. Dét afgøres af, hvordan du melder dig ind i a-kassen …
Vidste du, at
 • du kan få dagpenge, hvis du på overbygningen tager orlov eller afbryder uddannelsen? MEN det kræver, du har meldt dig ind i MA senest to uger efter afslutningen af din bachelor.
 • du som ledig efter afslutning af din ph.d. kan få enten den højeste dagpengesats eller den lavere dimittendsats. Dét afgøres af, hvordan du melder dig ind i a-kassen …
Meld dig ind senest to uger efter, du har afsluttet uddannelsen

Du skal melde dig ind i MA senest to uger efter, du afslutter din uddannelse for at få ret til dagpenge som nyuddannet. 

Som nyuddannet får du ret til dagpenge med dimittendsatsen. Du får ret til dagpenge i sammenlagt to et år, som skal bruges inden for tre to år, derefter er de forældet. 

Der skal r en måned, før du kan begynde at modtage dagpenge. Det hedder karensmåneden. Den starter dagen efter, du afslutter uddannelsen. Er du studiemedlem i MA i mindst et år før dimission, slipper du for karensmåneden og går dermed ikke glip af en måneds dimittend-dagpenge svarende til 14.557 kr. de første 3 måneder (481 timer præcis) for ikke-forsørgere. Er du forsørger, modtager du vil du få (16.694 kr. og går ikke ned i sats. 

Efter 3 måneder (481 timer præcis) nedsættes dagpengesatsen for ikke-forsørgere. Er du under 30 år, modtager du 10.011 kr. om måneden. Er du over 30 år, modtager du 12.645 kr.. Forsørgere sættes ikke ned efter tre måneder – de fortsætter med 16.694 kr.

Hvilken dato tæller som afslutning? 

Mundtlig eksamen: Datoen for din afsluttende mundtlige eksamen. 

Skriftlig eksamen: Datoen for offentliggørelsen af din karakter. 

Hovedopgave eller speciale: Datoen for offentliggørelsen af din karakter, eller datoen for underskrivelse af forhåndsgodkendelse af vejleder og censor(er) – hvis ikke du skal forsvare specialet mundtligt! 

Eksamensbevis: Datoen for udstedelsen af dit eksamensbevis. Beviset skal være udstedt senest to måneder efter endt uddannelse. 

Er du ledig efter endt bachelor, så se mere nedenfor under ‘Bachelor: Hvad skal du især være opmærksom på’. 

Betingelser for at blive studiemedlem
 • Du er under 30 år 
 • Du følger en uddannelse af mindst 18 måneders varighed (90 ECTS point) 
 • Din bruttoindtægt ikke overstiger 120,67% af de maksimale dagpenge pr. år (for fuldtidsforsikrede) for det år, du har fået gratis studiemedlemskab 
 • Din bruttoindtægt overstiger ikke de  for det år, du har fået gratis studiemedlemskab 
 • Du modtager ikke hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (kontanthjælp, revalidering, pension, sygedagpenge, barselsdagpenge) 
 • Dit studiemedlemskab kan maksimalt vare i fem år (inkl. tidligere perioder i andre a-kasser)

Bemærk: Hvis du ikke havde bopæl og ophold i Danmark, da du startede på uddannelsen, kan du godt blive optaget som gratis studiemedlem. 

Men for at få ret til dagpenge, når du afslutter din uddannelse, er det et krav, at du havde bopæl og ophold i Danmark ved uddannelsens start. 

Hvis du har et studiejob og er ved at dimittere – tænk dig om

Dagpenge, hvis du på overbygningen tager orlov eller afbryder uddannelsen 

Der er to muligheder: 

1) Behold dit studiejob, og få supplerende dagpenge. Det kan være en god idé at holde fast i arbejdsmarkedet efter dimission med et studiejob og så modtage supplerende dagpenge. Kontakt os, og bliv vejledt om reglerne. 

2) Afslut dit studiejob, og få fulde dagpenge. Inden du dimitterer (og kan melde dig ind som nyuddannet medlem), skal du sige studiejobbet op og være fratrådt, hvis du vil undgå dagpengekarantæne på tre uger. Det skyldes reglerne om selvforskyldt ledighed. 

Bachelor: Hvad skal du især være opmærksom på

Dagpenge, hvis du på overbygningen tager orlov eller afbryder uddannelsen 

Hvis du efter din bachelor afbryder din uddannelse eller tager orlov i mindst ét semester, så kan du få dagpenge. 

Betingelserne er blot, at:  

 • du indmelder dig som nyuddannet lige efter din bachelor – og senest 14 dage efter. (Det gør du i selvbetjeningen på Mit MA, hvor du udfylder blanket AK044: “Statusændring ved endt uddannelse.”) 
 • du begynder at betale kontingent til a-kassen.  
 • du melder dig ledig inden for to år efter din bachelor.  

Bemærk, hvis du tager orlov og modtager dagpenge, må du hverken deltage i undervisning, gå til eksamen eller arbejde med dit speciale, så længe du modtager dagpenge. 

Desuden skal din orlov være på mindst et semester – du kan således ikke holde orlov blot i universitetets ferieperiode og samtidig modtage dagpenge. 

Ph.d.: Hvad skal du især være opmærksom på

Du kan enten få den højeste dagpengesats eller den lavere dimittendsats, hvis du er ledig, efter din ph.d.-bevilling er udløbet. 

Det afgøres af, om du melder dig ind i a-kassen som enten 1) lønmodtager eller 2) nyuddannet: 

1) Hvis du melder dig ind som lønmodtager 

Vælger du optagelse som lønmodtager, skal du melde dig ind mindst et år før, din ph.d.-bevilling udløber. 

Du skal arbejde sammenlagt et år på fuld tid og have mindst 21.936 kr. i løn hver måned i medlemsperioden; så får du ret til to års dagpenge, som skal bruges inden for tre år – derefter er de forældet. 

En dansk ph.d. på fuld tid giver som hovedregel en løn, der berettiger til højeste dagpengesats. 

Hvad du gør konkret: 

 • Du melder dig ind online senest et år, inden din ph.d. er afsluttet 
 • Vi kvitterer for din indmeldelse
 • Eventuelt sender du os dokumentation for, at du er udskrevet fra uddannelsesstedet
 • Vi indmelder dig og sender dig et brev om dine rettigheder

Er du ikke færdig med din ph.d. og vil på dagpenge? 

Efter din treårige lønperiode som ph.d., kan du kun få dagpenge, hvis du afleverer dokumentation for, at du er udskrevet fra uddannelsesstedet. 

 • Er du udskrevet af Ph.d. skolen, må du gerne arbejde videre på din ph.d.-afhandling samtidig med udbetaling af dagpenge fra os uden fradrag, men du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, du skal være tilmeldt jobnet.dk, søge arbejde og møde til de samtaler, som vi og jobcenter/anden aktør indkalder dig til, for at have ret til dagpenge. 
 • Er du indskrevet på Ph.d. skolen som ph.d.-studerende, kan du ikke få dagpenge. 
 • Indskrives du igen, uden at din afhandling er afleveret, stopper din ret til udbetaling af dagpenge fra indskrivningsdatoen. Efter aflevering af din afhandling vil du have ret til dagpenge, bortset fra dagen, hvor du forsvarer afhandlingen, da du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet denne dag. 

2) Hvis du melder dig ind som nyuddannet 

Du kan indmelde dig som nyuddannet, når du har modtaget bekræftelse på, at din ph.d. er bestået. 

For at få ret til dagpenge som nyuddannet skal vi modtage din ansøgning, senest 2 uger efter din uddannelse er afsluttet. Tidspunktet for, hvornår din uddannelse anses som værende afsluttet, afhænger af, hvordan du afslutter din ph.d. 

 1. Hvis du afslutter uddannelsen med en skriftlig afhandling, anses uddannelsen for afsluttet, når du har modtaget bekræftelse på, at din ph.d. er bestået. 
 2. Hvis du afslutter uddannelse med et mundtligt forsvar, anses uddannelsen for afsluttet, den dag du har forsvaret afhandlingen og er bestået.   

Som nyuddannet får du ret til dagpenge med dimittendsatsen. Du får ret til dagpenge i sammenlagt to år, som skal bruges inden for tre år. Derefter er de forældet. 

Hvis du ikke har været medlem af en a-kasse minimum et år, før du afslutter din ph.d., er du omfattet af en karensmåned, før du kan begynde at modtage dagpenge. 

Hvad du gør konkret: 

 • Du melder dig ind online senest to uger efter, du har afsluttet din ph.d., men meget gerne tidligere 
 • Vi kvitterer for din indmeldelse
 • Vi indmelder dig og sender dig et brev om dine rettigheder 
Over 30 år: Deltidsforsikring kan være relevant

Følger du en uddannelse, der giver ret til optagelse i en a-kasse, men har du ikke ret til et gratis studiemedlemskab, fordi du er fyldt 30 år, kan en deltidsforsikring være en løsning. 

Reglerne for studiemedlemskab er nemlig langt strammere, når du først er fyldt 30 år. Du skal opfylde de samme krav, som studerende der er under 30, og derudover skal du: 

 • være tilmeldt og betale til efterlønsordningen fra din 30-års-fødselsdag 
 • ved uddannelsens start opfylde beskæftigelseskravet på 1.924 timer eller have optjent 263.232 kr. som lønmodtager inden for de sidste tre år som medlem af en a-kasse 

Deltidsforsikret 

Bliver du betalende medlem som deltidsforsikret, skal du betale 1.140 kr. i kvartalet mod 1.506 kr. som fuldtidsforsikret. 

Hvis du er medlem i et år, inden du afslutter uddannelsen, slipper du for karensmåneden, hvilket giver dig 14.557 kr. (16.694 kr. som forsørger). Både perioder med studiemedlemskab og som betalende medlem tæller med i det krævede et års medlemskab. 

Når du dimitterer: Bliv fuldtidsforsikret 

Når du afslutter din uddannelse, skal du ændre medlemsstatus fra studerende til nyuddannet medlem (dimittend) for at få ret til dagpenge. Det er vigtigt, at du ændrer din status fra deltidsforsikret til fuldtidsforsikret for at få fulde dagpenge. 

Læs mere om deltidsforsikring. 

Er du studiemedlem af en anden a-kasse og planlægger at blive medlem af MA?

Du kan blive overflyttet allerede nu ved at ansøge her som studerende og oplyse, hvornår du påregner/forventer at være færdig med din uddannelse. 

Når du oplyser, at du aktuelt er medlem af en anden a-kasse, kontakter vi den og får alle relevante oplysninger. Du vil således høre fra os, når overflytningen som studerende er færdigbehandlet. 

Du skal huske at søge optagelse på ny som nyuddannet, selvom du i forvejen er studiemedlem. Det er først denne optagelse, der giver dig ret til dagpenge. Vi skal have din ansøgning inden for to uger efter endt uddannelse. 

Dit studiemedlemskab kan maksimalt vare i fem år (inkl. tidligere perioder i andre a-kasser).

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00