MA’s kontorer er åbne igen. Læs mere om genåbning og coronasituationen her.

Medlemskab

A-kasse-regler for studerende (herunder ph.d.)

Husk lige …

Vi har samlet et regeloverblik, som kan spare dig for både bekymringer og omkostninger. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget – men start med at læse her.

Vidste du, at
 • du kan få dagpenge, hvis du på overbygningen tager orlov eller afbryder uddannelsen? MEN det kræver, du har meldt dig ind i MA senest to uger efter afslutningen af din bachelor.
 • du som ledig efter afslutning af din ph.d. kan få enten den højeste dagpengesats eller den lavere dimittendsats. Dét afgøres af, hvordan du melder dig ind i a-kassen …
Meld dig ind senest to uger efter, du har afsluttet uddannelsen

Du skal melde dig ind i MA senest to uger efter, du afslutter din uddannelse for at få ret til dagpenge som nyuddannet.

Som nyuddannet får du ret til dagpenge med dimittendsatsen. Du får ret til dagpenge i sammenlagt to år, som skal bruges inden for tre år, derefter er de forældet.

Der skal gå en måned, før du kan begynde at modtage dagpenge. Det hedder karensmåneden. Den starter dagen efter, du afslutter uddannelsen. Er du studiemedlem i MA i mindst et år før dimission, slipper du for karensmåneden og går dermed ikke glip af en måneds dimittend-dagpenge svarende til 13.815 kr. (15.844 kr. som forsørger).

Hvilken dato tæller som afslutning?

Mundtlig eksamen: Datoen for din afsluttende mundtlige eksamen.

Skriftlig eksamen: Datoen for offentliggørelsen af din karakter.

Hovedopgave eller speciale: Datoen for offentliggørelsen af din karakter, eller datoen for underskrivelse af forhåndsgodkendelse af vejleder og censor(er) – hvis ikke du skal forsvare specialet mundtligt!

Eksamensbevis: Datoen for udstedelsen af dit eksamensbevis. Beviset skal være udstedt senest to måneder efter endt uddannelse.

Er du ledig efter endt bachelor, så se mere nedenfor under ‘Bachelor: Hvad skal du især være opmærksom på’.

Betingelser for at blive studiemedlem
 • Du er under 30 år
 • Du følger en uddannelse af mindst 18 måneders varighed (90 ECTS point)
 • Din bruttoindtægt overstiger ikke de maksimale dagpenge pr. år (for fuldtidsforsikrede) for det år, du har fået gratis studiemedlemskab
 • Du modtager ikke hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (kontanthjælp, revalidering, pension, sygedagpenge, barselsdagpenge)
 • Dit studiemedlemskab kan maksimalt vare i fem år.

Bemærk: Hvis du ikke havde bopæl og ophold i Danmark, da du startede på uddannelsen, kan du godt blive optaget som gratis studiemedlem.

Men for at få ret til dagpenge, når du afslutter din uddannelse, er det et krav, at du havde bopæl og ophold i Danmark ved uddannelsens start.

Hvis du har et studiejob og er ved at dimittere – tænk dig om

Der er to muligheder:

1) Behold dit studiejob, og få supplerende dagpenge. Det kan være en god idé at holde fast i arbejdsmarkedet efter dimission med et studiejob og så modtage supplerende dagpenge. Kontakt os, og bliv vejledt om reglerne.

2) Afslut dit studiejob, og få fulde dagpenge. Inden du dimitterer (og kan melde dig ind som nyuddannet medlem), skal du sige studiejobbet op og være fratrådt, hvis du vil undgå dagpengekarantæne på tre uger. Det skyldes reglerne om selvforskyldt ledighed.

Bachelor: Hvad skal du især være opmærksom på

Dagpenge, hvis du på overbygningen tager orlov eller afbryder uddannelsen

Hvis du efter din bachelor afbryder din uddannelse eller tager orlov i mindst ét semester, så kan du få dagpenge.

Betingelserne er blot, at: 

 • du indmelder dig som nyuddannet lige efter din bachelor – og senest 14 dage efter. (Det gør du i selvbetjeningen på Mit MA, hvor du udfylder blanket AK044: “Statusændring ved endt uddannelse.”)
 • du begynder at betale kontingent til a-kassen. 
 • du melder dig ledig inden for to år efter din bachelor. 

Bemærk, hvis du tager orlov og modtager dagpenge, må du hverken deltage i undervisning, gå til eksamen eller arbejde med dit speciale, så længe du modtager dagpenge.

Desuden skal din orlov være på mindst et semester – du kan således ikke holde orlov blot i universitetets ferieperiode og samtidig modtage dagpenge.

Ph.d.: Hvad skal du især være opmærksom på

Du kan enten få den højeste dagpengesats eller den lavere dimittendsats, hvis du er ledig, efter din ph.d.-bevilling er udløbet.

Det afgøres af, om du melder dig ind i a-kassen som enten 1) lønmodtager eller 2) nyuddannet:

1) Hvis du melder dig ind som lønmodtager

Vælger du optagelse som lønmodtager, skal du melde dig ind mindst et år før, din ph.d.-bevilling udløber.

Du skal arbejde sammenlagt et år på fuld tid og have mindst 20.333 kr. i løn hver måned i medlemsperioden; så får du ret til to års dagpenge, som skal bruges inden for tre år – derefter er de forældet.

En dansk ph.d. på fuld tid giver som hovedregel en løn, der berettiger til højeste dagpengesats.

Hvad du gør konkret:
 • Du melder dig ind online senest et år, inden din ph.d. er afsluttet.
 • Vi kvitterer for din indmeldelse.
 • Har du ikke afsluttet din ph.d., udfylder du en tro og love-erklæring i selvbetjeningen på Mit MA.
 • Eventuelt sender du os dokumentation for, at du er udskrevet fra uddannelsesstedet.
 • Har du afsluttet din ph.d., sender du os dels en “Vejledererklæring ph.d.” (AK94), dels en erklæring fra din uddannelsesinstitution om, at du har indleveret din afhandling til bedømmelse (AK93). Begge erklæringer finder du under Blanketter.
 • Vi indmelder dig og sender dig et brev om dine rettigheder.
Er du ikke færdig med din ph.d. og vil på dagpenge?

Efter din treårige lønperiode som ph.d., kan du kun få dagpenge, hvis du afleverer dokumentation for, at du er udskrevet fra uddannelsesstedet.

 • Er du udskrevet, må du gerne arbejde videre på din ph.d.-afhandling samtidig med udbetaling af dagpenge fra os uden fradrag, men du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, du skal være tilmeldt jobnet.dk, søge arbejde og møde til de samtaler, som vi og jobcenter/anden aktør indkalder dig til, for at have ret til dagpenge.
 • Er du indskrevet som ph.d.-studerende, kan du ikke få dagpenge.
 • Indskrives du igen, uden at din afhandling er afleveret, stopper din ret til udbetaling af dagpenge fra indskrivningsdatoen. Efter aflevering af din afhandling vil du have ret til dagpenge, bortset fra dagen, hvor du forsvarer afhandlingen, da du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet denne dag.

2) Hvis du melder dig ind som nyuddannet

Du kan indmelde dig som nyuddannet ved udgangen af den måned, hvor du afleverer din afhandling, men gerne tidligere.

Blot skal vi modtage to erklæringer fra dig, og dateringen af dem afgør, hvornår du kan optages:

 1. “Vejledererklæring ph.d.” (AK94), hvor din vejleder erklærer, at du har haft et tilfredsstillende studieforløb. Du finder den under Blanketter.
 2. ”Dokumentation for aflevering af ph.d.” (AK93), hvor din uddannelsesinstitution erklærer, at din afhandling er indleveret til bedømmelse. Den finder du også under Blanketter.

Du kan blive optaget fra ph.d.-forløbets afslutning. Det vil sige fra udgangen af den måned, hvor afhandlingen er afleveret, hvis der på dette tidspunkt samtidig foreligger en erklæring fra vejleder om et tilfredsstillende forløb (AK94). Hvis vejleders erklæring først modtages efter udgangen af måneden, anses uddannelsen først for afsluttet på datoen på vejleders erklæring.

For at få ret til dagpenge som nyuddannet, skal vi modtage din ansøgning, senest 2 uger efter din uddannelse er afsluttet.

Som nyuddannet får du ret til dagpenge med dimittendsatsen. Du får ret til dagpenge i sammenlagt to år, som skal bruges inden for tre år. Derefter er de forældet.

Du har en karensmåned, før du kan begynde at modtage dagpenge. Du bliver optaget som nyuddannet den sidste dag i måneden, hvis der er dokumentation for aflevering af afhandling samt en underskrevet vejledererklæring inden for samme måned, og du har således dagpengeret en måned herefter.

Hvad du gør konkret
 • Du melder dig ind online senest to uger efter, du har afsluttet din ph.d., men meget gerne tidligere.
 • Vi kvitterer for din indmeldelse.
 • Du sender os både en”Vejledererklæring ph.d.” (AK94) samt ”Dokumentation for aflevering af ph.d.” (AK93). Begge finder du under ”Blanketter.”
 • Vi indmelder dig og sender dig et brev om dine rettigheder.
Over 30 år: Deltidsforsikring kan være relevant

Følger du en uddannelse, der giver ret til optagelse i en a-kasse, men har du ikke ret til et gratis studiemedlemskab, fordi du er fyldt 30 år, kan en deltidsforsikring være en løsning.

Reglerne for studiemedlemskab er nemlig langt strammere, når du først er fyldt 30 år. Du skal opfylde de samme krav, som studerende der er under 30, og derudover skal du:

 • være tilmeldt og betale til efterlønsordningen fra din 30-års-fødselsdag.
 • ved uddannelsens start opfylde beskæftigelseskravet på 1.924 timer eller have optjent 243.996 kr. som lønmodtager inden for de sidste tre år som medlem af en a-kasse.
Deltidsforsikret

Bliver du betalende medlem som deltidsforsikret, skal du betale 1.137 kr. i kvartalet mod 1.506 kr. som fuldtidsforsikret.

Hvis du er medlem i et år, inden du afslutter uddannelsen, slipper du for karensmåneden, hvilket giver dig 13.815 kr. (15.844 kr. som forsørger). Både perioder med studiemedlemskab og som betalende medlem tæller med i det krævede et års medlemskab.

Når du dimitterer: Bliv fuldtidsforsikret

Når du afslutter din uddannelse, skal du ændre medlemsstatus fra studerende til nyuddannet medlem (dimittend) for at få ret til dagpenge. Det er vigtigt, at du ændrer din status fra deltidsforsikret til fuldtidsforsikret for at få fulde dagpenge.

Læs mere om deltidsforsikring.

Er du studiemedlem af en anden a-kasse og planlægger at blive medlem af MA?

Du kan blive overflyttet allerede nu ved at ansøge her som studerende og oplyse, hvornår du påregner at være færdig med din uddannelse.

Når du oplyser, at du aktuelt er medlem af en anden a-kasse, kontakter vi den og får alle relevante oplysninger. Du vil således høre fra os, når overflytningen som studerende er færdigbehandlet.

Du skal huske at søge optagelse på ny som nyuddannet, selvom du i forvejen er studiemedlem. Det er først denne optagelse, der giver dig ret til dagpenge. Vi skal have din ansøgning inden for to uger efter endt uddannelse.