Dagpenge

FAQ om ferie

Hvor høj er satsen på feriedagpenge?
  • Du får udbetalt feriedagpenge med den samme dagpengesats, du er berettiget til i dagpenge. Hvilken sats du får afhænger af, om du er fuldtids- eller deltidsforsikret på udbetalingstidspunktet.

    Får du udbetalt dagpenge inden feriens første dag, får du udbetalt feriedagpenge med samme sats

Hvor høj er feriedagpengesatsen, når jeg ikke modtager på dagpenge på feriens første dag?

Er du indplaceret i en dagpengeperiode på det tidspunkt, hvor du holder ferie, vil du modtage feriedagpenge med den sats, du kunne have modtaget, hvis du var ledig.

Men opfylder du kriterierne for at få tildelt en ny dagpengeret på feriens første dag, skal vi i den situation beregne en sats, som du kunne have fået udbetalt dagpenge med, hvis du var ledig.

Vi beregner denne sats ud fra reglerne om beregning af en dagpengesats. Du kan læse mere her: Sådan beregnes DIN dagpengesats.   

Denne beregnede sats bruges udelukkende til udbetaling af dine feriedagpenge og vil ikke blive brugt som en sats til en eventuelt kommende udbetaling af dine dagpenge ved evt. ledighed.

Hvor høj er satsen på feriedagpenge, når jeg ikke har en aktuel dagpengeret?

Er du ikke indplaceret i en dagpengeperiode på det tidspunkt, hvor du holder ferie, vil du modtage feriedagpenge med den sats, du kunne have modtaget, hvis du var ledig.

I den situation skal vi først sikre at du opfylder time- eller indtægtskravet til at få tildelt en dagpengeret, for herefter at beregne den sats, som du kunne have fået udbetalt dagpenge med, hvis du var ledig.

Vi beregner denne sats ud fra reglerne om beregning af en dagpengesats. Du kan læse mere her: Sådan beregnes DIN dagpengesats.   

Denne beregnede sats bruges udelukkende til udbetaling af dine feriedagpenge og vil ikke blive brugt som en sats til en eventuelt kommende udbetaling af dine dagpenge ved ledighed.

Særligt om satsen for dimittender på dagpenge som er ikke-forsørgere

Hvis du er dimittend og ikke-forsørger, vil du få udbetalt feriedagpenge med en sats på 14.557 kr. pr. måned (det svarer til pr. dag), indtil du har fået udbetalt ydelser fra a-kassen for 481 timer (tre måneder). Herefter afhænger satsen af din alder. Du kan altså få udbetalt feriedagpenge med to forskellige satser i en ferieperiode.

Er du under 30 år, nedsættes feriedagpengesatsen til 10.011 kr.. Det svarer til 448 kr. pr. dag.

Er du over 30 år, nedsættes den til 12.645 kr. pr. måned. Det svarer til 566 kr. pr. dag.

Der skal kunne udbetales med satsen for en hel dag. Det vil sige, at har du fx brugt 475 timer ud af de 481 timer, har du mindre end 7,4 time til rest. Det betyder, at der ikke kan udbetales for en hel feriedag med 651 kr., og du vil fra første feriedag få en sats, som afhænger af din alder.

Et eksempel på forskellige satser i en ferieperiode

Du har ret til dagpenge på dimittendsats.

Du har fået udbetalt dagpenge i 470 ud af de 481 timer, hvor du har ret til satsen 14.557 kr. Du søger nu om ferie med feriedagpenge i 3 dage (22,2 timer).  

Du har 11 timer tilbage med mulighed for højere dimittendsats.

Er du under 30 år, ser regnestykket sådan her ud:

Vi udbetaler feriedagpenge for den første dag med satsen (den højere sats) og feriedagpenge for 2 dage med satsen 448 kr. (den nedsatte sats) = i alt får du brutto udbetalt 1.547 kr. for 3 dages ferie.

Er du over 30 år, ser regnestykket sådan her ud:

Vi udbetaler feriedagpenge for den første dag med satsen (den højere sats) og feriedagpenge for 2 dage med satsen 566 kr. (den nedsatte sats) = i alt får du brutto udbetalt 1.783 kr. for 3 dages ferie.

Du har nu 3,6 timer tilbage (=11 timer minus 7,4 timer for første feriedagpengedag), som du vil få udbetalt med den næste dagpengeudbetaling.

Særligt om satsen for dimittender, som har mulighed for ny dagpengesats

Når du er dimittend og er indplaceret i en dagpengeperiode, men ikke er ledig på det tidspunkt, hvor du holder ferie, skal MA undersøge, om du skal have beregnet en dagpengesats, som vil være den sats, du vil få udbetalt feriedagpenge med.

Denne sats vil alene skulle bruges til udbetaling af dine feriedagpenge.

Hvis du på et senere tidspunkt bliver ledig og anmoder om arbejdsløshedsdagpenge, vil MA til den tid skulle undersøge, om du da skal have beregnet en ny sats, til brug for udbetaling af dine arbejdsløshedsdagpenge.

Kan jeg holde flere feriedage, end jeg har feriepenge eller feriedagpenge til?

Du må gerne holde flere feriedage som ledig, end dem du både har optjent hos arbejdsgiver og har ret til med feriedagpenge, dvs. mere end du har økonomisk dækning til. Disse vil blive registreret som ”fri for egen regning”.

Du skal oplyse om al din ferie på din ansøgning om feriedagpenge via selvbetjeningen på Mit MA.

Hvordan udregnes antallet af optjente feriedage med ret til feriedagpenge?

Antallet af feriedagpengedage udregnes på baggrund af det antal timer, som du har fået udbetalt i en måned.

Har du fået fuld udbetaling af dagpenge, svarende til 160,33 timer, vil du have optjent 2,08 dag med ret til feriedagpenge.

Har du fået udbetalt fx130 timers dagpenge i en måned, vil du have optjent 1,7 dage med ret til feriedagpenge.

Antallet af udbetalte dagpengetimer = 130 divideres med timer svarende til en fuld måned = 160,33 og ganges med antallet af optjente feriedagpenge på en måned = 2,08.

Regnskabet ser således ud:

Antal feriedage med ret til feriedagpenge = 130 timers udbetalte dagpenge divideret med 160,33 = 0,81 x 2,08 (optjening pr. måned) = 1,69 dage

Hvor ser jeg antallet af optjente feriedage med ret til feriedagpenge?

I selvbetjeningen på Mit MA  kan du finde antallet af dage med ret til at få udbetalt feriedagpenge under fanen Ferie (feltet Se optjent ferie)

Hvor ser jeg antallet af optjente feriedage med ret til feriegodtgørelse?

Som lønmodtager beregnes antallet af egne optjente feriedage ud fra, hvor mange måneder du har arbejdet i optjeningsåret. Du optjener 2,08 feriedage pr. måneds ansættelse i optjeningsåret. For ansættelsesperioder af under en måneds varighed optjenes ferien i forhold til ansættelsens længde.

Du finder oplysningerne om antallet af dage på Borger.dk

Hvad gør jeg, hvis antallet af feriedage på borger.dk ikke er korrekt?

Er din egen optjente ferie ikke korrekt registreret? Kontakt din arbejdsgiver

Kontakt den arbejdsgiver, der har opgjort antallet af feriedage.

Arbejdsgiver kan indberette på baggrund af timer og måneder. Du får den mest korrekte beregning, hvis det er sket på timer.

Kan du ikke komme til enighed med din arbejdsgiver, må du kontakte din faglige organisation. De kan hjælpe dig med opgørelsen af det korrekte antal dage.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00