Dagpenge

FAQ om ferie

Hvor meget får jeg udbetalt?
  • Du kan kun få feriedagpenge med den dagpengesats, du er berettiget til. Hvilken sats du får afhænger af, om du er fuldtids- eller deltidsforsikret på udbetalingstidspunktet.
  • Du kan dog maksimalt få udbetalt med din beregnede sats. Har du ikke en beregnet sats, eller har du ikke fået den beregnet inden for to år, vil du automatisk få dimittendsatsen.
Kan jeg holde flere feriedage, end jeg har feriepenge eller feriedagpenge til?

Du må gerne holde flere feriedage som ledig, end dem du både har optjent hos arbejdsgiver og har ret til med feriedagpenge, dvs. mere end du har økonomisk dækning til. Disse vil blive registreret som ”fri for egen regning”.

Du skal oplyse om al din ferie på din ansøgning om feriedagpenge via selvbetjeningen på Mit MA.

Hvor ser jeg antallet af optjente feriedage?

Som lønmodtager beregnes antallet af egne optjente feriedage ud fra, hvor mange måneder du har arbejdet i optjeningsåret. Du optjener 2,08 feriedage pr. måneds ansættelse i optjeningsåret. For ansættelsesperioder af under en måneds varighed optjenes ferien i forhold til ansættelsens længde.

Du finder oplysningerne om antallet af dage på Borger.dk

Hvad gør jeg, hvis antallet af feriedage på borger.dk ikke er korrekt?

Er din egen optjente ferie ikke korrekt registreret? Kontakt din arbejdsgiver

Kontakt den arbejdsgiver, der har opgjort antallet af feriedage.

Arbejdsgiver kan indberette på baggrund af timer og måneder. Du får den mest korrekte beregning, hvis det er sket på timer.

Kan du ikke komme til enighed med din arbejdsgiver, må du kontakte din faglige organisation. De kan hjælpe dig med opgørelsen af det korrekte antal dage.

Alt om de nyedagpengeregler
Paragraph
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00